Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

İnsanlar topluluklar halinde yaşamaya başladığı zamandan beridir duygu ve düşüncelerini aktarmak için iletişim kavramına ihtiyaç duymuşlardır. Bu nedenle insan içinde yaşadığı toplumun kural ve dilini öğrenerek birbirleriyle etkileşim halinde kalmaya başlamışlardır. Toplumun meydana gelebilmesi ve ilerleyebilmesi için iletişim son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle de iletişime verilen değer zamanla artmıştır. Kişilerarası iletişimin birçok çeşidi olsa da en gelişmiş yöntemi ise dildir. Dil ile etkileşimin büyük bir kısmı gerçekleşmektedir. İletişim kavramının olmazsa olmazı olan iletişim ögeleri sizler için inceledik, keyifli okumalar.

Gönderici (Kaynak)
Gönderici (Kaynak)

Gönderici (Kaynak)

Gönderici veya kaynak olarak da adlandırılan ilk sıradaki iletişim ögeleri sağlıklı iletişim sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Gönderici duygu düşünce veya iletmek istediği mesajları karşı tarafa aktaran ögedir. Kişi veya topluluklar iletmek istediği mesajı sözlü, sözsüz veya yazılı bir şekilde karşı tarafa aktarması ile iletişim süreci başlar. İletişim ögeleri göndericide sadece kişi olarak düşünülmesi gerekmektedir. Çünkü gazete, dergi, blog yazıları, kitaplar veya hayvanlar da gönderici olabilmektedir. Gönderici iletişim sürecinin başlangıcını temsil etmekle beraber, iletilen mesajın hedef üzerinde istenilen sonucu oluşturmasında oldukça önemlidir. Sağlıklı iletişim sürecinde istenilen sonuca ulaşılması için kaynağın iletiyi aktarmadaki durumu ve iletinin anlaşılırlığı hem de hedef kitle üzerindeki etkisi açısından ele alındığı zaman geniş bir kapsama sahiptir.

Alıcı (Hedef)
Alıcı (Hedef)

Alıcı (Hedef)

İletişim sürecinde mesajı alan kişi ve varlıklara alıcı veya hedef denilmektedir.  Sağlıklı iletişimde esnasında, sözlü iletişim kurulacaksa hedef dinleyen kişi, yazılı iletişim kurulacaksa da alıcı okuyucu olacaktır. Mesajı alan hedef, kişi veya gruplardan oluşabilmektedir. İletişim ögeleri hedefte önceleri iletişimde pasif bir rol alan unsur olarak bilinmekteydi. Günümüzde ise bu durum fazlasıyla değişim göstererek aktif ve etkili bir işleve bürünmüştür. Amaç iletişim ögeleri unsurundaki alıcıya doğru yerde doğru iletiyi kişilere verebilmektir. İletişim sırasında alıcının mesajı almaya uygun ve hazır olması gerekir. İletişim esnasında algılamanın gerçekleşebilmesi için mesaj, alıcının dikkatini çekmelidir. Dikkat çekmeyen ve anlaşılmayan mesajın alıcı tarafından algılanması ve geri bildirimin sağlanması olanaksızdır.

İleti (Mesaj)
İleti (Mesaj)

İleti (Mesaj)

Mesajın alıcıya aktarılması için gönderici tarafından yollanan mesaja ileti denilmektedir. İleti işitsel veya görsel bir şekilde olabilir. Amaç, iletişim ögeleri ile ileti üzerine kodlanmış olmasıdır. Kaynak ile hedefe iletilen ve sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi için ileti önemli bir unsurdur. Ayrıca sağlıklı bir iletişim için iletişim ögelerinin hedef tarafından algılanabilirlilik seviyesinin yüksek olması gereklidir.

blank
Kanal

Kanal

İletişim sürecinde kaynak tarafından alıcıya iletilen mesajın gönderilme şekline kanal adı verilmektedir. Ses, görsel, televizyon, telefon, ışık iletişim ögeleri olabilecek kanalı oluşturmaktadır. Dijital çağın ortaya çıkmasıyla da iletişim ögeleri kanalda büyük ölçüde artış meydana gelmektedir. Kişiler arası iletişim kanallarında kaynak ve alıcının yüz yüze iletişim kurması durumunda söz, resim, veya hareket bağlamı da söz konusu olabilmektedir. İletişim kanalları iletişim sırasında duyu organlarını uyarabilen ve belli fiziksel özellikleri olan araçlardan oluşmaktadır. Yani iletişim kanalları uyardıkları duyuların görsel, dokunma, tad alma gibi kanallar olarak da adlandırılmaktadır.

Dönüt (Geri Bildirim)
Dönüt (Geri Bildirim)

Dönüt (Geri Bildirim)

Kaynağın iletmek istediği mesaja alıcının olumlu veya olumsuz cevap vermesi geri bildirim olarak adlandırılmaktadır. İletişim ögeleri geri bildirim, iletilmek istenilen mesajın hedefe ulaşıp ulaşmadığını göstermektedir. İletişim sürecinde alıcının iletiye verdiği her türlü sözlü, sözsüz veya yazılı iletişim türü geri bildirimi oluşturmaktadır. Ayrıca iletişim ögeleri dönütün sağlanması, sağlıklı bir iletişimin gerçekleştiğine ve alıcının mesajı anladığını göstermektedir.

Bağlam (Ortam)
Bağlam (Ortam)

Bağlam (Ortam)

Sağlıklı iletişim sürecinin gerçekleştiği mekana bağlam veya ortam adı verilmektedir. İletişim sürecinin hızını ve niteliğini belirleyen en temel unsurdur. Örneğin, gürültülü bir ortamda hedefe sorulan mesaj alıcı tarafından algılanmayabilir. Bu da mesajın tam olarak duyulmamasına, anlaşılmamasına veya algılanmamasına neden olmaktadır. İletişim sürecinde bağlam, bütünlüğü, koşulu, durumu anlatmaktadır.

Kod
Kod

Kod

İletişim sürecinde alıcı ve gönderici arasında sağlanan iletişimin her iki tarafın da bildiği kodlama ile gerçekleşmesi gerekmektedir. Kodlamada her iki tarafından da aynı dili bilmesi ve kodlamaların o diller ile gerçekleşmesi gerekmektedir.  Örneğin, trafik işaretleri gönderici ve alıcı arasında özel bir kodlamadan oluşmaktadır. Trafik işaretleri iletişim sürecinde her iki tarafında bildiği kodlamadır. Tüm bunların yanı sıra şifreleme dediğimiz kodlar ile de iletişim ögeleri arasına girmektedir. Sağlıklı bir iletişim süreci için de her iki insanın aynı dili ve işaretleri kullanması gerekir. Ayrıca iletişim kurulabilmesi için tüm ögelerin var olması gerekmektedir.

İletişim sürecinde iletişim ögeleri eksik kaldığında iletişim tam olarak gerçekleşmez veya yanlış anlaşılmalar meydana gelebilmektedir. İletilen mesajın kaynaktan alıcıya ulaşabilmesi için kodlama yapılması gerekir. Kod, genellikle insanlara anlamlı bir şekilde yapılandırılan semboller grubu olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin, polislerin kişiler arası iletişimlerinde kullandıkları iç iletişimleri, özellikle telsiz aracılığıyla yaptıkları iletişimler kendileri için anlamlı olabiliyorken diğer kişiler tarafından da anlamsız bir dil olarak görülebilmektedir. Bu durumda kaynak iletmek istediği kişisel bilgilerini bir dizi sembole çevrilerek sinyaller halinde kodlanmaktadır.

Kod Açma (Çözme)
Kod Açma (Çözme)

Kod Açma (Çözme)

İletişim sürecinde iletinin kavranması, anlaşılması ve algılanması için uygulanan yöntemlere denilmektedir. İletişim sürecinde kaynağın aklından geçirdiği ya da dili kullanarak oluşturduğu düşünceler alıcıların anlayabileceği simgelerle iletişim ögeleri kodlanarak mesaja dönüştürülmektedir. Kodlama olmadan iletişim ögeleri bir insandan diğerine iletilmesi kesinlikle mümkün değildir.  Örnek verecek olursak, gazete veya derginin kullandığı kod yazı iken, radyonun ki ses, televizyondaki ise ses ve görüntüdür. Kısacası düşünce, bilgi, duygunun iletime uygun ve hazır bir biçimde dönüştürülmesine kodlama denilmektedir. Bir kaynağın mesajı kodlaması iletişim ögeleri kullanılarak toplumsal birikimin paylaşılması, deneyimler ve yaşantıların bir yansımasıdır.

Gürültü
Gürültü

Gürültü

İletişim sürecinde iletişimi engelleyen ya da bozan olumsuzluklara denilmektedir. Örneğin bir konuşma esnasında, duyma bozukluğu, yazı üzerindeki leke, telefondaki parazit sesleri de birer gürültüdür. İletişim sürecini olumsuz etkilediği ve sağlıklı iletişim kurulamadığı için bu sürecin görülmemesi gerekmektedir. Kaynağın ve hedefin isteği dışında gerçekleşen ve iletişim ögeleri arasında istemsiz gerçekleşen her şey gürültü kavramı içerisine girmektedir. İletişim sürecinde gürültü iletişime zarar veren, geciktiren, çoğunlukla da kesen bir ögedir. İletişimde gürültü ögeleri ise dörde ayrılmaktadır.

Fiziksel Gürültü

iletişim süreci esnasında konuşma seslerini bastıran, müzik, televizyonda görüntü kaymaları vs. genellikle nedenlerini bilir ve giderme yolları da bulunabilmektedir.

Nöro-Fizyolojik Gürültü

İşitme, görme sorunları, zihinsel engeller, konuşma sorunları, kısaca kodlama ve kod açma sistemlerinde ya da açlık, yorgunluk gibi durumlarda ortaya çıkan gürültüye denir.

Psikolojik Gürültü

Şiddetli heyecan, sevinç, korku vb. gibi durumlarda kaynağa ya da alıcıya ilişkin olumsuz tutumlar, önyargıların oluşumu gibi gürültü kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu durum iletişim ögeleri olumsuz etkilemektedir.

Toplumsal – Kültürel Gürültü Kaynakları

İletişim sürecinde iletişime katılan kişi veya kişilerin bilgi düzeyleri, kültürel çevre ve yaşantıları arasındaki köklü ayrımlardan kaynaklanan iletişim ögeleri olumsuz etkileyen gürültü türüne denilmektedir.

Bu içeriğimde sizlere iletişim ögelerinin neler olduğuna dair incelemelerde bulunarak, iletişim ögelerinin neler olduğuna dair detaylı olarak bahsettim. Eklemek istediğiniz düşünce ve görüşlerinizi yorumlar bölümüne yazabilir, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: İletişim Türleri

Gulcan Saglam makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: 10 Adımda İletişim Ögeleri

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

TwitterInstagramPinterestLinkedIn Company

Arşivler

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Login

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.