Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Satış ve pazarlamada başarı elde etme konusunda pek çok faktör vardır.  Bu konuya göz attığımızda öncelikli olarak etki eden varlık da insandır. Bu yazımda renk psikolojisi ve pazarlama üzerinden ilişkilerimiz hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Fakat öncelikle insan iletişimi için birkaç açıklama yapmak isterim. İnsanların anlaşması için gerekli olan en temel şey kaçınılmaz bir şekilde iletişimdir. Bu, çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Yani insanlar anlatmak ya da söylemek istediklerini farklı yollar aracılığı ile iletmeye çalışmaktadırlar.

Buna karşılıklı bilgi alışverişi de demek doğru olacaktır ancak sadece bilgi değil duygu alışverişi de günlük hayatta söz konusu olmaktadır. Bu şekilde iletişimi sözlü veya sözsüz iletişim olarak olarak ikiye ayırmak mümkün olmaktadır. Pazarlama ve renklerin psikolojisine girmeden önce; şunu anlatmak isterim ki Bazen sadece bilgiler yeterli olabilirken bazen yetersiz kalabilmektedir. Bunun içinde aslında görselliğe ihtiyaç duyulur. Yapılan araştırmalarla beraber aslında dış dünya için sahip olunanların büyük çoğunluğu görme aracılığı ile sahip olunmuştur, ve pazarlama ve renklerin psikolojisi konusundan da anlaşılacağı üzere insan ilişkilerinde temel nokta görme ve görsel olmaktadır. Bu şekilde de algılama olayı gerçekleşmektedir.

Renkler Psikolojisinin Önemi
Renkler Psikolojisinin Önemi

1) Görme Olayı Ve Renkler Psikolojisinin Önemi

Psikolojide olduğu gibi; , Pazarlama ve renk psikolojisi ilişkisinde de  genel olarak yaşadığımız ve nesnel olan şeylerin ve çevrenin algılanmasında aslında odak görmedir. Yani daha etkileyici olan görsel olandır. Hepimiz bir sorun olmadan dünyaya geldiğimiz sürece ilk olarak görürüz. Bundandır ki görme konuşmadan daha etkilidir. Konuşma daha sonra gelen bir şeydir. İletişimi sağlayabilmenin yanı sıra ikna eden ve etkileyen şey aslında görmedir. Biz bir birey olarak sürekli bir şeyler öğrenmekteyiz. Bunların %1 lik bir kısmını deneyerek öğrenirken, en büyük kısmını yani %83 lük kısmını çevremizi gözlemleyerek öğrenmekteyiz. Bu sayede de görselin önemi apaçık ortaya çıkmaktadır.

Dünyamız üzerinde mevcut olan 100 den fazla dil vardır e bununla beraber de kullanılan 5000 dolaylarında diyalektik vardır. Hız, kolaylık ve etki bakımından da görsel iletişim oldukça öndedir. Kendi ülkemizde görsel olarak algıladığımız bir kural yada farklı bir şey farklı bir ülkede de aynı şekilde algılandığından bu iletişim türü oldukça güçlüdür.

Pazarlama ve renk psikolojisi aslında hayatımızın hemen her yerinde mevcuttur. Renksiz bir hayat hiç kimse tarafından düşünülemez sanırım değil mi?. Düşünülse de pek çekici gelmez. Bu yüzden hayatımızdaki iletişim araçlarından en güçlüsü belki de renklerdir. Çünkü insan farklı şeyler yerine ilk olarak mevcut olan renklere bakmaktadır. Yani ilgisini ilk olarak renkler çekmektedir. Yani aslında görsel iletişim denildiğinde akla gelecek şeylerden en önemlisi de renklerdir.

Hayatımızın her anında bizimledirler. İzlediğimiz reklamlarda bizi etkileme gücüne sahipken, stres kaygı yaptığımızda sakinleştirici güce de sahiptirler. Birçok alanda hayatımızda bizlere etki etmektedirler. Pazarlama konusunda da kişilere iletilmek istenen mesaj aslında çok açık ve net olarak renkler yardımıyla iletilebilir. Ambalaj, ürün, reklam renkleri bizleri tahminimizden daha çok etkilemektedirler. Bu şekilde pazarlama ile aralarında güçlü bir bağ yakın bir ilişki söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda Pazarlama ve renk psikolojisi anlam kazanmaktadır.

   Pazarlama iletişimi aslında ikna edici bir iletişimdir. Tüketici davranışlarını her yönden etkileyerek pazarlama gücünü arttırmaktadır. Ve kişiler üzerinde yeni tutum ve davranış oluşumunu doğrudan etkilemektedir. Kişide renkler farklı anlamlara gelerek farklı hisler uyandırabilmektedir. Maviyi gördüğünde birisi gökyüzünü aklına getiriyorken diğeri çocukluğunu anımsayabilir. Bu yüzden farklı alanlarda kullanılan renkler direkt insanları etkilemeye sebep olabilir. İnsanlar arasındaki görsel iletişimde de bu sebepten dolayı rolü oldukça büyüktür. Kişiler Pazarlamada renk psikolojisinin yardımıyla ikna edilebilirken bir ürün içinde yönlendirilebilirler. 

    Renklerin mağazaların imajı üzerindeki etkisi kimsenin reddedemeyeceği bir gerçektir. Kendi aralarında renklerin de mevcut olan bir dili vardır. Sıcak soğuk diye ayrılmaları bundandır. Sıcaklar müşterinin dikkatini çekerek mağazaya da çekmeyi sağlarken soğuklar sakinleştirici bir hava verir. Ve huzurlu olmamızı sağlarlar. Çok pahalı ürünlerin satıldığı mağazalara girdiğinizde fiyatlardan ötürü huzurunuz kaçmasın ve canınız sıkılmasın diye kullanılan renklerin soğuk renkler olduğunu göreceksiniz. Uygulanan bu stratejiyle beraber daha huzurlu ve sakin bir alışveriş yapmanız mümkün olacaktır.

Bu konu bağlamında gerçekleştirilen araştırma sonucuyla mavi kırmızıya göre daha rahatlatan bir renk seçilmiştir. Mağazalar için renk konusu oldukça önemlidir. Satın alma ve ürün seçmede renklerin rolü göz ardı edilemeyecek kadar fazla ve önemlidir.

2)Yaş Grupları Ve Renk Psikolojisi

Renkler insanlara ve duygularına daha yakındır. Bu sebeple yaş grupları arasında da farklılık göstermektedir. Bir çocuk mağazasında göreceğiniz renk çoğunluğu sıcak renklerdir. Dikkat çekmesi açısından da oldukça önemlidir. Pazarlamacılar tüm bu detaylara dikkat ederek hareket etmektedirler. Hedef kitlenin yaşı sevdikleri bu seçenekler için oldukça önem arz etmektedir.

Renkler Ve Pazarlama İlişkisi
Renkler Ve Pazarlama İlişkisi

3) Renkler Ve Pazarlama İlişkisi

Beyaz

Sadelik, doğruluk ve temizliktir. Olumluluk, saflık, barışçıl ve kabul edici ifadelerinin bir yansıması olarak beyaz; ışık, bilgi, aydınlık, nur gibi olumlu ve erdemli değerlerle örtüştürülmüştür. Oldukça olumlu anlamlar içeren bu renk pazarlama ileşimi söz konusu olduğunda saflık, hastane, kış, hijyen anlamlarına gelmektedir. Bu kavramlar ve anlamlar birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılmaktadır. Gıda da kullanılan beyaz renk temizlik ve hijyen yanında azaltılmış kalori sinyali de vermektedir.

Siyah

Şık, sofistike, prestij, soğuk, gizem, hırs ile anlamlandırılabilir. Genel olarak Otorite ve gücün rengi diye bilinir. Olumlu anlamların yanında olumsuz anlamlarda içerebilir. Batıda ölüm ve matemdir. Teknolojide de çok tercih edilirken gücü de ifade etmektedir.

Kırmızı

En canlısı, üç kuruş fazla olsun kırmızı olsun dedikleridir. Birçok farklı anlamda karşımıza çıkabilir. Dikkat çekicidir.  Kırmızı enerjik, iştah açıcı bir renk olarak nitelik bulur ve gıdada çok sık karşımıza çıkar. Çeşitli isimler ve logolarda bu renk yer alır. Farklı eğlence mekânlarında kullanılma sebebi de kişilerin orda daha çok vakit geçirmesine sebeptir. İmaj yaratma sebebiyle farklı birçok ambalajda rastlayabiliriz.

Mavi

Huzur ve gökyüzünün yanında serinlik, sakinlik, sadakat, güveni temsil eden renk dinlendirici renktir ve yatıştırıcı etkiye sahiptir. Birçok yerde kullanılma sebebi de sağlık dürüstlük ve güvendir.  İnsanın gözünü hiç yormaz ve insanı sakinleştirme konusunda oldukça etkilidir. Hastane duvarlarının mavi boyalı olması bundan da kaynaklı olabilmektedir. Farklı yoğurt ambalajlarında da bu tonları görebilmekteyiz. Ayrıca aldığımız suların ambalajlarında da sıklıkla karşımıza çıkan renk mavi ve tonları olmaktadır.

Mor

Bazı yerlerde pahalılık anlamına gelirken soylulukla zenginlikle de ilişkisi kurulmuştur. Deterjan ambalajlarında en sık rastladığımız renklerden biri mordur. Yine mor tonlarından olan leylak da karşımıza daha yumuşak ve sakin bir renk olarak çıkmaktadır.

Yeşil

Direkt bize doğayı hatırlatan bir renktir. Tazeliği de ifade ettiğinden dolayı gıda ambalajlarında çok sık rastlanmaktadır. Taze ve doğal izlenimi vermektedir. Ayrıca çevre dostu izlenimini de bu rengi kullanarak veren firmalar mevcuttur. Yaratıcılığın arttırılması ve ortaya çıkarılmasında da oldukça etkili bir renktir yeşil.

Sarı

Samimi, sıcak, canlı bir renk olan sarı renklerin belki de en canlılarındandır. Ambalajlarda da rastlamaktayız. Neşeli ve keyifli bir etkisi bulunmaktadır. Tasarımlarda samimiyeti yakalamak için kullanılır. Geçici ve dikkat çekici olduğu için tüm dünya taksileri sarıdır. Kullanılan çoğu logo da bu şekildedir.

Turuncu

Gençlik, dinamizm, umut, arkadaşlık ve eğlenceyi ile ilişkilendirilir. Turuncu, kırmızı kadar agresif olmadan cesur olabilen, sarı kadar havai olmadan parlak olabilen son derece dikkat çekici bir renktir. Dikkat çekici olması sebebiyle pek çok firmanın logosunda canlılık ve dinamizmi ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Yüksek kalitedeki ürünlerin üreticileri turuncuyu logolarında kullanmazlar. Turuncu dikkat çekiciliğinin yanında ucuzluğu da çağrıştırır. Renkler kişiler üzerinde de ülkeler üzerinde de farklı anlamlara gelebilmektedirler. Bu sebeple genelleme yapmak oldukça yanlış bir şey olarak karşımıza çıkmaktadır. Siz bir renge binlerce anlam yüklerken karşınızdaki için sadece o bir renktir. Ya da siz mavide huzuru bulurken karşınızdaki kişi yaşadığı farklı bir anı sebebiyle hüzünlenip üzülebilmektedir. Bu söylediğimiz şeyler her zaman için geçerlidir. Genel bir renk algısı oluşturmak hiçbir zaman için doğru bir şey değildir.

   Görsel iletişim hepimiz için oldukça önemlidir. Görsel iletişimin içinde de en önemli olan şey bildiğimiz üzere renklerdir. Renkler , anlamlar ve daha fazlası.. İnsan hayatında da önemli bir yere sahip olan renkler sayesinde iletişim kurulabilmektedir. Pazarlamada da oldukça yardımı dokunan en önemli şeylerden biri renklerdir tartışmasız. Her şekilde insan üzerinde çokça etkisi vardır. Ruhsal ve bedensel olarak bizleri etkilemektedir. Tüketiciyi renkler sayesinde ürüne yönlendirme ilgisini çekmek ve almasını sağlamak mümkündür. Ayrıca çeşitli logolarda ambalajlarda da dikkat konusunu renklerle sağlamak mümkün olmaktadır. Renklerin hayatımızdaki yeri ve önemi oldukça fazla ve bunu göz ardı etmek imkansızdır.

Marka Kişiliği ve Renkler
Marka Kişiliği ve Renkler

4) Marka Kişiliği ve Renkler

Renkler olumlu ve olumsuz anlamlar ifade edebilmektedirler. Markaların bunları kullanımı farklılık gösterebilmektedir. Ancak farklı sayıda özelliğe sahip renklerle çalışırlarken sadece bir özelliği baz almaktadırlar. Yeşil aynı zamanda çevre finans güvenlik ve sakinliği ifade edebilmektedir. Renk seçimleri için net olacak bir şey maalesef yoktur. Değişiklik her zaman söz konusu olmaktadır. Yani kişinin ruh hali ve o anki durumu bunun algılanmasını oldukça fazla etkilemektedir.

Cinsiyetlere Göre Renk Algısı
Cinsiyetlere Göre Renk Algısı

5) Cinsiyetlere Göre Renk Algısı

Toplumda genellikle kabul gören görüşlerden biri de kadın erkek renk seçimleridir. Genel olarak erkeklerin tercihi koyu renklerden yana olmaktadır. Kadınlar ise erkeklere göre daha hafif daha yumuşak renkleri tercih etmektedirler. Bu detaylar dikkate alınacak önemli detaylardandır.

6) Renk Koordinasyonu

İnsanlar genelde aldığı parçaların birbirleriyle uyumlarına dikkat etmektedirler. Tercih edilen şeylerde benzer renkler yer almaktadır. Bu detay yapılan araştırmalarda açıkça karşımıza çıkmaktadır. Temel renklerde ve arka planda yeşil tercih edilen bir sitede buton rengi kırmızıya dönüştürüldüğünde dönüşümlerin %21 arttığı belirtilmektedir. Yani; kimi zaman bütüne uygunluk her zaman işe yaramıyor! Smashing Magazine’de yayınlanan çok değişkenli testlerde bir program için nasıl daha fazla indirme elde edilebileceği bazı varyasyonlarla test edilmiş: Sizce kaç numaralı model daha fazla indirme almıştır?

Renk ve Boyut Testi Sonucu
Renk ve Boyut Testi Sonucu

Dijital Pazarlama ve Renk Psikolojisi – Renk ve Boyut Testi Sonucu

10 numaralı örnek, diğerlerini büyük bir farkla geride bırakıyor. Program adının küçük ve açık gri renkli olması, ancak eylem metninin (“Ücretsiz İndirin”) büyük ve kırmızı olması ile yüksek dönüşümler için gereken kontrastı oluşturduğu için diğerlerini geride bırakmıştır.

Neden “Açık Mavi” Yerine “Gök Mavisini” Tercih Ediyoruz?
Neden “Açık Mavi” Yerine “Gök Mavisini” Tercih Ediyoruz?

Neden “Açık Mavi” Yerine “Gök Mavisini” Tercih Ediyoruz?

Renklerin kendi adları olduğu kadar onları tanımladığımız adlar da oldukça önemlidir. Kendi verdiğimiz isimlerde zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Aslında daha farklı ve özenle isimlendirilenler daha dikkat çekerek daha çok tercih edilmektedirler. Pazarlama ve Renk Psikolojisi yazımın sonuna geldim… Mükemmel rengi seçmek için hala net bir veri yok değil mi? J

Renkler oldukça farklı ve değişken yapılı olduklarından dolayı tam olarak bir cevap vermek mümkün değildir. Tasarıma ve Pazarlama ve renklerin psikolojisine ilginiz varsa eğer sizin için en güzellerinden biri marka kişiliğini araştırıp ona yönelmeniz olacaktır. Yorumlarınızla bizlere görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

Sevgiyle kalın…

İlginizi Çekebilir: Renklerin Anlamları

Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: 6 Maddede Pazarlamada Renk Psikolojisinin Önemi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.