Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

A tipi kişilik ve B tipi kişilik ilk olarak iki kardiyolog Meyer Friedman ve Rosenman tarafından gözlemlenmiştir. Fikir ilk defa, oturma odasının sandalyelerini tamir eden döşemecinin sandalyelerin çoğunun sadece önden yırtıldığını söylemesi üzerine ortaya çıkmıştır.

 Bu durumdan, iki kardiyolog da kalp hastalarının çoğunun endişeli olduklarını ve otururken zor zamanlar geçirdiklerini anladılar.

Bu gözlemi başlangıç noktası olarak kullanan ve kendi klinik uygulamalarını da temel alan Friedman ve Rosenman hastalarının iki çok farklı davranış model tipi sergilediği sonucuna vardılar.

Araştırmaları onları farklılıkların kişilik esaslı olduğu sonucuna götürdü.

A tipi kişilik özellikleri ağır basan bireyler genelde aceleci olup, aynı anda birden fazla işi yapmak isterler. Her türlü zorluğun üstesinden gelerek başarıya odaklanmışlardır. İktidar sahibi olmak isterler. Toplumda göz önünde olur, tanınmaktan, rekabetten hoşlanırlar. Zamanları çok kıymetlidir. Zamanı boşa harcamaktan hoşlanmazlar. İşlerini en kısa sürede en iyi yapmak isterler. Çabuk öfkelenirler, kendilerinden daha rahat, kalender, ağır insanları ayak bağı olarak görürler.

B tipi kişilik özellikleri taşıyan bireyler ise aceleci olmayan, rahat karakterli insanlardır. Çok çalışsalar bile, A tipi insanlar kadar kendilerini baskı altına sokmazlar. Kolay öfkelenmezler, rekabetçi değildirler.

İnsanların hepsi bu tanımlara birebir uymazlar. A veya B tipi kişiliklere ne kadar yakın veya uzak bir noktada bulunulduğu, davranış özelliklerini değiştirse de insanların bazen A, bazen B tipindeki gibi davranacağı durumlar da bulunabilir.

A Tipi Kişilik Nedir?

A Tipi Kişilik Yapısı

 • Benmerkezcidir.
 • Zamanı çok önemserler.
 • Sabırsızdırlar.
 • Kısa sürede mümkün olduğu kadar çok şey başarmak ister.
 • Boş zamanı pek yoktur.
 • İşleri onlar için çok mühimdir.
 • Hızlı yürür, konuşur ve yer.
 • Başkaları konuşurken araya girmeye çalışır.
 • Rekabetçidir.
 • Girişimci bir ruha sahiptir.
 • Kendisiyle ve başkalarıyla sürekli yarış içerisindedir.
 • Düşmanlık, öfke gibi duygu ve davranışları kolayca ortaya çıkabilir.
 • Aşırı derece gergin bedensel hareketleri vardır.
 • Sevilmek yerine kendisine saygı gösterilmesini tercih eder.
 • ‘A tipi’ kişilik ile ülser, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon arasında yüksek ilişkiler bulunmuştur.
 • A tipi kişiliğe sahip bireyler doktora çok seyrek olarak giderler. Bu kimseler bir ruh sağlığı uzmanına neredeyse hiç gitmezler.
 • Çoğunlukla geçimi zor insanlardır. Çevrelerindeki insanların problemleriyle vakit kaybetmek istemedikleri için çevrelerine sevimsiz göründükleri çok olur.
 • Bu kimseler tütün kullanıyorlarsa – ki çoğunlukla kullanırlar – sigara içerler. Pipo içene pek rastlanmaz, çünkü pipo ile zaman kaybedemeyecek kadar sabırsızdırlar.
 • Herhangi bir yerde özellikle restoranda bekletilmekten nefret ederler. Yemeklerinin tadına bakmadan tuz atar, büyük bir aceleyle yerler.
 • Kendilerine, sağlıklarına ve tatile çok az zaman ayırırlar.
 • Konuşmaları “hiçbir zaman, daima, mutlaka” gibi kesin ifadelerle doludur.
 • Duygusal tükenme, kendine zarar verme eğilimi, tehlike ve aşırı riske girme gibi çoğu zaman kendisinin de farkında olmadığı birtakım saklı özellikleri bulunmaktadır.

Yöneticilerin dışında satış elemanı, uzman personel ve sekreterler de A Tipi kişiliğe daha yüksek bir oranda rastlanmaktadır.

 A Tipi Kişi Özellikleri

 • İşi bitirme baskısı altında, zor koşullarda uzun müddet çalışabilirler.
 • Çoğu zaman eve iş getirirler, geceleri ve hafta sonları çalışırlar, dinlenmeyle araları pekiyi değildir.
 • Sürekli kendileriyle ve başkalarıyla rekabet halindedirler. Kendilerine ulaşılması güç standartlar koyarlar.
 • Zor iş koşulları yüzünden engellenme eğilimine girebilir, başkalarının çalışma şekillerine kızabilir ve bazen denetimciler tarafından yanlış anlaşılabilirler.

A Tipi Kişilikten Nasıl Kurtulabiliriz?

A tipi davranış biçimi uygun terapi programlarıyla değiştirilebilir ve bu davranışlarını azaltabilen kişiler koroner kalp hastalıkları riskini azaltabilirler.  Bilişsel ve davranışsal bir teknikler bileşimi A tipi davranışı etkin bir biçimde azaltabilir.

Kullanılan tekniklerde bu kişilere hiçbir şey yapmayarak ve normal zamanlarda düşünmeye fırsat bulamadıkları şeyleri düşünerek, insanları seyrederek ya da bir yabancıyla konuşarak vakit geçirmeleri söylenir.

Bu tedavi teknikleri başkalarına öfkelenmeden kendini ifade etmeyi ve bazı davranışları (başkalarının sözünü kesmek, hızlı konuşmak ya da hızlı yemek yemek gibi…) değiştirmeyi kapsamaktadır.

Sonunda bu kişiler ev ve işyerlerini daha az stres oluşturucu hale getirmenin yollarını bulmaktadırlar

B Tipi Kişilik Nedir?

B Tipi Kişilik Yapısı

 • Dengeli yaşarlar.
 • Sabırlıdır.
 • Uysaldır.
 • Rekabet duyguları azdır.
 • Katı kurallardan arınmıştır, esnektir.
 • Övünmekten hoşlanmaz.
 • Empati yapabilirler.
 • Aşırı hırslı değillerdir.
 • Yumuşak başlıdır.
 • Çok kolay sinirlenmez ve tedirgin olmaz.
 • Yaptığı işten keyif almayı bilir.
 • Sakin ve düzenli çalışır.

Friedman ve Rosenman 3500 kişi üzerinde 8.5 yılı aşkın bir süre çalışmış ve A tipindeki kişilerin kalp hastalığına daha eğilimli olduğu, ikinci bir kalp krizine eğilimin beş kat daha fazla olduğu ve B tipi bireylerle karşılaştırıldığı zaman kalp krizinin iki kat daha fazla tehlikeli olduğu sonucuna varmışlardır.

Jenkins, 3000 kişi üzerinde yaptığı çalışmaya göre, kalp damarlarının kan pıhtısı ile tıkanmasından muzdarip olan 133 kişiden 94’ünü açıkça A tipi olarak tespit etmiştir.

Nedenler açık olmasa da son bulgular, A tiplerinin bilinenden çok daha karmaşık olduklarını belirtmektedir. A tipi davranış özelliklerinden herhangi birisi ya da bu davranışların bir bileşimi, kalp sorunlarıyla kişiyi karşı karşıya bırakabilir.

Yöneticilerin büyük çoğunluğu A tipi kişiliğe sahiptir. Yapılan bir çalışmada yöneticilerin % 60’ının A tipi, buna karşılık % 12’sinin B tipi olduğu tespit edilmiştir. A tipi bireylerin yöneticilik mevkilerine yükselebilmelerine rağmen, en başarılı tepe yöneticilerin B tipi olduğu bazı araştırmalarda iddia edilmektedir.

Bir karar verirken sakin ve rahat olmak başarı ve verimliliği arttırabilmektedir. Ayrıca A tipi yöneticiler için değişiklik yapmak veya bir problemin varlığını kabul etmek kusurdur. Bu durum da verimsizliğe neden olur.

Üst düzeydeki yöneticilik pozisyonları için yapılan mücadelelerde, çok kere A tipi kişilikler, B tipi kişiliklere yenilirler. Çünkü içinde bulundukları şiddetli rekabet duygusu ve ihtiras görüş alanlarını daraltır, zekalarından gerektiği ölçüde yararlanmalarını engeller. Günler içinde alınması gereken bir karar, hızla birkaç dakika içinde alınabilir. Bu durum da taktik ve stratejik hataların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

C Tipi Kişilik Nedir
C Tipi Kişilik Nedir

C Tipi Kişilik Nedir?

C Tipi Kişilik Yapısı

C tipi kişilik, literatüre yeni giren bir sınıflamadır.

 • Daima sevecen, mutlu görünen
 • Kaygılı
 • Aşırı duygusal
 • Duygularını özellikle de öfkelerini içine atan
 • Başkaları odaklı yaşayan
 • Hayat felsefeleri,  “ sen nasıl istersen ” olan insanlardır.

C tipi kişiliğe sahip insanlar  ömürlerini başkalarını mutlu etmek için , başkaları için yaşayabilirler.

C Tipi Kişilik Özellikleri

 • Bu kişilik tipi en tehlikeli  görülen kişilik tipidir.
 • Bu sınıf tipine mensup olan kişilerin, ciddi psikolojik yardım almaları gerekmektedir.
 • Bu kişilik sınıfı ” kansere eğilimli kişilik sınıfı” olarak da geçer.

D Tipi Kişilik Nedir?

D Tipi Kişilik Yapısı

 • Karamsar
 • Endişeli
 • Üzgün
 • Sinirli
 • Asosyal
 • Umutsuz
 • Özgüvensiz
 • İç sesi olumsuz
 • Reddedilmekten korkan

D Tipi Kişilik Özellikleri

 • D tipi kişilik özellikleri olan bireyler, karamsar ve kapalı kişilikleri nedeniyle, başkaları tarafından ulaşılmaz ya da itici biri gibi algılanabildiklerinden, yakın ilişkiler kurmakta zorlanırlar.
 • Olumsuz iç sesleri nedeniyle kendi cesaretlerini kırarlar ve kişisel hedeflerine ulaşmaları güçleşir.
 • D tipi kişilik özellikleri yoğun ve sürekli yaşayan bireyler, duygularını gizlemek için çok çalıştıklarından, gerilimden kolaylıkla sıyrılamaz ve koroner arter hastalığı, yüksek tansiyon, kan şekeri yükselmesi, bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ve kronik iltihap gibi bazı sağlık sorunlarına daha kolay yakalanırlar.
 • D tipi kişilikleri nedeniyle zorlanan bireylerin, duygusal farkındalıklarını arttırmak, olumsuz iç seslerini değiştirmek, ilişki becerilerini geliştirmek ve özgüven kazanmak için danışmanlık desteği almaları çok önemlidir.
 • Düzenli egzersiz, stres hormonlarını düzenlemeye yardımcı olur ve gerginliği azaltma fırsatı sunabilir.

İlginizi Çekebilir: Bilişsel Psikoloji Nedir?

Nursena Alpar makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: A Tipi Kişilik Nedir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.