Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Birinci dünya savaşı bir çok yıkıma ev sahibi olmuş dünya eşine rastlanılmayan bir savaştır. Ne yazık ki dünya barışı 20 yıl ya dayanmış ya dayanmamış ve Hitler önderliğinde 2. Dünya savaşı başlamıştır.. 1. Dünya savaşının sonuçları, 2. dünya savaşının nedeni olmuştur..

Birinci Dünya Savaşı Sonuçları

Monarşilerin Yıkılması ve Yeni Siyasal Sistemler

Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından ilki imparatorlukların lağvedilmesi oldu, çok sayıda yeni ulus devlet yarattı. Avrupa kolonilerinde bağımsızlık hareketlerini teşvik etti.

Dünyanın her yerinde yeni devletler kuruldu. Avrupa haritasına gelince, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları parçalandı ve büyük ölçüde küçüldü, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya ise ulus devletler olarak doğdu ya da yeniden doğdu.

Sınıf Sorunları

Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından biri de aristokrasinin rolünün büyük ölçüde azalmasıdır. Sosyalist ve işçi hareketleri önemli ilerlemeler elde etme fırsatını yakaladı fakat komünizm ve faşizm de büyük önem kazandı. Birinci Dünya Savaşı sonuçlarının Avrupa’daki sınıf yapıları için de büyük etkileri oldu. Üst sınıflar, savaşta diğer sınıflardan orantılı olarak daha büyük kayıplar yaşadılar; bu, savaş öncesi statükonun yeniden başlatılmasının imkansız olmasını sağlayan bir gerçekti.

Üst sınıfların düşüşü, Avrupa’da geniş genel oy hakkının getirilmesiyle daha da hızlandı. Franchise’ın genişletilmesi, sendikacılıktaki bir patlama ile birleştiğinde, işçi sınıflarına daha fazla politik ve sosyal temsil sağladı. Birinci Dünya Savaşı sonuçları ordularda değişimler yarattı ayrıca, üst sınıflara saygı kültürünü sürdürmek istemeyen mütevazı geçmişlerden yeni subayları teşvik etmek zorunda kaldılar.

Birinci Dünya Savaşı Sonuçları| Savaş Sonrası İmzalanan Antlaşmalar
Birinci Dünya Savaşı Sonuçları| Savaş Sonrası İmzalanan Antlaşmalar

Savaş Sonrası İmzalanan Antlaşmalar

Birinci Dünya Savaşı sonuçları, Rusya, Avrupa ve dünya tarihi üzerinde büyük etkisi olacak Bolşevik Devrimi’ne neden oldu. Almanya boyut olarak küçüldü ve önemli tazminatlar ödemek zorunda kaldı. Kaiser sürgüne gitti ve Almanya Hitler’in yükselişinin yolunu açan ekonomik ve politik kaosa daldı. Yeni ülkeler fakirdi ve çoğu zaman birbirleriyle çatışıyorlardı. ABD Başkanı Wilson, şeffaf uluslararası anlaşmalar, denizlere sınırsız erişim ve ticaret engellerinin kaldırılması hakkında konuştu.

Bunlar, birçok çatışmanın öncüsü olacak bir kavram olan etnik kökene dayanan sınırlar kavramı gibi ütopik olduğunu kanıtlayacaktır. Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından etkilenen yeni kurulan ülkelerin en büyüğü, 1795’te bölündükten sonra bir asırdan fazla bir süredir haritadan çıkmış olan Polonya’ydı. 1923’te, Polonya sadece iki komşu ile nispeten iyi ilişkilere sahipti – kuzeyde küçük Letonya ve güneyde uzak Romanya.

Versailles Antlaşması sert kabul edildiyse, Trianon Antlaşması tartışmasız çok daha sertti ve Macaristan’ı sınırları dışında milyonlarca Macar ile çok azaltılmış bir devlet olarak bıraktı. Birinci Dünya Savaşı sonuçlarının uzun vadede en önemli etkisi biri, güç kaybeden ülkelere kredi veren ABD’yi bir dünya gücü oldu ve doğrudan Sovyet komünizmine ve Hitler’in yükselişine yol açtı. Birinci Dünya Savaşı sonuçları, özellikle Orta Doğu’da yapılan diplomatik ittifaklar ve vaatler, bir yüzyıl sonra Avrupalıları rahatsız etmek için geri döndü. Birinci Dünya Savaşı sonuçları, uluslararası ilişkilere güç dengesi yaklaşımı bozuldu, ancak dönülmez duruma gelinmedi.

Yaşanan Bilimsel Gelişmeler

Bununla birlikte, tartışılmaz olan, bilim, teknoloji ve tıptaki ilerlemeler oldukça arttı. Birinci Dünya Savaşı sonuçlarının etkisi son derece yıkıcı olmasına rağmen, tıp, savaş, politika ve sosyal tutumlarda da birçok yeni gelişme üretti. Birinci Dünya Savaşı sonuçları, savaşın doğasını değiştirdi.

Teknoloji, uçaklarla, denizaltılarla, tanklarla savaş sanatında önemli bir unsur haline geldi ve hepsi önemli yeni roller oynadı. Silahlanma inşası için savaş sırasında geliştirilen seri üretim teknikleri, savaş sonrası yıllarda diğer endüstrilerde devrim yarattı. Birinci Dünya Savaşı sonuçları silahlanmanın artmasının ardındanilk kimyasal silahların kullanımı oldu.

Savaştaki İnsan Ölümleri
Savaştaki İnsan Ölümleri

Savaştaki İnsan Ölümleri

Birinci Dünya Savaşı sonuçlarının insani maliyeti korkunçtu. Savaşta hem askeri hem de sivil 16 milyondan fazla insan öldü. Bütün bir nesil genç erkek yok edildi. 1919’da, Fransa’da savaşın sona ermesinden bir yıl sonra, 18-30 yaşları arasındaki her erkek için 15 kadın vardı. Birinci Dünya Savaşı sonuçları, kaybedilen tüm potansiyelleri, tüm savaşları sona erdirmek için savaşta öldürülen tüm yazarları, sanatçıları, öğretmenleri, mucitleri ve liderler ardında trajik hikayeler bıraktılar.

Sosyalizm ve İşçi Hareketi

Birinci Dünya Savaşı sonuçları Avrupa sosyalist ve işçi hareketi için de büyük oldu. İngiltere, Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkede iyi organize edilmiş olmasına rağmen, sosyalist hareket 1914’te Savaşı durduramadı.

Başlangıçta, silah endüstrisindeki vasıflı işçiler sadece askerlikten muaf tutulmakla kalmadı, aynı zamanda grev eyleminin yasaklanması karşılığında daha yüksek ücretler ve daha iyi yiyeceklerden de yararlandı. Ancak savaş devam ettikçe, fabrika işçilerinin yaşam ve çalışma koşulları yavaş yavaş azaldı. Sosyalist gruplar, 1917 Rus devriminin bir sonucu olarak bir destek alan bir süreç olan barış için ajitasyona başladı. 1918’deki savaşın sonunda sosyalist ve sendika hareketi 1914’ten çok daha güçlüydü.

Ekonominin Kötü Gidişatı
Ekonominin Kötü Gidişatı

Ekonominin Kötü Gidişatı

Birinci Dünya Savaşı sonuçları aynı zamanda planlı ekonominin tanıtımını ve devlet için çok daha büyük bir rol gördü. Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra, Alman hükümeti bankalar, dış ticaret, gıda üretimi ve satışı ve silahlanmayı kontrol altına aldı.

Ayrıca çeşitli mallar için maksimum fiyatlar belirledi. Bolşevikler 1917’de Rusya’da iktidara geldiklerinde geniş bir kamulaştırma programına ve daha sonra kapsamlı bir planlı ekonomiye başladılar. Planlanan ekonomi, özellikle 1920’lerde hiperenflasyonun ikiz şoklarından ve 1929’daki büyük krizden sonra, diğer ülkelerde de taraftarlarına sahipti.

Savaşın Ordadoğu’daki Etkileri

Birinci Dünya Savaşı sonuçlarının 1914-1918 çatışmasının küresel bir etkisi
oldu. Orta Doğu’da, örneğin, İngilizler ve Fransızlar, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı destekleri karşılığında Araplara ve Yahudilere farklı şeyler vaat ettiler. Birinci Dünya Savaşı sonuçları ,Sykes-Picot anlaşması uyarınca Londra ve Paris, Irak, Suriye ve Lübnan olmak için ilgili etki alanlarını kullandılar. Ancak aynı zamanda İngilizler, İsrail’in ortaya çıkması ve dünyanın en zorlu çağdaş çatışmasının temellerini atan Balfour Deklarasyonu altında Yahudilere, Filistin’de bir vatan sözü verdi.

Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından biri olan ve dünya sınırlarını etkileyen İngiliz aldatmacası ortaya çıktığında, birçok Arap ve Avrupa sömürge güçleri arasında kalıcı bir güvensizlik hissine yol açtı. Birçok Ortadoğu uzmanı, bugün bölgede devam eden kargaşanın temel nedeni olarak birçok yapay sınırla 1918’de Orta Doğu’nun Avrupa etkisinde kalmasına işaret ediyor. Birinci Dünya Savaşı sonuçları etnik, mezhepsel ve kabile farklılıkları, sömürge dönemi haritacıları için çok az endişe vericiydi. Irak, sırasıyla Şiiler, Sünniler ve Kürtlerin hakim olduğu üç Osmanlı eyaletinin birleşmesiyle kuruldu.

Gittikçe Güçlenen ABD
Gittikçe Güçlenen ABD

Gittikçe Güçlenen ABD

Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından biri de savaşın gerçek galibi Amerika Birleşik Devletleri’ydi. Sadece 1917’de savaşa girmekte gecikti, ancak büyük Avrupa ülkelerinin kan alma ya da boşa harcanan endüstriyel çabalarına maruz kalmadığı için diğer ulusların çoğundan çok daha güçlü ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı sonuçlarıyla ABD, dünyanın önde gelen finansal gücü haline geldi ve İngiltere’yi dünyanın bankacısı olma yolunda geride bıraktı.

Birinci Dünya Savaşı sonuçlarını etkileyen önemli bir neden de Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Güney Afrika da dahil olmak üzere Avrupa kolonilerinden ve İngiliz Egemenliklerinden yüz binlerce askeri göndermesi.

Deneyimleri ve yaşam kaybı, bağımsızlık taleplerini artırmaya yardımcı oldu. Birinci Dünya Savaşı sonuçlarında ordunun önemi büyüktü sadece Hindistan, İngiltere’ye savaş için yaklaşık 100.000 asker gönderdi. 10.000’den fazlası eve dönmedi. Birinci Dünya Savaşı sonuçları, uluslararası barış ve güvenliği teşvik etmek için bir ulus devletler topluluğu olan Milletler Cemiyeti’nin doğuşunu da müjdeledi. Ne yazık ki, en güçlü destekçisi olan Başkan Wilson, Amerikan Kongresi’ni ABD’nin katılması gerektiğine ikna edemedi. 1945’te ABD farklı bir yaklaşım benimseyecekti.

İlginizi Çekebilir: Paris Antlaşması

Ceren Poyraz makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Birinci Dünya Savaşı Sonuçları

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.