Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Merhabalar, biyosistem mühendisliği son sınıf öğrencisi olarak ilk yazımın bölümümün hakkında olmasını istedim. Nedir bu biyosistem mühendisi ne iş yapar bunlardan bahsedeceğim bu yazımda.

Biyosistem Mühendisliği Nedir?

 Biyosistem mühehindisliği, mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir.

Clemson Üniversitesi

tarım

International Council on Systems Engineering (ICSE)’e göre de Biyosistem Mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve insan tarafından gerçekleştirilmiş sistemlerin analizi, tasarımı ve değerlendirilmesiyle uğraşır.

Çevremizde bulunan biyolojik canlılara ve onların doğal çevrelerine ait problemlere etkin çözümler tasarlayan mühendistir Biyosistem Mühendisi. Yüksek kaliteli ve ekonomik biyolojik materyal üretimini minimum enerji tüketimi ve atıkla gerçekleştirebilmek için, geleneksel mühendislik bilgilerinin biyolojiyle bütünleştirildiği bir mühendislik dalıdır.

sera

Biyosistem Mühendisliği’nin İlgili Olduğu Bilim Dalları

Temel bilimlerden fizyoloji, fizik, kimya, biyokimya, biyolojinin yanı sıra; Arazi ve Su Kaynakları, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü , Tarımsal Makine Sistemleri, Tarımsal Yapılar, Tarımsal Enerji Sistemleri, Tarımsal  Sulama Sistemleri, Biyosistem Mühendisliği ile ilgili bilim dallarıdır.

Dünya nüfusunun artması, buna karşın tarım topraklarının amaç dışı kullanımı ile azalması, nüfusun önemli bir kısmının kırsal kesimden şehirlere göç etmesi ve değişen iklim koşulları nedeniyle gelecekte en önemli sorunun, gıda temini ve beslenme olacaktır. Bu sebeplerle tarım, bugün olduğu gibi gelecekte de stratejik konumunu hep koruyacak bir sektör olmaya devam edecektir.

tarımda ürün ekme

Biyosistem Mühendisliği’nin Önemi

Milli gelire ve istihdama olan katkısı, endüstriye ham madde sağlaması, ihracattaki payı, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeyi koruması ile tarım sektörü gelecek için büyük önem arz etmektedir. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için hızla gelişen bilgi ve teknolojinin tarımsal faaliyetlerde de kullanılması artık kaçınılmaz olmuştur. Bu da Biyosistem Mühendisliği’nin önemini arttırır.

Biyosistem mühendisliği nedir|dünyada biyoekosistem
Biyosistem mühendisliği nedir|Dünyada biyoekosistem

Dünyada Biyosistem Mühendisliği Eğitimi Nasıldır?

Ziraat Fakültelerindeki klasik agronomi dallarının dışında kalan Ziraat Mühendisliği mesleği, ilk olarak, Yirminci Yüzyılın başında, Amerikan Ziraat Mühendisleri Birliği (ASAE)’nin oluşumu ile resmileştirilmiştir.

ABD genelinde, 1980’lerin sonlarında, birkaç Ziraat Mühendisliği Bölümü, müfredatını ve programını Biyosistem/Biyolojik Mühendislik yönünde değiştirmiş ve bölüm ve/veya akademik program adlarında “Biyosistem/Biyolojik Mühendislik” ya da onun değişik çeşitlerini kullanmışlardır.

Avrupada Biyosistem Mühendisliği

Avrupa’da, son yıllarda yüksek öğrenim alanında görülen değişikliklere paralel olarak, bu disipline yönelik bazı yenilikler göze çarpmaktadır. Almanya’da, Federal Tarımsal Araştırma Merkezi (FAL)’nin içerisinde yer alan “Teknoloji ve Biyosistem Mühendisliği Enstitüsü” halen Lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Ayrıca, Hamburg Teknik Üniversitesi’ne bağlı, Lisanüstü eğitim vermekte olan “Biyoproses ve Biyosistem Mühendisliği Enstitüsü” bulunmaktadır.

İrlanda’da, Dublin Üniversite Koleji’nin Ziraat ve Gıda Mühendisliği’ndeki diploma programı, önemli ölçüde gözden geçirilerek yeni ders programı ile 2004’te Biyosistem Mühendisliğine dönüştürülmüştür.

Belçika’da, Katolik Üniversitesi (KU) Biyosistem Mühendisliği Fakültesi Biyosistem Bölümü altında Biyosistem Mühendisliği Programında Master (Yüksek Lisans) derecesi verilmektedir. Yine Belçika’da, Ghent Üniversitesi Biyolojik Bilimler Mühendisliği Fakültesine bağlı Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nde Lisansüstü eğitimi verilmektedir.

Dünyada en çok yönlü mühendislik derecelerinden biridir ve sahiplerine yılda ortalama 60.000 $ kazanmaktadır.

Avrupa’da, Biyosistem Mühendisliği, mühendislik bilimi ve tasarımı uygulamalı biyolojik ve çevre bilimleri ile bütünleştiren bir mühendislik alanıdır.

ABD’de Biyosistem Mühendisliği

ABD’de, Biyosistem Mühendisliği veyahut Biyolojik Sistem Mühendisliği, mühendislik bilimi ve tasarımını uygulamalı biyolojik, çevre ve tarım bilimleri ile birleştiren bir mühendislik alanıdır. Tüm canlı organizmalara uygulanan Ziraat Mühendisliği disiplininin bir evrimini temsil eder. ABD’deki birçok kurumda, Biyosistem Mühendisliği biyolojik mühendislik ile eş anlamlıdır. Bazı kurumlarda, Biyosistem Mühendisliği, tarım mühendisliği ve biyolojik Mühendisliği de Tarım ve Biyosistem Mühendisliğini içeren daha geniş bir terim olarak kabul edilir.

ABD’de

 • Tarım Makinaları,
 • Tarımsal Yapılar Sulama bölümleri ile
 • Toprak ve Gıda Mühendisliğinin bazı konularını içerir.

ABD’de Bölüm İsmindeki Değişimler

Tarım (Ziraat) Mühendisliği (Agriculture Engineer) (1990’a kadar)

Tarım ve Biyoloji Müh. (Agriculture and Biology Engineer) (2000’li yıllara kadar)

Biyosistem Mühendisliği (Biosystems Engineer)   (Mevcut durum)

ABD’de;Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni bölümü mezunları mühendis ünvanı kullanmamaktadır. Ancak Biyosistem Mühendisliği bölümü hem Ziraat hem de Mühendislik Fakültelerine bağlı olarak yönetilmektedir. Eğitim konuları şöyledir;

 • Tarım makinaları
 • Doğal enerji kaynakları
 • Seralar ve Tarımsal yapılar
 • Sulama sistemleri
 • Katı atık yönetimi
 • Hassas uygulamalı tarım teknolojileri
 • Otomasyon, mekatronik, elektronik kontrol
 • GPS ve GIS uygulamaları
Türkiye’de Biyosistem Mühendisliği
Türkiye’de Biyosistem Mühendisliği

Türkiye’de Biyosistem Mühendisliği

Dünya’da ve Avrupa’da tanınan, Türkiye’de ise 2009 yılından itibaren eğitim vermekte olan Biyosistem Mühendisliği bölümü, mühendis adaylarına geniş kapsamlı bir eğitim vermektedir.

Biyosistem mühendisliği bölümü kendi bünyesi içerisinde 4 ayrı ana bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar; Arazi ve Su Kaynakları, Tarımsal Enerji sistemleri, Tarımsal Yapılar ve Tarımsal Makina sistemleri. Bu ana bilim dallarında eğitim gören mühendis adayları Türkiye’deki tarımı yakından ilgilendiren yeni tasarımlara, projelere, araştırmalara, yeniliklere ihtiyaç duyulan bu günlerde Türkiye’nin tarım alanında ki ilerlemesinde önemli rol oynayacaktır.

Bölümün kendi içerisinde de 4 ayrı anabilim dalına ayrılması ile mühendis adaylarının ziraat ve tarım alanında geniş kapsamlı bilgi ve donanıma sahip olmasını sağlamakta ve aynı zamanda kişisel gelişim ve girişimcilik özellikleri kazandırarak sektörün ihtiyaç duyduğu mühendis adaylarını yetiştirmektedir.

Ziraat alanında bu kadar kapsamlı eğitim alan ve tarım alanındaki tüm yeniliklerin, tarımın geleceğinin, ileriye dönük projelerin yeni yüzü olmaya aday bir mühendislik dalının Dünya ve Avrupa’da tanınması ancak Türkiye de gereken ilgi ve desteği görmemesi çok şaşırtıcıdır. Bugün gelmiş olduğumuz noktada Biyosistem Mühendisliği bölümünün tanınması, Devlet nezdinde gerekli kadroların arttırılarak açılması ve mühendis adayların sektörde söz sahibi olabilmeleri için gerekli girişimlerin yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde bu bölümün amacı tarımsal yapılar, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, tarımsal inşaat ve tarımda enerji kullanımının yanı sıra tarımda otomasyon, hassas tarım teknikleri, hasat sonrası teknolojileri, kırsal alanın geliştirilmesi, doğal yapıya zarar vermeden, çevreyle dost, sürdürülebilir bir tarım anlayışıyla verim artışı sağlayan uygun tarım teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve tüm bu konularda bilgi ve deneyime sahip mühendisler yetiştirmektir.

Biyosistem Mühendisliği’nin Yetkinlikleri

Biyosistem Mühendisleri; Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi, tarımsal üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, hayvan barınakları ve seraların projelendirilmesi ve işletilmesi. Tarımla ilgili enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr ve biyogaz) projelendirilmesi, tarımsal sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, drenaj ve toprak ıslahı çalışmalarının gerçekleştirilmesi Göletler ve Sulama kanallarının projelendirilmesi Arazi tesviyesi ve arazi toplulaştırma projelerinin yapılması alanlarında yetkilidirler.

Mezun olanların aldıkları dersler sonucunda kazanacakları kazançlar

 1. Bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanabilen, analitik düşünebilen, tasarım bilgisine ve deneyimine sahip olan, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirebilen ve grup çalışmasına yatkın bireyler olarak yetiştirilir.
 2. Mezunların tarımsal üretimde kullanılan her türlü yapı, tesis, makine, hayvan barınakları ve seraları projelendirebilen ve işletebilen, tarımsal sulama ve drenaj, arazi tesviyesi, toprak ıslahı ve enerji kaynaklarının: güneş, rüzgâr ve biyogaz gibi tarımsal alanda kullanımı ve yönetimi konularında yetkinliğe sahip olurlar.
 3. Uygulamalı çalışmalarla öğrencilere tasarım becerisi ve deneyim kazandırılacak nitelikli teorik derslerin yanında uygulamalı çalışmalarla öğrencilere tasarım becerisi ve deneyim kazandırılır, bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanmaya, araştırma yapmaya ve analitik düşünmeye yönlendirecek proje seçimi, grup çalışması, laboratuvar ve atölye çalışmaları yapılacağı ve öğrencilere araştırmaya dayalı uygulamalı bitirme tezleri hazırlatılır.
 4. Tarımsal üretimde kullanılan sistemler ve diğer biyolojik bazlı ürünleri (kompost, biyogaz, biyo gübre, biyoplastik, topraksız tarım, vb.) Edinme aşamaları hakkında gerekli matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgisine sahiptir.
 5. Biyosistemlerle ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, ekonomik analiz yapma ve çözme becerisine sahiptir ve disiplinler arası çalışmalar yapabilir.Biyolojik ürünlerin elde edilmesinde kullanılan güç ve inşaat ekipmanlarının temel çalışma prensipleri, tasarımları, imalatı ve işletimi; tarımsal yapıların temel unsurları, proje tasarımı, yapımı ve kullanımı; toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan mühendislik, malzeme, biyoloji ve tarım bilgisine sahip olur.
 6. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek, bu değerleri denetlemek, denetlemek, öğretmek ve desteklemek.
 7. Mevzuat ve düzenlemelere uygun hareket ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde uygular.
 8. Sorunları sorgulama, analitik düşünme, sentezleme ve çözüm üretme becerisine sahiptir.
 9. Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak güncel bilgilere erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, proje hazırlar ve danışır.

Sonuç

Son tahlilde kapsamlı bir Ziraat fakültesi bölümü olan Biyosistem Mühendisliği oldukça önemlidir. Sizlere bu yazımda bunu anlatıp Biyosistem Mühendisliği’nin ne olduğunu aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Okuduğunuz için teşekkürler.

İlginizi Çekebilir: Endüstri 1.0’dan 4.0’a Kısa Bir Yolculuk

Başkalarına Fayda Sağla
İnsanlar bu hikayeyi tepki gösterdi.
Yorumları göster Yorumları gizle
Yorumlar: Biyosistem Mühendisliği Nedir?
 • 10 Ağustos 2020

  Faydalı bir içerik olmuş, eline sağlık. 🙂

  Cevap

Bir cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.