Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Fransızca bir kelime olan elit, seçkin anlamı taşır ve belirli bir topluluğun ya da zümrenin üstünlüğüne inanan kişileri tanımlar. Tarihi Antik Yunan’a kadar uzanan elitizm, popülarizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Elitizm akımı oldukça geniş kapsamlıdır ve bu noktada “Elitist ne demek?” sorusu da insanlar tarafından oldukça merak edilir. Elitistlere göre toplumdaki herkes eşit haklara sahip olsa da akıl ve irade bakımından eşit değildir ve toplum; alt, orta ve üst olmak üzere belirli sınıflardan oluşur. 

Elitist ne demek? Elitist kimlere denir? Elitizm akımının özellikleri nelerdir? Tüm bu sorularla Elitizm akımının detaylarına yer verdiğimiz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Elitist Ne Demek?

Elitizm akımının tarihi son derece eskiye dayanır. Peki, bu akımın bir getirisi olan ve sık sık karşımıza çıkan elitist ne demek? Elit kelimesinin kelime anlamından da yola çıkarak elitist; politika ve sanat gibi konularda halkın değil seçkin kişilerin söz söyleme ve karar verme hakkına sahip olduğunu savunan kişileri içine alır. Fakat herhangi bir kanıta ya da önermeye dayanmadığı için akademik çevrelerde bir doktrin olarak kabul edilmez. Eşitlik ilkesine karşı çıkan elitistler, bazı insanların doğuştan ayrıcalıklı olduğu görüşünü savunarak ülkedeki karar ve idare mekanizmalarının tamamının bu ayrıcalıklı kişilere bırakılması gerektiğini söylerler. Elitist kişilerin temel özelliklerine baktığımızda; belirli bir disiplin üzerinde hizmet vermeye yönelik yoğun bir çaba, bağlılık ve yüksek bir başarı göstermek olduğunu da açıkça görebiliriz. Elitist ne demek? Sorusuna tarihten örnekler ile de cevap vermek mümkündür. Örneğin; Platon ve onun öğrencisi olan Aristoteles, devletin halkın oylarıyla seçilmiş kişilerce değil filozoflar tarafından yönetilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu görüşü Arthur Schopenhauer ve Soren Kierkagaard gibi düşünürler de desteklemişlerdir. Bu durumun yansımaları ortaya koydukları eserlerde de açıkça görülür. 

Elitizm Akımı

Elitist ne demek? Sorusunu cevapladıktan sonra elitistlerin savundukları ve temsil ettikleri elitizm akımına daha yakından bakabiliriz. Elitizm akımını en yalın haliyle siyaset felsefesinin bir dalı olarak tanımlayabiliriz. Bu akımda ”burjuva” sınıfı iktisadi ve kültürel açıdan son derece ayrıcalıklı bir konumdadır. Elitizm akımı 19. yüzyılda bir siyaset akımı olsa da zaman içinde bu akım  ”elit kültür” ve ”elit sanat” kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Elit sanatın getirdiği en önemli akımlardan biri de Andy Warhol tarafından kurulan ”Pop Art” akımı olmuştur. Elitizm’e göre her insan eşit doğmamıştır, bazı insanlar doğuştan ayrıcalıklı doğar ve bu insanların tolumun geri kalanını yönetmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Elitizm Akımı; anti- demokratik bir yönetim şeklini savunur. Buna göre halk, ülkeyi yönetecek kişileri seçmekle görevlendirilemez. Bu akımın temsilcilerinden örnek vermemiz gerekirse, Konfüçyüs ”halk bir şey yapmaya zorlanabilir fakat anlamaya zorlanamaz” demiştir. Jose Ortega Gasset ise ”halk” değil ”kitle” kelimesini kullanır. Bu temsilcilerin hem söylediklerinde hem de ortaya koydukları eserlerde Elitizm akımının yansımalarını görmek mümkündür.  Elitist bir yapıya sahip olan diğer düşünce ekolleri ve yönetim biçimlerini;

  • Liberalizm
  • Monarşi
  • Teknokrasi
  • Nasyonal Sosyalizm
  • Taoizm
  • Neoliberalizm şeklinde sıralayabiliriz.
Elitizm Akımının Özellikleri
Elitizm Akımının Özellikleri

Elitizm Akımının Özellikleri

Elitizm; yönetim işinin bir elit veya azınlık tarafından yapılması gerektiği fikrini savunur. Bu akımın savunucuları “Elitist ne demek?” bölümünde de belirttiğimiz gibi elitist olarak nitelendirilir. Elitizm akımı direkt ya da dolaylı olarak birçok noktayı etkilemiş ve farklı ideolojilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Elitizm akımının genel özelliklerine baktığımızda şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Elitizm akımı, Elitist ne demek? Sorunun cevabında da belirtildiği gibi toplumların geleceğini ilgilendiren konularda karar mekanizması olarak halkın seçtiği kişiler değil seçkinler yer almalıdır fikrini savunur. 
  • Elitizm akımı aklı en üstün değer olarak görür. Duyularıyla hareket eden toplumların kargaşa ve huzursuzluk içinde olacağını düşünür.
  • Elitizm akımına göre, halk kültürü ne kadar etkili olursa olsun önemli ve geçerli olan, seçkinler tarafından ortaya konan sanattır. 

Elitist kimlere denir? Sorusundan önce “Elitist ne demek?” sorusu iyi anlaşılmalıdır. Elitist; toplumun genel beğenilerinin dışındaki şeylerden hoşlanan ve çoğunluğun aldığı kararları sorgulayan kişilere denir. Elit kelime anlamı olarak seçkinci anlamını taşır. Bu kavramdan hareketle elitistler üst kültür kavramının gelişmesinde de son derece önemli bir rol oynamıştır. Elitistlere göre evrensel değerlerin temelini popüler kültür değil elit kültür oluşturur.  

Elitist ne demek, bölümünde de tanımladığımız gibi Elitizm akımının ve bu akımı savunan elitistlerin tarihi Antik Yunan’a kadar uzanır. Seçkin azınlıkların ülkelerin yönetiminde etkili olması gerektiğini ilk ifade eden kişi Platon olmuştur. Soyluluğu ve kan bağını reddeden Platon, devletin başında filozofların olması gerektiğini savunur. Platon’un öğrencisi Aristoteles de benzer görüşleri savunur ve ona göre toplum köleler ve seçkinler olmak üzere iki tabakadan oluşur.  Aristoteles köleleri konuşan aletler olarak nitelendirmiş ve kişilerin ancak bilgi yoluyla seçkin olabileceğini söylemiştir. 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar İslam felsefesinde de Elitizmi savunan düşünürler olduğu görülmektedir. Elitizmi savunan düşünürlerin başında gelen Farabi, ülkelerin yönetiminden sahte filozofların uzaklaştırılması gerektiğini, ancak gerçek filozoflar tarafından yönetilen ülkelerin refaha erebileceğini söyler. Yine başka bir örnek olan İbni Haldun ise; devletin mevcudiyetini sürdürmesi için yönetimde ”bilge” kişiler olmalıdır fikrini savunur. 

Oldukça eski bir kavram olmasına rağmen Elitist ne demek, günümüzde insanlar tarafından merak edilen ve araştırılan konuların başında gelir. Bu yazımızda tarihi son derece eskilere dayanan, birçok durum ve fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olan ve hakkında birçok farklı görüşe ulaşabileceğiniz elitizm akımından, “Elitist ne demek?” konusundan bahsettik. İyi okumalar dileriz. 

İlginizi Çekebilir: Psikolojide Kırık Cam Teorisi

https://ogrencibloglari.net
ogrencibloglari makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Elitist Ne Demek? Elitizm Nedir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.