Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Fransız İhtilali Sonuçları

1789-1799 yılları arasında gerçekleşen Fransız İhtilali, modern dünyanın şekillenmesinde en etkili olaylardan birisi olarak tarihteki yerini halen korumaktadır. Fransız ihtilali ile birlikte Yeniçağ sona ermiş ve Yakınçağ başlamıştır. Birden fazla Fransız ihtilali sonuçları vardır. Bu sonuçları şu şekilde sıralamamız mümkündür;

Özgürlük ve Eşitlik Fikirlerinin Yayılması

Fransız İhtilalinin en önemli sloganı özgürlük, eşitlik ve kardeşliktir. İhtilalin bitiminden sonra soylulara ve din adamlarına sağlanan tüm ayrıcalıklar ortadan kaldırılmıştır. Bu sayede kanun önünde tüm insanların eşit olması ilkesinin önü açılmıştır. Ayrıca bireysel özgürlük anlayışı da gelişmiştir ve kölelik kaldırılmıştır.

İnsan Hakları Anlayışının Gelişmesi

Fransız ihtilali başladıktan hemen sonra İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi yayımlanmıştır. Sonrasında yapılan anayasa ile birlikte bu haklar garanti altına alınmıştır. Fransız ihtilalinin dünyada insan hakları anlayışının gelişmesine önemli bir katkı yaptığı yadsınamaz bir konudur.

Demokratik Gelişmelerin Hızlanması
Demokratik Gelişmelerin Hızlanması

Demokratik Gelişmelerin Hızlanması

Fransız ihtilalinden önce Fransa’ya kralın mutlak iktidarına dayanan mutlak monarşi rejimi egemen idi. Ancak ihtilal sırasında ilk önce meşruti monarşi, daha sonra da Cumhuriyet kuruldu ve ardından millet Meclisi ortaya çıktı. Son olarak da demokratik gelişmelerin yaşanması ile birlikte demokratik seçimler yapılmaya başlandı.

Milliyetçilik Fikrinin Yayılması

Millet anlayışı Fransız ihtilalinin çok öncesinde ortaya çıkan bir anlayış olarak bilinmektedir. Fransız ihtilali ile birlikte bu anlayış, siyasi bir nitelik kazanmış oldu. İhtilalciler krala ve soylulara karşı milleti temsil ettikleri düşüncesi ile hareket ediyorlardı. Milli meclis, milli ordu, milli bayrak, milli marş gibi olgular ve semboller Fransız ihtilalinin ardından ortaya çıkan ana fikirlerin başlıcalarıdır. Milliyetçilik akımının Avrupa’da yayılması ile birlikte tüm milletlerin kendi ulus-devletine sahip olması gerektiği fikri iyice yaygınlaştı. Bu durum çok uluslu imparatorlukların sonunu çoktan hazırlamıştı. Fransız ihtilalinin sonuçları içinde Osmanlı Devleti’ni en çok etkileyen neden de bu olmuştur.

Laiklik ve İnanç Özgürlüğünün Yayılması

Fransız ihtilaliyle Kiliseye ve din adamlarına verilen tüm ayrıcalıklar teker teker ortadan kaldırıldı. Kilisenin mallarına el koyuldu ve Katolik Kilisesinin ekonomik, siyasi ve toplumsal gücü iyiden iyiye azaltıldı. Din ve devlet işleri tamamıyla birbirinden ayrıldı. Katoliklik dışındaki din ve mezheplere karşı yapılan kısıtlamalar da kaldırılarak diğer dinden olan insanlara da dini serbestlik sağlandı.

Burjuvazinin Yükselmesi

Fransız devrimi öncesinde burjuvazi ekonomik olarak çok büyük bir güce sahipti. Buna ek olarak devrimden sonra burjuvazinin siyasi ve toplumsal gücü de giderek arttı. Burjuva sınıfı toplumun en etkili sınıfı haline geldi. Bunun yanı sıra soyluların ve kilisenin el koyulan mallarının çoğu burjuvazinin eline geçti ve zaten güçlü olan ekonomik güçleri daha büyük boyutlara ulaştı.

Fransa’da Baskı, İç Savaş ve Katliamlar
Fransa’da Baskı, İç Savaş ve Katliamlar

Fransa’da Baskı, İç Savaş ve Katliamlar

Fransız ihtilali sonuçlarının tümünün olumlu olması mümkün değildir. Devrimin diğer yüzünde zulüm, iç savaş ve katliamlar yer almaktadır. İhtilal ile birlikte baskıya ve zulme uğrayan grupların başında soylular ve din adamları bulunuyordu. Bu gruplar yalnızca ayrıcalıklarını kaybetmediler, ayrıca tüm mal varlıklarına da el konuldu. Soyluların ve din adamlarının büyük bir kısmı bu nedenlerden ötürü Fransa dışına göçmek zorunda kaldı ve hatta yüzlercesi de hayatını kaybetti. İhtilal sırasında çıkan halk ayaklanmaları şiddetle bastırıldı ve soykırıma varan olaylar yaşandı. Ayrıca ihtilalcilerin kendi aralarında yaşamış oldukları anlaşmazlıklar da çoğu kez ölümle sonuçlandı. Kurulan devrim mahkemeleri yüzlerce devrimciyi ölüm cezasına çarptırdı. Bu şiddet ve çatışma ortamının Fransız toplumunda bıraktığı izler uzun süre kapanmamış ve siyasi bölünmüşlük on yıllar boyunca devam etmiştir.

Avrupa’da Uzun Süren İhtilal Savaşları

Fransız İhtilali sonuçları Avrupa açısından da birçok yıkıcı etkiler getirmiştir. İhtilal savaşları sonucunda neredeyse tüm Avrupa bir savaş meydanına dönüşmüştür. Bu savaşlar ihtilal sonrasında Napolyon döneminde de 1815 yılına kadar devam etmiştir.

Fransız İhtilali Sonuçları ve Osmanlı Devleti Fransız ihtilali ile yaygınlaşan insan hakları, bireysel özgürlükler, eşit vatandaşlık, anayasal düzen gibi fikirler Osmanlı aydınları arasında da aynı doğrultuda yaygınlaşıyordu. Bundan dolayı 19. yüzyılda Osmanlı devlet düzeninin reformu için yapılan çalışmalarda bu fikirler çok etkili olduğunu fark etmek mümkündür. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-i Esasi düzenlemelerinde bu fikirlerin izlerini görmek mümkündür. Fransız ihtilali ile yaygınlaşan milliyetçilik fikri nedeniyle Osmanlı Devleti içinde bulunan etnik grupların bağımsızlık talepleri de artmış oldu. Bu doğrultuda ayrılıkçı hareketler ve isyanlar giderek daha da fazlalaştı. Bu durum Osmanlı Devleti’nin hızlı bir şekilde dağılmasına neden oldu.

İlginizi Çekebilir: Fransız Devrimi Nedenleri

Tayfun Ataman makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Fransız İhtilali Sonuçları

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.