Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

84 / 100

Merhaba arkadaşlar sizlere bu yazımda kısaca teknolojinin bu kadar ileri düzeyde olmasına temel hazırlayan bilgisayarın tarihinden ve getirdiği olanaklardan bahsedeceğim.

 • Bilgisayar en genel tanımıyla ham veriyi kendisine öğretilen yöntemlerle işleyen ve bu işlemler sonucunda elde ettiği sonuçları bize sunan makinedir.
 • Peki sizlere şöyle bir soru yöneltecek olursam nasıl cevaplarsınız ilk bilgisayarı kim icat etti?
 • Halk arasında genel olarak ilk bilgisayar abaküs veya hesap makinesi olarak kabul edilir. Nitekim Blaise Pascal’ın muhasebeci olan babasına yardım amaçlı icat ettiği makine ilk hesap makinesi örneği olarak gösterilebilir.Ancak günümüzdeki bilgisayarların çeşitliliği yüzünden bu soruyu yanıtlamak pek kolay olmayacak.
Bilgisayarın tarihsel gelişiminde hesap makinesinin rolü
Bilgisayarın tarihsel gelişiminde hesap makinesinin rolü
 • Bilim dünyasında ise bu her iki aletin de ilk bilgisayardan uzak olduğu düşünülmekte ve ancak ilk bilgisayarın atası olarak kabul edilmektedir.
 • “Computer” (Bilgisayar) sözcüğü ilk kez 1613’te hesap yapan kişilere atfen kullanılmış bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik 1820’lerde kıvrak zekalı bir İngiliz matematikçi, hesaplamaları otomatik şekilde yapmaya programlanabilen bir makine fikri ortaya atmasına rağmen, 1940’larda bile hala bu anlamıyla kullanılıyordu.
 • İlk bilgisayarın temelini ise fark makinesi oluşturmaktadır. Charles P.Babbage (bilgisayarın babası) adlı bilim adamı İngiliz devletinin parasal desteği ile yapmıştır. Bu makine mantıksal işlem birimi, veri depolama birimi, giriş çıkış üniteleri kullanmayı planlıyordu. Uzun hesaplamaların birçoğunda sabit döngüler olduğunu fark etti. Buhar gücüyle çalışan tam otomatik ve sabit bir program komutasında çalışan bir makine tasarladı.

Bilgisayarı icad eden kişi İngiliz matematikçi Charles Babbage’dır. Charles Babbage fark makinesi olarak ilk bilgisayar prototipini üretti ve çalıştırmayı başardı.

 • 26 Aralık 1791 – 18 Ekim 1871 tarihleri arasında yaşamış önemli bir İngiliz matematikçi olan Charles Babbage, geliştirdiği analitik ve diferansiyel hesap makineleriyle günümüz bilgisayarlarının geliştirilmesinde en büyük paya sahip olan bilim adamıdır. Mekanik hesap makinesi olan fark makinesinin yaratıcısı olan Babbage, aynı zamanda programlanabilir bilgisayar fikrini ortaya atan ilk bilim adamıdır.

Modern Dönem

Masaüstü ekran devrim. Png

Bilgisayarın tarihsel gelişimi resimli
Bilgisayarın tarihsel gelişimi resimli

Modern bilgisayar mimarisinin başlangıcı ise kuşkusuz matematikçi  George Boole’nin bulup kendi adını verdiği boole cebir sistemi ile başlamaktadır. Bu sistem 0 ve 1 den oluşan oluşmaktaydı ve günümüz bilgisayar endüstrisinin ana yapısını oluşturmaktadır.

 • Mark 1 cihazın sahibi Amerikalı istatistikçi Herman Hollerith bu süreçten sonra Tabulating Machine Company adı şirketi kurarak üretimine devam etmiş ve daha sonra başka bir şirketle birleşerek IBM adını almıştır. Dolayısıyla ilk bilgisayar ne zaman kim tarafından icat edildi sorusuna 1890 yılında Herman Hollerith tarafından icat edilmiştir diyebiliriz.

Fakat günümüzdeki bilgisayarların temelini oluşturan ilk elektronik bilgisayar 1945 tarihinde Amerika’da yapılmıştır.

 • 2. dünya savaşında füzelerin atış koordinatlarının hesaplanması için geliştirilen cihazın adı ise ENIAC olarak tarihe geçmiştir. Bu cihaz bilgisayarın temelini oluşturduğu gibi bilgisayarların zaman içindeki gelişimini  ilerleyen yıllarda daha da önemli seviyelere ulaşmasını sağlayacaktır. Özellikle transistör ile entegre bellekler oluşturulması ile bilgisayar çağı başlayacaktır.

Satışa sunulan ilk kişisel bilgisayar İtalyan firması Olivetti’nin ürettiği Programma 101’dir.

Bilgisayarın tarihi gelişimi. Png
Bilgisayarın tarihi gelişimi

Proje 1962 yılında başlamış, 1965 yılında ise üretim süreci tamamlanarak, üretim kapasitesi büyük miktarlara ulaşmıştır.

Satışa sunulan ilk kişisel bilgisayar İtalyan firması Olivetti’nin ürettiği Programma 101’dir. Programma 101’in satış fiyatı piyasaya çıktığında 3.200 dolardı. Bu miktar bugünün dolar değeriyle 23.000 dolara eşittir.

40 bin ünite satılmış ve satışların yüzde 90’ı ABD’de gerçekleşmiştir.
Fakat günümüzdeki bilgisayarların temelini oluşturan ilk elektronik bilgisayar 1945 tarihinde Amerika’da yapılmıştır. 2. dünya savaşında füzelerin atış koordinatlarının hesaplanması için geliştirilen cihazın adı ise ENIAC olarak tarihe geçmiştir. Bu cihaz bilgisayarın temelini oluşturduğu gibi bilgisayarların zaman içindeki gelişimini  ilerleyen yıllarda daha da önemli seviyelere ulaşmasını sağlayacaktır. Özellikle transistör ile entegre bellekler oluşturulması ile bilgisayar çağı başlayacaktır.
Mark 1 cihazın sahibi Amerikalı istatistikçi Herman Hollerith bu süreçten sonra Tabulating Machine Company adı şirketi kurarak üretimine devam etmiş ve daha sonra başka bir şirketle birleşerek IBM adını almıştır. Dolayısıyla ilk bilgisayar ne zaman kim tarafından icat edildi sorusuna 1890 yılında  Herman Hollerith tarafından icat edilmiştir diyebiliriz.

Bilgisayarın tarihi gelişimi kısaca. Jpg
Bilgisayarın tarihi gelişimi kısaca

NASA, Apollo 11’in aya inişi için gereken hesaplamalarda kullanmak üzere 10’dan fazla Programı 101 kullanmıştır. Ay’a ilk insanı taşıyan Apollo 11’in bilgisayarının işlemci frekansı sadece 1 Mhz’di. Günümüzle ise en iyi bilgisayar işlemcileri bir yana cep telefonlarının işlemcileri bile 1 Ghz’den (1000 Mhz) daha hızlıdır.

Bilgisayarın tarihi gelişimi, takip eden yıllarda devam etmiş oda büyüklüğündeki eski bilgisayarlar zamanla ufalarak bugün ceplermize giremeye başlamıştır. Boyutları ufak yapabildikleri işler ise devasa boyutlarda gelişmiştir. Gelişme artarak sürekli devam etmiş, zamanın en iyi bilgisayar işlemcisi bir süre sonra eski önemini yitirerek yerine iş ve zamandan maksimum performansı gösterebilenler gelmiştir.

Bilgisayarın tarihi gelişiminde yeni bir çağ. Jpg
Bilgisayarın tarihi gelişiminde yeni bir çağ

Türkiye’de kullanılan ilk bilgisayar ise 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde kullanılmak amacıyla ülkeye getirilmiş IBM 650-Data’dır.

Bilgisayarların Kuşaklara Göre Sınıflandırılması

Bilgisayar geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirmiştir? Bilgisayarların gelişimi 5 kuşakta gerçekleşmiştir. Her yeni kuşakta boyutların küçülmesi, performansın artması, çevresel donanımların gelişmesi gibi teknolojik yenilikler görülmektedir.

1. KUŞAK BİLGİSAYARLAR (1946-1959)

Yapımında vakumlu tüplerin kullanıldığı ilk bilgisayarlardır. Kısaca özelliklerini anlatacak olursak;

 • İşlemci olarak çok büyük vakum tüpleri kullanılırdı.
 • Fazla enerji harcarlardı.
 • Çevreye fazla ısı yayarlardı.
 • Veri programlarını ana bellekte tutarlardı.
 • Saklama aracı olarak manyetik teyp kullanılırdı.
 • Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde yazılırdı.
1. Kuşak bilgisiyarlar - unıvac. Jpg
1. Kuşak bilgisiyarlar – unıvac

2.Kuşak Bilgisayarlar (1959-1964) 

İlk dönemde kullanılan Vakum Tüplerinin yerine transistörler kullanılmaya başlandı. Bununla beraber daha hızlı ve daha az elektrik harcamaktaydı. ASSEMBLY makine dili kullanılmaktaydı.

Özellikleri

 • İşlemci olarak transistör kullanılırdı.
 • Ortalama 10.000 transistör ile çalışırlardı.
 • Az enerji kullanırlardı.
 • Daha az ısı yayarlardı.
 • Transistörler tablolar üzerine el ile monte edilirdi.
 • Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde yazılırdı.
Ibm 1401. Jpg
Ibm 1401

3.Kuşak Bilgisayarlar (1964-1970) 

Transistörler bir araya getirilerek Entegre Devreler yapıldı. İlk Merkezi İşlem birimi CPU yapıldı. Bu kuşaktaki bilgisayarlarda da boyutlar önemli ölçüde azaltılmıştır ve önemli düzeyde performans gelişimi sağlanmıştır.

Özellikleri

 • İşlemci olarak entegre devreler kullanılırdı.
 • Düşük maliyet ile yüksek güvenirlik sağlanmaya başlandı.
 • Manyetik diskler kullanılmaya başlandı.
 • Program ve veriler ihtiyaç duyulduğu sürece saklanabiliyordu.

Ibm 360. Jpg

4.Kuşak Bilgisayarlar (1970 ve sonrası)

Dördüncü kuşak, mikroişlemcilerin üretilmesiyle birlikte başlayan kuşaktır. Mikro işlemci ya da yonga teknolojisi sayesinde bilgisayarlar avuç içine sığacak kadar küçültülebilmiştir. Ayrıca güç tüketimi azaltılmış ve performans ciddi boyutta iyileştirilmiştir.

Özellikleri

  • Mikro işlemcilerle daha hızlı işlemler yapılmaktadır.
  • Daha fazla bilgi ve program saklanabilen disk ve CD’ler kullanılabilmektedir. • Yapay zekâ kavramı hayata geçirilmiştir.
  • Ağ sistemleri oluşturulup bilgisayarlar arasında iletişim sağlanabildi.

5. Kuşak bilgisayarlar. Jpg

 5.Kuşak Bilgisayarlar (Yapay Zeka) 

Yapay zeka yapma yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinde yeni bir araştırma konusu olan “yapay zekâ kendi kendini denetleyebilen, daha akıllı ve insanlarla tam bir uyum içerisinde olabilen zeki makineler yapmak” şeklinde tarif edilebilir. Bu alanda yapılan çalışmalar henüz istenilen düzeyde değildir. Bu kuşaktaki bilgisayarlardan beklenen hedefler şunlardır:

Özellikleri

 • Üretkenliğin düşük olduğu alanlarda, üretkenliği arttırmak amacıyla pratik metotlar geliştirmek.
 • Kalkınmada ve gelişmede, uluslararası dayanışmaya katkıda bulunmak,.
 • Enerji ve kaynak tasarrufunda bulunmak.

Beşinci nesil bilgisayarların en ünlülerinden biri Arthur C. Clarke’ın romanındaki (2001: A Space Odyssey) HAL9000’dır.

HAL insan operatörlerle sohbet eden, görsel girdiler kullanan ve kendi deneyimleri ile öğrenen yeterli yargılama süreçlerine girebilen bir bilgisayardır.Front face. Jpg
Bu içeriğimizde sizlere kısaca bilgisayarın tarihsel gelişimi, bilgisayarın günümüze gelene kadar ki sürecini sizlerle paylaştık. Eğer istediğiniz bir içerik varsa bizlere ulaştırın, sizlere ulaştıralım..
İlginizi Çekebilir: Veri Bilimi Nedir? Önerilen Diller ve Kurslar Nelerdir?

Bu e-posta aboneliği size değer katar!

Bu makale sizlere yardımcı oldu mu?
EvetHayır
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Geçmişten Günümüze Bilgisayarın Tarihi ve Gelişimi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Kendinize Değer Katın

Bu e-posta aboneliği size değer katar!

Trendler

Arşivler