Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

İletişim kavramının olmazsa olmazı olan iletişim becerileri kişinin iletişim kurmak istediği kişi veya kişilere karşı etkili bir şekilde ve doğru bir iletişim sağlayarak aralarında oluşan ve oluşacak olan iletişimi başlatan ve devam ettirmeyi sağlayan becerileri kapsamaktadır. Bizler de sizler için iletişim becerileri kavramını ve aşamalarını detaylı olarak içeriğimizde inceledik, keyifli okumalar.

İletişim Nedir?

İletişim bir kaynaktan oluşan ve bir veya birden çok alıcıya gönderilen mesaj, sembol, beden dili veya görsellerden oluşan ve karşı tarafta duygu, düşünce ve kültürün başka topluluklara aktarılmasına denilmektedir. İletişim kavramı kısaca, kişiler arası sözlü iletişim veya sözsüz iletişim olarak tanımlanmaktadır. Dinamik bir süreç olan iletişim kavramı iki ve daha fazla insanı gerektirmektedir. Etkili bir iletişim becerileri için ise; kaynak, mesaj, kanal, hedef, kodlama, kod açma, yorumlama, geri bildirim ve son olarak gürültü olmak üzere sekiz temel ögeden oluşmaktadır. Doğru ve etkili bir iletişimin gerçekleşmesi için bu ögelerin olması gerekir aksi takdirde tek yönlü ve olumsuz bir iletişim süreci oluşur.

Neden İletişim Kurarız?

Yıllardır akıllardaki diğer bir soru olan, neden insanlar iletişim kurar ve neden gereklidir gibi sorulardır. İnsanlar bilgi almak ve öğrenmek için iletişim kurabilirler, karşı taraftaki kişi veya kişileri ikna etmek amacıyla iletişim kurabilmektedir. İletişim kurmanın diğer bir nedeni ise yönetmek ve paylaşmaktır. Edinilen bilgilerin doğru iletişim becerileri ile desteklenip karşı tarafa iletilmesi gerekmektedir. İşbirliği, problem çözme, değişim veya eğlence amaçlı da iletişim kurulmaktadır. Bunlar kişiler arası iletişim kurmanın başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca toplumsal olarak doğamız gereği yalnız kalmaktan çok iletişim kurup sosyalleşmeyi seven bir topluluk olmayı tercih ettik. İletişim kurmanın asıl amacı ise içerisinde bulunulan toplumlar tarafından anlaşılır birey haline gelip kişiler tarafından umursanmaktır. 

İletişim Becerileri Neden Önemlidir
İletişim Becerileri Neden Önemlidir

İletişim Becerileri Neden Önemlidir?

İletişim becerileri iletişimin olmazsa olmazı, temel bir yaşam becerisi olarak bilinmektedir. Kişiler arası iletişim bağının güçlenmesi ve ruhsal iletişim kurmaktan çok kişiler ve topluluklar ile yapılan iletişim becerileri birey sağlığı açısında önemi oldukça büyüktür. Yapılan araştırmalarda da bu durum açıkça ortaya çıkmaktadır. İletişim becerileri bireyin söylemek istediği bilgi veya mesajı karşı tarafa iletmesi ve sonucunda da karşı tarafın ne söylediğini ve ne anlatmaya çalıştığı ile ilgili becerilerdir ve bu durum bireyin hayatını hem ruhsal açıdan hem de sosyal açıdan olumlu etkilemeye yönetir. Bu nedenle de kişilerin iletişim becerileri ile güçlü iletişim kazanması önemlidir.

İletişim Becerileri Ögeleri Nelerdir
İletişim Becerileri Ögeleri Nelerdir

İletişim Becerileri Ögeleri Nelerdir?

Saygı Duymak

Etkili bir iletişimin gerçekleşmesi için karşı tarafa saygı duymak oldukça önemlidir. Saygı duymak iletişim becerileri ögelerinin olmazsa olmazıdır çünkü birey kendini topluma kabul ettirmesi için düşünce ve davranışa saygı duyma eylemini gerçekleştirmesi gerekir. Ayrıca bireyin kendini kabul ederek kendine de saygı duyması etkili iletişim becerileri için gereklidir.  

Kendini Açma

İletişim becerilerinin diğer bir ögesi olan kendini açma kavramı, kişilerin mutluluklarını, sevinçlerini, değerlerini, üzüntülerini, istek veya yetenek gibi kişisel bilgilerini diğer kişi veya kişiler ile paylaşmasına denilmektedir. Kişinin karşı tarafa kendini açma ve ifade etme gibi eylemlerin altında aslında karşı tarafa duyulan güven en önemli kriterler arasında ilk sırada yer alır.

Saydam Davranma Ve Maske Takmama

İletişim becerilerinin olmazsa olmazı olan saydamlık ise, karşı tarafa doğru, dürüst, içtenlik gösterilmesine denilir. Yani etkili iletişim esnasında kurgulardan oluşan, gizli mesajlar barındıran veya hileler yapılarak farklı rollere bürünmektense maske takmadan saydam bir kişilik ile iletişim kurulmasıdır. Tüm bu rollerin altında aslında kişinin başkaları tarafından kabul edilmeme veya dışlanma korkusu ile saydam davranmaktan uzaklaşabilir ve sosyal maske ile iletişim becerileri kurmaya yönelebilirler. Tüm bu olumsuzluklarla başa çıkmak için ise, öncelikle kişinin kendisi ile barışık ve kendini tanıyor olması gerekmektedir. Etkili iletişim becerileri için kişiler arası ilişkilerde saydamlık ve maske takmadan iletişim becerileri kurmak önemlidir, lakin istenilmeyen ve gelişigüzel saydam davranmak da sağlıklı değildir.

Somut Konuşma

Bireyin içinde bulunduğu kişiler arası ilişkilerde kendini ifade ederken genel ifadelerden çok konu ile ilgili keskin ve belirgin ifadelerde bulunması gerekir.  Karşı tarafın ifadeleri doğru anlaması net ve açık bir şekilde konuşulması gerekmektedir. Birey etkili bir iletişim için bilinmeyen ve karmaşık ifadelerden kaçınmalıdır. Ayrıca iletişim becerileri esnasında oluşturulan mesajların karşı tarafın sözcük dağarcığına uygun olarak seçilmesi de oldukça önemlidir, aksi takdirde iletilmek istenilen mesaj algılanmaz ve çift taraflı bir iletişim kurulmaz.

Tam ve Tek Mesajı Yollama

İletişim becerilerinin diğer bir ögesi olan tam ve tek mesaj yollama, mesajın karşı taraftan alınmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir. Tam ve tek mesajda duygu, algı, ve istek olmak üzere üç ögeyi içerisinde barındırmaktadır. Duygu ögesinde kaynak kişi, kendi içerisinde barındırdığı duyguları tanımlamaktadır. Algı ögesinde ise, kaynak dikkatleri içeriğe ve iletmek istediği mesajın temeline çekmektedir. Son olarak istekte ise, kaynak karşı taraftan istediğini doğrudan açık ve net bir şekilde ifade eder.

Sözel Davranışlar ile Sözel Olmayan Davranışların Uyumlu Olması

İletişim kavramının temeli sözlü ve sözlü olmayan davranış ve mesajlardan oluşmaktadır. Bu noktada iletişim becerileri için sözlü ve sözlü olmayan mesajlar veya davranışların tutarlı, net ve uyumlu olması gerekir. İletişim esnasında sözlü veya sözsüz iletişimin uyumlu ve net olmadığı takdir de çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da mesajı alan taraf çelişkili bir şekilde sözel mesajlardan çok sözel olmayan mesajlara dikkat eder.

Empati Kurmak

Hepimizin bildiği ama zaman zaman yapmakta zorluk çektiğimiz empati kavramı kişinin kendisini içsel olarak karşı tarafın yerine koyarak olayları anlaması ve algılamasına denilmektedir. İletişim becerileri için empati kurmak ögesi oldukça önemlidir çünkü birey kendini anlaması için önce karşı tarafın hissettiklerini ve düşüncelerini algılaması gerekir. Kişi kendisini karşı tarafın yerine koyarak oluşan olayları da onun bakış açısıyla inceleme fırsatı yakalar ve duygu ve düşüncelerini doğru algılayabilmesi için de imkan tanır. Kişiler arası empati kurma süreci temelde üç ögeden oluşur, bunlardan ilki ve en önemlisi kişinin kendisini karşı taraftaki kişinin yerine koyabilmesidir. İkinci öge ise, karşı tarafın düşünce ve duygularını doğru anlayarak yorumlamaktır, üçüncü ve son öge ise empati kuran kişinin karşısındaki kişiye empati anlayışını belirtmesidir.

Ben Dili ve Sen Dili

Sen dili ve ben dili ögesinde ise, iletişim esnasında karşı tarafa doğru hitap etmeye denilmektedir.  Detaylı olarak açıklayacak olursak; ben dili karşı tarafı suçlayıcı değilken sen dili karşı tarafı suçlamaya yöneliktir. Ben dili kişiye değil de davranışa yönelik iken sen dili davranıştan çok kişiyle ilgilenmektedir. Ben dili daha çok kişiyi konuşmaya, kendini ifade etmeye teşvik eder iken, sen dili konuşma istediğini zaman zaman engellemeye yöneliktir. Ben dili kriz esnasında kızgınlığın nedenini anlamaya çalışırken sen dili kendisini suçlanmış ve anlaşılmamış hissetmeye iter. Ben dili kullanan kişiyi düşünmeye iterken sen dili kullanan kişi krizin ve kızgınlığın nedenini engellemeye çalışır. Ben dili daha çok durumun değerlendirilmesine yönelik iken, sen dili daha çok kişiyi kızdırır ve kırar. Son olarak ben dili kişiler arası iletişimin devamlı sürmesini desteklerken, sen dili kişinin iletişime direnmesine neden olmaktadır.

Aktif (Etkin) Dinleme

Etkili ve başarılı bir iletişim için, aktif olarak dinleme oldukça önemlidir çünkü işitmek kavramı sadece fiziksel bir eylemdir ve bilinç dışı gerçekleşir.  Duymak ise bireyin farkında olarak ve bilinçli şekilde dinlemesidir yani dinlemek aktif bir eylemdir. Bireyin iletişim becerileri kurarken başarılır olabilmesi için dinlemesi, anlaması ve yorumlaması gerekir. İletişim sürecinde aktif olarak dinleyen kişi, düzenli olarak kaynağa geri bildirim göndermesi gerekir. Aksi takdirde aktif dinleyen değil pasif dinleyen ve doğru ve net geri bildirimi olmayan iletişim gerçekleşir. Birey iletişim sürecinde geri bildirim gönderirken kişisel görüş, değerlendirme, öneri ve soruları karıştırma ihtimalini ortadan kaldırır yani kaynağı dinleyen kişi aktif ve dikkatlidir. Bu süreçte dinleyici sadece sözel olarak iletilen mesajlar değil de, beden hareketleri, jest ve mimikler gibi sözel olmayan mesajlara da dikkat eder. Ayrıca iletişim becerileri sırasında aktif bir dinleyicinin etkili olabilmesi için de kaynağa içten bir ilgi göstermesi de gerekir.

Siz değerli okuyucularımız için bu içeriğimizde iletişim becerileri hakkında detaylı olarak araştırmalarda bulunduk. Ayrıca içeriğimize uygun olarak gördüğümüz Doğan Cüceloğlu’nun bir sözünü de aşağıda sizlerle paylaşmak istedik. İçeriğimizdeki konu ile alakalı eklemek istediğiniz düşünce ve önerilerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.

Doğuştan iyi dinleyici olanların sayısı azdır. İyi bir dinleyici olabilmek için, bilinçli bir çaba ve yeni beceriler öğrenmek gereklidir.

İlginizi Çekebilir: Kitle İletişim Araçları Nedir?

Gulcan Saglam makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: İletişim Becerileri

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.