Menü
içinde

İnsan Kaynakları Nedir? İnsanın Kaynağına Nasıl İner

İnsan Kaynakları Nedir?

Günümüzde başarıya ulaşmış büyük markaların temelinde insan olduğunu, hatta insana verilen önem ve kıymetin karşılığı noktasında o seviyelere geldiğini görmek çok da zor değil. Sizlere bu yazımıda insan kaynakları nedir sorusuna cevap arayacağız. Son yıllarda ürün ve hizmete yapılan yatırımdan çok, insana yapılan yatırımın ön plana çıktığını görüyoruz. İnsan Kaynakları işe şirketin amacını ve stratejisini belirlemekle başlar ayrıca kurum kültürünü meydana getiren organizasyonel gelişimin de sorumlusudur. Kısa tabir ile İnsan Kaynakları, bir örgütte veya işletmede insan kaynağının sağlanması (işe alım süreçleri de dahildir), ve bu eksiklerin giderilmesi, yönetimsel fonksiyonların daha iyi işleyebilmesi için yeri geldiğinde eğitim ve kariyer planlarını, görev tanımlarını, örgütsel yapının planlamasını, hazırlanmasını ve yönetilmesini sağlayan çok yönlü bir yapıdır.

Nereden çıktı bu İnsan Kaynakları dediğinizi duyar gibiyim

İlk kez 1800’lü yılların sonlarına doğru ortaya çıkan personel ofisleri, insan kaynakları faaliyetlerinin öncüleri olarak kabul görmüştür. 1890’larda NCR Corporation’ın kurduğu personel ofisleri şirketin büyümesi sonucu personelin takibin ve ilişkilerini düzenleyen bir sistem olarak meydana gelmiştir.  Zamanla personel yönetimine dönüşen bu çabaların amacı, bir işi az maliyet ve yüksek performans ile yapacak en doğru kişiyi bulma yönüne evrildi. Sanayi Devrimi’nin getirmiş olduğu yoğun ve sert çalışma ortamında ise günümüzdeki insan kaynaklarını konuşmak neredeyse imkansız bir noktadaydı. F. Winslow Taylor’ın Amerika’da temelini attığını bilimsel yönetim işverenlerin iş gücünden maksimum şekilde verim almasını amaçlıyordu. Herberg’in çalışmasında, aradaki bu iyi ilişkilerin yönetici ve çalışan arasındaki mutluluğu arttırdığı fakat verim noktasında onları daha üretken bir yapıya dönüştürmediğini göstermiştir.

Görevleri sanılanın aksine hiç de hafif değil

  • Seçme, yerleştirme, işe alım, işten çıkarma ve terfi yönetimi gibi süreçleri yürütmek ve denetimini sağlamak,
  • Şirketin amaçlarına yönelik planlamalar yapmak ve iş gücünü daha iyi hale getirecek çalışmalar yürütmek,
  • Çalışanların kariyer gelişimi ve eğitimlerinin sağlanması,
  • Çalışanlar için organize edilen fayda programlarının hazırlanması ve yönetilmesi,
  • Yeni çalışanlar için oryantasyon ve adaptasyon sürecinin yürütülmesi,
  • Çalışanlar için sağlık ve güvenlik şartlarının hazırlanması,
  • Kurumun kültürünü ve kendine has değerlerini korunmak,
  • Çalışan performans ve motivasyonunu sağlamak,
  • İşçi ve işveren ilişkilerini koordine etmek, yeri geldiğinde problemlerin çözümü için arabuluculuk yapmak.

İnsan Kaynakları Nedir| İnsana ve duygulara dokunmanın önemi

Öncelikli olarak temelin insan üzerine kurulu olduğu bir düzende güçlü iletişim becerisine sahip olmak, bir İnsan Kaynakları çalışanı için olmazsa olmaz bir özelliktir. Başarılı bir İK çalışanı; olaylara bütünsel bakabilmek ve tüm düzeylerdeki çalışanların performans ve motivasyonunu yüksek tutabilmek için stratejiler düşünen, aynı zamanda işletmedeki beyinleri yönetebilmek için kendi beynini yöneten bir profil olmalıdır. Buna ek olarak empati duygusu yüksek ve tutarlı bir kişiliğe sahip olmalı aynı zamanda insanlara dokunabilmelidir. Değişimin öncüsü olarak entelektüel zekası kadar duygusal zekasını da yönetebilmelidir ve reaktif olarak olaylara yetişmektense, proaktif bir şekilde olacak senaryoları önceden görebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Ve son olarak ekip çalışmasına inanan ve başarabilen, verimlilik uzmanı olan, kendini bilen, insanı seven ve yaratıcı bir yapıya sahip olmalıdır.

İnsan Kaynakları Nedir| İşletmelere ne katkısı olacak ?

Günümüzde işletmelerin stratejik hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için operasyonel etkinlik, başarı, süreklilik ve verimlilik faktörlerine odaklanmaları gerekmektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere ise katma değer yaratacak personeli kazanmaları ve bünyelerinde tutmaları gerekmektedir. İşletme içerisinde, stratejik hedeflerin gerçekleşmesinde rol alacak personelin kritik başarı faktörlerinde oynadıkları rol büyüdükçe, hedefin gerçekleşme ivmesi artacak; gerçekleşen hedefler, işveren markasını güçlendirerek, yetenekli personel için ilgi odağı oluşturacaktır. Bu döngünün artan rekabet ortamında doğru bir şekilde işletilmesi ve yürütülmesi için personelin etkin ve etkili şekilde, bununla beraber sürekli gelişim parolasıyla işle bütünleşmesiyle mümkün olacaktır.

Personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçiş günümüzde başına “stratejik” ismini alarak çok farklı bir boyuta evrilmiştir. Kurumların uzun vadede hedeflerine ulaşmak, kurum içi mutluluğu sağlamak, çalışanın moral seviyesini yüksek tutmak ve beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek için bir insan kaynakları desteğine ihtiyaçları vardır. Kısacası bir firmaya ya da şirkete girdiğinizde farklı bir atmosfer hava ve ilgi hissedersiniz ya işte onu, o şirketin insan kaynakları birimiyle birlikte şirketin en başındaki kişi sağlar.

İlginizi Çekebilir: İnovasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

bugracanbaskaya tarafından yazıldı

Bir cevap bırakın

Exit mobile version
Araç çubuğuna atla