içinde

İş Analizi Nedir?

işletme analiz

Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

İş Analizi Nedir?

İş Analizi bir işin en detaylı şekilde nitelik,nicelik ve gerekliliklerini tespit ederek bir işin incelenmesi sürecidir.İş analizi esasında işin kendisi incelemekle beraber, o işi yapan çalışanlardan bağımsız bir şekilde değerlendirilmektedir. Burada asıl öngörülen işin ihtiyaç ve zorunluluklarını ortaya çıkarmaktır. İşi kim yaparsa yapsın bu işi yapacak deneyim, özellik ve diğer tüm noktaları tespit etmek gerekmektedir. Kurumlar bu süreci kendileri yönetebildikleri gibi outsourcing (dış kaynak kullanımı) aracılığıyla ile de yapabilmektedirler. Lakin  iş analizi teknik içeren bir konu olduğu için iş analizini yapan kişilerin, belirli bir bilgi birikimine ve iş tecrübesine sahip olması  beklenmektedir.

 

İş Analizi Nedir| İş Analizi Neden Önemlidir?

İş Analizi, insan kaynakları süreçlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. İşe alım, iş değerleme, performans değerlendirme, organizasyonel gelişim, eğitim ve kariyer gibi süreçlerde iş analizinden çıkan sonuçlar ışığında bu süreçler yürütülmektedir. Örneğin işe alım sürecinde işi doğru analiz ederek bahsi geçen pozisyon için aradığımız personelin gereklilik ve nitelikleri iyi bir şekilde belirlememizi sağlar, ücretlendirme süreci için daha objektif ve adil bir yaklaşım sağlamamıza olanak tanıyan bilgileri bize sunar. Bunun dışında çalışan verimliliğini arttırma yolunda doğru pozisyon için doğru çalışma şartları oluşturmamızı sağlar. Ayrıca hangi personelin hangi eğitimlere ihtiyacını olduğunu tespit etmemizi olanak tanır. Özetle iş analizi süreci, insan kaynakları yönetiminin temelidir ve insan kaynakları fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde ilerletilebilmesi için iş analizleri çok büyük önem taşımaktadır.

research

İş Analizi Nedir| Pekala İş Analizini Nasıl Yapabiliriz?

Her şeyden önce iş analizini doğru bir şekilde kavrayabilmemiz için aşamaları yürütmeden önce doğru sorular sorarak bu sürece değin doğru cevaplara erişmemiz gerekir. Bu süreçte kullanılan sorular şunlardır;

-İşin ne olduğu, nasıl, ne zaman, nerede, neden ve kim tarafından yapıldığı (5N1K)

  • Bu işte hangi araçların kullanıldığı
  • Bu işin riski ve çalışma şartlarının neler olduğu
  • Çalışanın görev ve sorumlulukları
  • Çalışanın bilgi birikimi ve kişilik özellikleri
  • Çalışan yaptığı iş sonrası hangi ürün ve hizmetleri sağlıyor
  • İşi yapacak kişiden beklenen şeyler ve performans seviyesi

Üstte verilen sorulara doğru ve açık cevaplar bulursak ihtiyacımız olan işin tanım aralığını tespit edecek seviyeye gelmemize olan tanıyacaktır.

İş Analizi Nedir| Analizi Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Sağlıklı bir iş analizi yapabilmek için çalışacak bölümlerdeki personeller süreçler hakkında mutlaka net bir şekilde bilgilendirilmelidir. Böylece daha faydalı bir bilgi alışverişi sağlanacaktır. İş analizi yapılacak olan işin tüm süreçlerini deneyimli ve gerekli bilgiye sahip olan kişiler yapmalıdır, şayet kurum içinde bu görev için uygun kişiler yoksa danışmanlık alarak bu süreç devam ettirilebilir. İş analistinin elde ettiği verileri sistemli bir şekilde analiz edebilecek ve raporlayabilecek deneyime ve bilgiye sahip olması gerekir.  Ve son olarak varsa eğer problemlerin doğru anlaşılması, çözüm için metodlar belirlenmesi ve çözüme götürecek gereksinimlerin ne olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.

analiz

İş Analizi Nedir| Analiz Sürecinde Kullanılan Veri Toplama Yöntemleri

İş analizi sürecinin istenilen seviyede olabilmesi için süreci yürüten personellerin kullandıkları bazı veri toplama yöntemleri bulunmaktadır, gereken bilgileri kendilerine özgü prosedürle ya da önceden geliştirilmiş bazı standart tekniklerin yardımı ile sağlarlar. Bu yöntemler farklı kaynaklar içerdiği için elde edilen verileri karşılaştırma ve doğru sonuca gitme yolunda analistlere ciddi faydalar sağlamaktadır. Bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Gözlem Yöntemi

Analistin işle alakalı genel bir izlenim edinmesini sağlar. Bu yolla analist işin yapıldığı ortam ve şartları, kullanılan araçları ve personeli herhangi bir şekilde müdahale etmeden izleyerek gördüklerini kayıt altına alması yoluyla uygulanır.Gözlem yöntemi daha çok tekrar dayanan ve süre olarak kısa olan işlerin incelenmesinde faydalanılan bir yöntemdir.

  • Anket Yöntemi

Detaylı bir şekilde hazırlanan anket soruları direkt olarak işi yapan çalışan ve analist tarafından doldurularak yapılır. Eğitim eksikliği sebebiyle bazı çalışanların kendilerinin eksik ya da yanlış ifade etmesi, subjektif düşünceler ile anketi sürdürmesi, eksik ya da yanlış bilgiler vermesi bu yöntemin olumsuz kısmıdır.

  • Mülakat Yöntemi

İş analizi sürecinde en çok başvurulan yöntemdir. Analist gerekli bilgilere ulaşmak adına sorular sorabilir, cevapları yorumlayabilir, fazla bilgileri çıkarabilir ya da eksik varsa bunları tamamlayabilir. Bu süreç anket  yöntemi ile kullanılırsa daha etkili sonuçlar alınmaktadır, şöyle ki tutarlılık ve doğru bilgiye ulaşmak  adına sonuçlar örtüşmelidir.

  • Diğer Yöntemler

Kurum içinde çalışan uzman ya da üst seviyedeki çalışanların bilgisi alınır, çalışanlara günlük tutturularak bu bilgilerden yararlanılır, teknik konferans, başarı kayıtlarını tutma, işaretleme listesi ve buna benzer yöntemlerde analistlerin bilgi toplamak amacıyla kullandıkları yöntemlerdir.

İş Analizi Nedir| Teknikleri Nelerdir?

Personelin görevini öğrenmesi ve muğlak durumların ortadan kalkması adına, gereksiz birimlerin ortadan kaldırılması ya da gerekli birimlerin eklenmesine yardımcı olur. Hazırlanması zaman maliyetini arttırmaktadır fakat uzun vadede kazanımları daha fazla olmaktadır. İş analizi noktasında başvurulan 4 teknik bulunmaktadır bunları kısaca açıklamak gerekirse;

İş envanterleri, iş gereği sorumlukların alacağı süreleri ve belirli bir süre zarfında gereken çıktı miktarının belirlendiği bir tekniktir, iş tanımlarının hazırlanmasında büyük yarar sağlamaktadır. Durum analizi, işin içeriği ve gerektirdiği çalışan niteliklerine ilişkin sorular içeren bir form yoluyla (anket ya da açık uçlu sorular olabilir) kullanılan bir tekniktir. Fonksiyonel iş analizi, yapılacak işleri çalışan fonksiyonları açısından belirler yani başka bir deyişle hem işin hem çalışanın araç ve bilgi kullanımı ayrıca çalışanın iş arkadaşlarıyla ilişkilerini incelemeyi sağlar. Kritik olay tekniği, belirli bir işte çalışan personelin ve raporlamakla yükümlü oldukları ilk yöneticinin gördükleri işle alakalı iyi ya da kötü sonuç veren çalışan davranışlarını kaydettiklerin bir süreçtir. İşe alım, eğitim ve performans değerlendirme gibi konularda kullanılabilen çok amaçlı bir iş analizi tekniğidir.

İlginizi Çekebilir: Etkili Mülakat ve İşe Alım Teknikleri

Bu e-posta aboneliği size değer katar!

bugracanbaskaya tarafından yazıldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kkk

Kurtlarla Koşan Kadınlar

performans değerleme 2

Performans Değerlendirme Süreci