Tarih

 1. Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Türk sosyoloji ve siyasi tarihi bulunduğu coğrafya, inandığı din ve uğraştığı ekonomik faaliyetler neticesinde birçok farklılık göstermektedir. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi bizlere Türk kelimesini, dilini ve kültürünü doğru yorumlamada önemli bir kaynak oluşturmaktadır. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi | İlk Türkler Alman bir Türkolog olan Annemarie von Gabain Orta Asya alanında yapmış […]
 1. Tarih
 2. Sosyal
Weimar Cumhuriyeti, Almanya’da 1918 yılından 1933 yılına kadar kurulmuş rejimin ve devletin ismidir. Almanlar Weimar Cumhuriyeti tanımını tarihsel bir süreci anlatmak için kullanmaktadır. Tarihsel yazıları incelediğimizde de aslında günlük kullanımlarda Alman Cumhuriyeti veya Almanya Devleti olarak anılmaktadır. Alman İmparatorluğunun Lağvedilmesi Prusya İmparatorluğunun 19. Yüzyılda Alman siyasi birliğini sağlamasıyla, Almanya tarihinde ilk defa büyük oranda tek […]
 1. Tarih
Trianon Antlaşması, 1. Dünya savaşının ardından Macaristan Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma Macaristan devletinin resmi olarak Avusturya’dan ayrı imzaladığı ilk antlaşmadır. 1.Dünya Savaşı Öncesi Tarafların Durumu Avrupa 19. Yüzyılın sonunda Doğu ve Batı olmak üzere siyasi olarak iki parçaya bölünmüştür. Batı kanadını oluşturan İngiltere ve Fransa, yanlarına Hollanda’yı da alarak […]
 1. Tarih
Vestfalya Antlaşması, Avrupa tarihinde son büyük mezhep savaşı olan 30 yıl savaşları ardından, Kutsal Roma İmparatorluğu ve İttifak Devletler arasında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşma Avrupa’nın siyasi, demografik ve güç yapısını tamamen değiştirmiştir. Avrupa’nın Mutlak İhtiyacı: Barış 17.Yüzyıl Avrupası alanında araştırma yapan tarihçiler, Ortaçağın kargaşa ve yıkımının Avrupa adına 17. yüzyılda acısını tamamen gösterdiğinden bahseder. 17. […]
 1. Tarih
30 Yıl Savaşları, 1618-1648 yılları arasında Avrupa’da yaşanmış büyük çaplı bir savaştır. Orta Avrupa merkezinde ortaya çıkan bu savaşa Avrupalı devletlerin hemen hepsi müdahil olmuşlardır. Avrupa’da meydana gelen mezhep savaşlarının en kanlı ve uzun süreci olarak kabul gören 30 Yıl Savaşları Modern Avrupa’nın düşünce ve fikir yapısını oluşturmakta etkili olmuştur. 30 yıl Savaşları, Avrupa’nın din […]
 1. Tarih
Yüzyıl savaşları, dünya tarihinde kayıtlara geçmiş en uzun savaş silsilesini oluşturan savaştır. Resmi kayıtlarda 116 yıl gibi uzunca bir süre devam eden bu savaş, aslında tek bir savaşı yahut muharebeyi kapsamamaktadır. 1337-1453 yılları arasında yaşanan bu savaş tarihte o zamana kadar yaşanmış en uzun soluklu savaş olmuştur. Bu bilgiler ışığında tarih ve aynı zamanda psikoloji […]
 1. Tarih
Haçlı seferleri tarihsel gelişim ve oluşum aşaması açısından dünya tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Haçlı seferleri tanımı gereği, Hristiyan âleminin genellikle Müslüman devletler ve topraklar üzerinde hâkimiyet ve ganimet arzusunu oluşturmaktır. Haçlı seferleri, Hristiyan dünyasının başı ve lideri olan papa tarafından, başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki Hristiyanları tek bir sancak altında toplayıp, İslam […]
 1. Tarih
Batı Roma İmparatorluğu Döneminden kalan en önemli miraslardan biri Roma Katolik Kilisesidir. Batı Romalı İmparatorluğu döneminde görülen diğer özelliklerde şunlardır; ilk büyük kölecilik ve ilk soyad uygulaması. Batı Roma İmparatorluğu döneminde insanlar Patriciler (Soylular), Plebler (Sonradan Gelenler) ve Köleler olarak üç sınıfa ayrılıyorlardı. Peki Batı Roma İmparatorluğu tarihi nasıl? Batı Roma İmparatorluğu Nasıl Kuruldu? Batı […]
 1. Tarih
 2. Sosyal
Sanayi devrimi tarihi süreçler içerisinde insanlığın önemli atılımlar ve ilerlemeler gerçekleştirdiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni ve yakın çağın en büyük olaylarından olan sanayi devrimi emek, meta, haklar ve ideolojik çatışmaların merkezinde olmuş, insanlığı gerek fizyolojik gerek mental açıdan yeni bir döneme taşımıştır.  Sanayi Devrimi Avrupa’da 18. Yüzyılın sonlarına doğru gelişimini tamamlamıştır. Sanayi Devrimi […]
 1. Tarih
 2. Sosyal
1848 İhtilali, 1848 yılında Avrupa genelinde ortaya çıkan ve günümüz politikasını da oldukça derinden etkileyen bir kitlesel ayaklanmadır. Temelinde özgürlük, bağımsızlık, cumhuriyetçilik ve işçi hakları yatmaktadır. En çok İtalya, Almanya, Avusturya, Fransa, Polonya, Romanya ve Macaristan’ın etkilendiği görülürken bu süreci Rusya, Osmanlı, Birleşik Krallık ve Hollanda öbürlerine kıyasla daha sakin geçirmişlerdir. Sanayi Devrimi ve İşçiler […]
 1. Tarih
Truva Savaşı Truva Savaşı ne zaman oldu? Truva Savaşı kimler arasında yapıldı? Truva Savaşı gerçek mi efsane mi? Truva Savaşı’nda bulunan önemli kişiler kimlerdi? Bu ve birçok sorunun cevabı bu yazımda yer almaktadır. Truva Savaşı ve Bilinmeyenleri Savaşın, efsanelere konu olduğu ve anlatımının da efsaneler temelli olduğunu görmekteyiz. Temeli efsanelere dayandırılsa da sonuç itibariyle birçok […]
 1. Sosyal
 2. Tarih
Konar Göçer Nedir? Konar göçer nedir? Konar göçer yaşam tarzı insanlığın ortaya çıktığı yıllara kadar dayanmaktadır. Konar göçer tanımı, Tam Göçebe ve Yarı Göçebe yaşam tarzını içine alan kapsamlı bir tanımdır. İnsanların bulundukları iklim ve coğrafya neticesinde yaz-kış farklı yerlere göç etmesi konar göçer kültünü oluşturmuştur. En eski yaşam biçimi olan bu kült toplumların, kültürlerin ve […]
 1. Sanat
 2. Sosyal
 3. Tarih
Budizm nedir? Öğretileri nelerdir? Öncüsü kimdir? Bu ve benzeri daha birçok sorunun cevabı içeriğimde yer almaktadır. Budizm nedir ve ne değildir soruları içeriğin ana temasıdır. Keyifli okumalar. Budizm Nedir? Kimi bakış açısında göre felsefe kimine göre ise din olarak tanımlanır. Ancak dini yönünün ağır bastığını yazının ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı paylaşacağım. Hindistan’da ortaya çıkan bu anlayış […]
 1. Tarih
 2. Sosyal
Tarih biliminin oluşumunda hiç kuşku yoktur ki toplum bilinci ve tarihi çağlar önemli bir yer tutmaktadır. İnsanlık dünyaya ayak bastığı andan itibaren başta kendisini olmak üzere çevresini ve yaşadığı bölgeyi sorgulamıştır. Aileler zamanla yerini kabilelere onlarda aşiretlere bırakmıştır. Günümüz modern dünyasının oluşum süreci bin yılları aşan sürede bu toplum kimliği olmuştur. Pozitif Tarih anlayışı ve […]
 1. Tarih
Şah İsmail kimdir denilince başta ülkemiz olmak üzere bir çok alanda farklı yaklaşımlar karşımıza çıkmaktadır. Özellikle beni, Türkiye’de son zamanlarda yaygınlaşan tarih dizilerinin de popülist, taraf tutucu yaklaşımları Şah ve ardıllarını daha doğru, anlaşılır bir şekilde araştırmaya ve yazmaya teşvik etmiştir. Safeviyye Şahlık mücadelesi Şah-ı İsmail Hatayi Şah İsmail Hayatı Şah İsmail Hatayi 17 Temmuz […]
 1. Tarih
 2. Sosyal
Merhabalar, sizlere Osmanlı’da en hüzünlü, en kötü ölen padişahlar kimlerdir? desek bir çoğunuz Genç Osman diyecektir. Gelin bu içeriğimde sizlere Genç Osman hayatı, genç Osman hayat aşamaları nelerdir bunlardan bahsedeceğim.. Genç Osman Hayatı İsminin ikincisi II. Osman, 3 Kasım 1604 yılında doğan Osman, Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. Padişahı ve 95. İslam halifesidir. Babası I. Ahmed, annesi […]

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.