Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

İnsanlar var olabilmek için birbirleri ile iletişim kurmak zorundadır. İletilmek istenilen mesajın hangi kitle iletişim araçları ile sunulduğu, bu kitle iletişim araçların faydaları, zaman içerisinde gelişen teknolojinin beraberinde kitle iletişim araçları nedir ve topluma kattığı değerler nedir? Tüm bu soruların cevaplarını kitle iletişim araçları nedir başlığı altında topladık. Keyifli okumalar…

Kitle İletişim Nedir?

İletişim kavramı, geçmiş çağlardan bu yana birçok aşamadan geçerek çağ atlamıştır. Yaşadıkları dünyanın koşullarına ve onları çevreleyen dünyaya göre geliştirdikleri iletişim yöntemleri sayesinde geçmişten bu güne bilgi birikiminin sağlanmasına destek olmuştur. İletişim kısaca; duygu, düşünce,  jest ve mimiklerin de kullanımıyla karşı tarafa veya kitleye sunulmak istenilen mesajların genelini kapsamaktadır. İnsanlar kitle ile iletişim kurmak için birçok yöntem, teknoloji ve araç kullanmışlardır.  Geçmiş çağlarda kitle ile iletişim kurmak kolay olmamıştır bu nedenle insanlar birbirleri ile iletişim kurmak amacıyla birçok yöntem denemiş ve iletişim araçlarının temellerini oluşturmuşlardır. Yani kısaca, kitle iletişim araçları nedir denildiğinde akıllara birçok cevap gelmektedir.

TAMTAM
TAMTAM

Haberleşme Aracı – TAMTAM (M.Ö 200.000)

Geçmişten bu güne kitle iletişim araçlarının evrelerini kronolojik sıralamaya göre incelediğimizde ilk sırada Tamtam yer almaktadır. İnsanların haberleşme aracı olarak kullanmaya başladığı kitle iletişim araçları nedir sorusunun cevabı olan tamtam, yazılı tarih öncesine dayanmaktadır. Konuşma dili olarak da bilinen bu kitle iletişim aracı vurmalı çalgılar arasında yer almaktadır. Asurlular, Uzak Doğulular ve Eski Mısırlıların Tamtam’ı fazlasıyla kullandığı ve halen bazı Afrika kabilelerinde kullanılmaya devam edildiği bilinmektedir. Kabileler arası iletişim görevi gören bu araç, şifreli vuruşlar ile haberleşmeyi sağlayarak kitle iletişim araçları nedir sorusuna da cevap vermektedir.

Mağara Duvarlarına Çizilen Resimler
Mağara Duvarlarına Çizilen Resimler

Mağara Duvarlarına Çizilen Resimler (Taş Devri)

Görsel iletişim kaynağı olan resimler ilk olarak Taş Devri döneminde kitle ile haberleşme aracı olarak kullanılmıştır. Taş döneminin kitle iletişim araçları nedir diye sorulduğunda akıllara ilk olarak mağara duvarlarına çizilen resimler gelmektedir. Arkeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkan araştırma sonuçları, yüzyıllar önce yaşayan insanların iletişim amacıyla mağara duvarlarına resimler çizdiğini ortaya koymaktadır. Bu dönemde yaşayan insanların farklı materyalleri kullanarak yapılan resimler günümüzde halen dikkat çekmektedir. Hayvansal yağlar, odun kömürü veya mineraller gibi malzemelerle yapılan çizimler, genellikle avlanma esnasında tehlikeli görülen hayvanların resimleridir. Tabi bazı uzmanlar bu düşünceye farklı bakış açısıyla yaklaşıp, mağara insanlarının eğlence amacıyla yaptığı resimler olduğu görüşünü savunmuşlardır. 

Ateşle - Dumanla Haberleşme Yöntemi
Ateşle – Dumanla Haberleşme Yöntemi

Ateşle – Dumanla Haberleşme Yöntemi (Taş Devri)

Kitle iletişim araçları nedir veya geçmişte insanlar kitle iletişim aracı olarak ne kullanıyordu sorusunun en büyük ve en özel cevabıdır dumanla haberleşme. Tamtam gibi en eski iletişim araçlarından biri olan dumanla haberleşme yöntemi, ateşin bulunmasıyla birlikte Kızılderili kabileler arasında oldukça fazla kullanılmıştır. Kabilelerin kendi aralarında belirlemiş olduğu şifrelemeler, bir örtünün ateşin üzerinde tutularak ve gel git yapılarak oluşturulmuştur. Örtü ile elde edilen dumanın sıklığı acil durum olup olmadığını karşı tarafa aktarılmıştır. Bu sayede etkileşim sağlanmakta ve karşı kabileler yardıma gelmektedir. Halen daha dumanla haberleşme yöntemini kullanan kabilelerin olduğu da bilinmektedir.

Posta Güvercinleri (M.Ö 1200)
Posta Güvercinleri (M.Ö 1200)

Posta Güvercinleri (M.Ö 1200)

Sümerlilerin yazıyı bulmasıyla birlikte, iletişimde en büyük rol oynayan posta güvercinlerin etkisi oldukça büyüktür. Kitle iletişim araçları nedir denildiğinde, akıllara saatlerce eğitilen güvercinlerin ayağına bağlanan not veya ağzına konulan zarf sayesinde iletişim sağlanmış olması gelmektedir. İlk olarak Mısır’da kullanılan bu haberleşme yöntemi, Osmanlı öncesinde Büyük Selçuklular devrinde de kullanıldığı bilinmektedir. Bu dönemde özellikle savaş sırasında haberleşmede güvercin önemli rol oynamıştır.

Posta Güvercinleri (M.Ö 1200)
Posta Güvercinleri (M.Ö 1200)

Ulak İle Haberleşme Yöntemi (M.Ö 3200)

Karşı tarafla iletişim kurmak amacıyla devlet hizmetinde görevli olan ulaklar aracılık görevini üstlenmişlerdir. Ulak kelime anlamı olarak haberci, haber ileten anlamına gelmektedir. Kitle iletişim araçları nedir sorusuna cevap olarak ulaklar, üstleri tarafından söylenen veya yazılan mesajların ulaştırılmasını sağlayan ulaklar, dönemin en büyük iletişim aracı olarak görülürdü.

Mektup (M.Ö 3200)
Mektup (M.Ö 3200)

Mektup (M.Ö 3200)

Mezopotamya’da Sümerliler tarafından bulunan ve kullanılan yazı milattan önce 3200’lü yıllarda bulunduğu bilinmektedir. Zaman içerisinde kağıt ile yazının buluşmasıyla da mektup kavramı ortaya çıkmıştır. Bu sayede iletilmek istenilen mesaj kağıda yazılıp mektup şekline getirilerek, karşı tarafa iletilmiştir. Kitle iletişim araçları nedir sorusunun en bilindik cevap olarak bilinen mektup, geçmişten bu güne halen kullanılan bu yöntem zamanında devletlerarası haberleşmelerde veya kişisel haberleşmelerde fazlasıyla tercih edilmiştir. Mektup, duygu ve düşüncenin karşı tarafa iletilmesinde büyük rol üstlenmiştir.

Gazete (1605)
Gazete (1605)

Gazete (1605)

Fürnemmen und Gedenckwürdigen Historie adlı ilk gazete, 1605 yıllarında Johann Carolus tarafından yayınlanmış ve ilk gazete olarak kabul edilmiştir. Kitle iletişim araçları nedir denildiğinde akıllara gelen gazete, ileti aktarmada büyük rol üstlenmiştir. M.Ö 59 yıllarında Roma İmparatorluğu tarafından çıkarılan Acta Diurna gazetesi de en eski gazetesi olarak bilinmektedir. İmparator tarafından çıkarılan bu gazete, hem resmi gazete hem de günlük gazete niteliğine sahiptir. İsminin anlam olarak günlük olaylar olduğu bu gazetede o dönemde yaşanan olası faaliyetlerden bahsedilmektedir. İlk Türkçe gazete ise Kahire’de 1828 yıllarında yayınlanmaya başlamıştır ve ilk Türkçe gazetenin ismi de Vekayi-i Mısriyye’dir.

Dergi (1672)
Dergi (1672)

Dergi (1672)

Tarihte iletişim aracı olarak kullanılan ilk dergi Jean Donneau de Vise tarafından Paris’te kurulup ilk sayısı da 1672 yılında yayınlanmıştır. Paris’te ilk olarak çıkartılan bu gazetenin ismi ise Mercure Galant’tır. Dergi kitle iletişim araçları nedir sorusunun en önemli cevapları arasında yer almaktadır. Toplum tarafından büyük ilgi gören bu dergide, ülke içinde yaşanmış olaylar ve dedikodular ele alınmıştır. Daha sonraları zaman içerisinde derginin içeriği de değişmiştir. İngiltere’de ilk dergi sayısı da 1692’de basılan The Gentleman’s Journal olmuştur. Zamanla dergi okuyucularının sayısı artmış ve Londra’da 1701 yılında ilk resmi dergi yayınlanmıştır. Yayınlanan dergilerde zaman içerisinde değişikliğe gidilerek fotoğraf eklenmiştir. 1846 yılında gerçek bir fotoğrafın yer aldığı dergi ise Art Union olmuştur.

Telgraf (1792)

Uzun mesafe iletişimini en kısa ve en kolay şekilde gerçekleştirmek amacıyla 1830 yılında telgraf kitle iletişim araçlarında büyük devrim yaratmıştır. İstasyonlar arasında bir tel aracılığıyla elektrik sinyalleri ileterek iletişim kurulmaya çalışılmıştır. 1835’de Samuel Morse tarafından da elektromıknatıslı telgraf geliştirilmiştir. Daha sonraları ise uzaktan kodlanmış sinyal ile bilgi aktarımı karşı tarafa sunularak telgraf sistemi oluşturulmuştur. Kitle iletişim araçları nedir sorusuna en güzel cevap telgraf olarak verilse de zamanla birçok kitle iletişim araçları geliştirilmiştir.

Yüzyıllar boyunca da birçok telgraf sistemi kullanılmıştır. Toplumlar tarafından telgrafın kullanılması olumlu-olumsuz birçok duruma da sebebiyet vermiştir. Kişiler ve devletlerarası iletişimde devrimsel bir nitelik taşıyan telgraf, ülkelerin birbiriyle iletişim kurma ve siyasal adımların sorunsuz bir şekilde atılmasında öncülük etmiştir. Telgraf kullanımı ve üzerinde yapılan çalışmalar beraberinde Mors alfabesi çıkmış ve en popüler kitle iletişim aracı olarak kullanılmıştır.

Daktilo (1829)
Daktilo (1829)

Daktilo (1829)

Telgrafın sık ve devletlerarası kullanımının artması ile ortaya çıkan diğer bir kitle iletişim aracı ise daktilodur. 1829 yıllarında William Austin Burt tarafından daktilonun ilk pantenti alınmıştır. Wiiliam Austin, patentini aldığı kitle iletişim aracının ismine Tipograf adını vermiştir. El ile yazılarak kullanılan daktilonun geliştirilmesi için birçok çalışma yapılmıştır ve bu çalışmalar sonucunda da 1868’de pratik daktilo yapılmıştır. Daktilonun gelişim sürecinde Thomas Edison’un da katkıları oldukça büyüktür. Son olarak 1872 yılında da elektromıknatıslar ile elektrikli daktilo makinesi yapılmıştır.

Ahizeli - Çevirmeli Telefon (1875)
Ahizeli – Çevirmeli Telefon (1875)

Ahizeli – Çevirmeli Telefon (1875)

Daktilo ve telgrafın ardından kitle iletişim araçları nedir sorusuna bir yenisi daha eklenerek, ilk ahizeli telefonlar icat edilmiştir. Çevirmeli telefon Graham Bell tarafından icat edilse de ünlü mucit Thomas Edison tarafından da geliştirilmiştir. Geliştirilen bu kitle iletişim aracı gerçekten de büyük bir adım olmuştur ve büyük çoğunluk tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.  Karşı tarafa ileti göndermek amacıyla kurulan ahizeli telefonun yanı sıra zamanla karşı tarafın sesini kaydedebilecek yeni iletişim araçları da keşfedilmeye başlanmıştır.

Fonograf - Gramofon- Diktafon
Fonograf – Gramofon- Diktafon

Fonograf – Gramofon – Diktafon (1877)

İnce bir taş plak ile Gramofon, silindir ile de fonograf çalışmaktadır. Fonografı ilk geliştiren ve tasarlayan ünlü mucit Thomas Edison’dur. Fonograf, gramofondan önce geliştirilmiş olduğu için gramofonun atasıyken Thomas Edison bu icadıyla da büyük ün kazanmıştır. Kitle iletişim araçları nedir diye sorulduğunda cevap olarak akıllara gramofon gelmese de geçmiş dönemlerde iletişim aracı olarak gramofon, fonograf ve diktafon sıkça kullanılmıştır.

Radyo (1896)
Radyo (1896)

Radyo (1896)

Kitle iletişim araçları nedir sorumuzun diğer bir cevabı olan radyo, kişiler arası iletişim sağlamada büyük rol üstlenmiştir. Geliştirilen Telefon ve ses kaydı ile beraberinde kitle iletişim araçlarına yeni boyutlar getirmek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Elektromanyetik dalgalanmalardan faydalanılıp aralarında bağlantılar kurulmuştur. Zamanla radyo geliştirilmiş ve en iyi kitle iletişim araçlarından biri olarak görülmüştür. Radyoyu icat eden kişi veya kişilerin kim olduğuna dair tartışmalar dönem içerisinde devam etmiştir. 1893’de Tesla’nın kablosuz radyoyu kanıtlamış olmasına rağmen radyonun kurucusu Guglielmo Marconi olarak kabul edilmiştir. İkinci dünya savaşında siviller arasında popülerlik kazanan radyo savaş sırasında da halkla haber iletmek amacıyla kullanılmıştır. Savaş bittikten sonra ise eğlence amacı ile hizmet etmiş radyo aracılığıyla birçok bölgede dönemin müzikleri çalınmaya başlamıştır.

Televizyon (1923)
Televizyon (1923)

Televizyon (1923)

1923 yıllında Cumhuriyetin ilanı ile aynı zamanda icat edilen televizyon günümüzde de sık kullanılan en iyi kitle iletişim araçlarından bir tanesidir. Kitle iletişim araçları nedir ve görsel iletişim aracı nedir diye sorulduğunda televizyon akıllara gelmektedir. Geniş kitlelere hitap etmek amacıyla radyodan sonra geliştirilmiş olan televizyon, 1930 yıllarında satışa sunulmuştur. Televizyon geçmişten bu güne kadar kitle iletişim araçları arasında önemli bir konuma sahiptir. Aynı anda birden çok kitleye ulaşan televizyon sayesinde toplumsal bilgi birikimi giderek artmıştır.

Zaman içerisinde geliştirilerek 1940’larda siyah beyaz ekranın yanı sıra renkli televizyon çalışmalarına başlanmıştır. Çoğunluğun evinde televizyon izlenilmese dahi açık konumda yayın akışı devam etmektedir. Popüler kültürün de etkisiyle televizyon kavramı değişiklik kazanmıştır. Günümüzde kitle iletişim araçları nedir sorusuna en güzel yanıt olarak verilen televizyon kavramı, giderek de popülerleşmeye devam etmektedir. Kitle iletişim araçları nedir sorusunun cevapları da teknolojinin gelişmesiyle artmıştır.

Faks Makinesi (1924)
Faks Makinesi (1924)

Faks Makinesi (1924)

Haberleşmenin radyo ve televizyon ile sağlanmaya başlandığı bu dönemlerde ortaya çıkan faks makineleri iletişimde büyük rol üstlenmiştir. Alexander Bain tarafından 1843’te faks makinesinin patenti alınmış, Frederick Bakewell tarafından 1970 yıllarında sergilenmiştir. Günümüzde çoğunlukla resmi yazışmalarda da kullanılan faks, geçmişten bu güne ileti aktarmada büyük görev üstlenmiştir. Kurumlar arasında gerekli olan belgelerin kısa süre içinde temin edilmesinde kullanılan Faks makineleri geçmiş dönemden bu yana birçok fayda sağlamıştır. Kitle iletişim araçları nedir sorusunun cevabı olan faks makinesi günümüzde halen daha kullanılmaktadır.

İlk Bilgisayar - Eniac (1947)
İlk Bilgisayar – Eniac (1947)

İlk Bilgisayar – Eniac (1947)

Kitle iletişim araçları nedir sorumuzun diğer bir maddesi olan bilgisayar dönemsel olarak birçok değişikliğe uğramıştır. İlk bilgisayarın ağırlığı 30 ton olduğu bilinmekte ve elektronik veri işlem kapasitesine sahip bir cihazdır. ABD’li bilim insanları tarafından bulunan ilk bilgisayarın oluşumunda, boyut olarak 167 m2 alana sığdığı bilinmektedir. İlk bilgisayarın üretiminde 70 bin direnç, 10 bin kapasitör, 6 bin manuel anahtar, 18 bin vakum tüpü, 1500 röle ve 7 bin 200 kristal diyot kullanılmıştır. Günümüz bilgisayarının temelleri de 7 Ocak 1946 yıllarında atılmıştır. İlk bilgisayar iletişim için önemli olsa da büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle kullanışlı değildi. Bu nedenle boyutu ve ağırlığında başta olmak üzere birçok değişikliğe gidilmiştir.

Bilgisayar - Pc (1970)
Bilgisayar – Pc (1970)

Bilgisayar – Pc (1970)

Bugünkü bilgisayar teknolojisinin temellerini atan George Boole, modern bilgisayar kavramıyla adından söz ettirmiştir. Devasa büyüklükteki bilgisayar kolaylıkla yanımızda taşıyabileceğimiz bilgisayar halini aldı. Kişisel bilgisayar terimi ise ilk defa New York Times gazetesinde 3 Kasım 1962 yıllına kullanılmıştır. Zaman içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda devasa bilgisayarlar günümüzde kolaylıkla yanımızda taşıyabileceğimiz ürün haline gelmiştir. Günümüzde her iş için tercih edilen bilgisayarlar kitle iletişim araçları nedir sorusuna cevap olarak verilmektedir ve gün geçtikçe önemi artmakta ve her alanda kolaylıkla kullanılmaktadır.

Cep Telefonu (1973)
Cep Telefonu (1973)

Cep Telefonu (1973)

Kitle iletişim araçlarının zaman içerisinde gelişimiyle iletişim toplumlar arasında kolaylıkla sağlanmıştır. Telefonun icadından önce telsiz cihazlarla haberleşme sağlanmış daha sonrasında ilk cep telefon icat edilmiştir. Martin Cooper tarafından 1973 yılında icat edilen cep telefonu çalışmalarına halen daha devam edilmektedir. 1 kilo ağırlığında olan cep telefonlarının şarjının en fazla 20 dakika dayandığı bilinmektedir. 1989 yıllarında telefonun ara yüzüne değişiklik getirilerek tuş takımı, antenli model ve kapağa yer verilmiştir. Ayrıca o dönemdeki ilk telefonlar LCD ekranlıydı. Günümüz telefonlarının 1992 yılında rakip firmaların da pazara girmesiyle çalışmalar hızlanmış ve birçok marka tarafından telefonlara fonksiyonel özellikler eklenmeye başlanmıştır.

İlk telefon görüşmesi Türkiye’de 23 Şubat 1994 yılında gerçekleşmiştir. Cep telefonu üreticilerinin rekabete girmesiyle 2000’li yıllarda birçok yenilikler telefonlara eklenmiştir. 90’lı yıllarda değiştirilebilir zil sesi ve Polifonik müzikler moda haline geldi. Aynı zamanda ilk renkli cep telefonları bu dönemde üretilmeye başladı. Kullanılan cep telefonu bataryasının daha sağlam olması amacıyla çalışmalar yapılmış ve sonucunda bataryada nikel kullanımına geçilmiştir. Cep telefonları kitle iletişim araçları nedir diye sorulduğunda akıllara gelen cevaplardan bir tanesidir.

Akıllı Telefon (1994)
Akıllı Telefon (1994)

Akıllı Telefon (1994)

Cep telefonu sahibi olmak prestij kazanmakla aynı değerde olmaya başlamış ve cep telefonlarının satışlarında büyük ölçüde artış sağlanmıştır. Kitle iletişim araçları nedir denildiğinde akıllara gelen cep telefonu, çağın en önemli buluşu haline gelmiştir. Bilgisayar dünyasının ve klasik cep telefonu ürünü olan PDA özelliklerini birleştirerek ortaya çıkardığı ilk cihaz, ilk akıllı telefon olarak tanımlanan IBM’nin Simon telefonu olarak bilinmektedir. NEC tarafından 1996 yıllarında üretime geçirilen Mova N103 Hyper aynı zamanda birçok farklı özelliklere de sahipti. O dönemde ticari firmalar birbirlerinin önüne geçebilmek için birçok değişikliğe gitmiştir.

Bu rekabete Nokia 9000 Communicator ile giriş yapmış ve bu telefon ilk tam Qwerty klavyeli telefon olarak da tarihe geçmiştir. 2007 yıllarında ise Steve Jobs tarafından Apple ilk İphone modelini kullanıcılarına sundu. İphone yeni standartları ile bir devrim yaratırken diğer markaların Pazar payında düşüşler meydana gelmiştir. Günümüzde Apple, Samsung ve Huawei’nin başı çektiği akıllı telefon markaları akıllı telefon piyasasında halen daha pek çok gelişime imza atmaktadır. Tüm bu yapılan inovasyonlar ile akıllardaki kitle iletişim araçları nedir sorusunu cevaplar nitelik haline geldi.

İnternet (1969)
İnternet (1969)

İnternet (1969)

Kitle iletişim araçları nedir denildiğinde en önemli görevi üstlenen internet, 1950’li yılların başında bilgisayarın gelişimi ile birlikte gündeme gelen veri aktarımı ABD Savunma Bakanlığı’nda ARPANet’in kurulmasıyla başlanıldığı belirtilmektedir. İlk mesaj ARPANet üzerinden Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi’nde Profesör Leonard’ın laboratuvarından, Stanford Araştırma Enstitüsü’nde bulunan bilgisayara gönderilmiştir. 20. yüzyılın başlarında da ağ modern anlamda geliştirilmiştir.

1984 yıllarında bilgisayar alan adlarının kullanılmaya başlaması ile host sayısı 1000’lerdeyken 90’lı yıllarda alan adlarında büyük patlama yaşandı. 1994 de şuan karşımıza sıklıkla çıkan ürün pazarlama vs. gibi reklamlar bilgisayar ekranında yer aldı. Kitle iletişim araçları nedir sorusuna dijital ortamdan yayınlanan reklamlar da girmektedir. 1995’de Hong Kong’da ilk hacker yakalandı ve bunun sonucunda alan adı isimleri paralı hale getirildi. Bugün kolaylık her türlü sınırsız bilgiye ulaştığımız internet çağın en büyük teknolojisidir.

Sosyal Medya (1971)
Sosyal Medya (1971)

Sosyal Medya (1971)

7 den 70’e herkesin sıklıkla kullandığı sosyal medyanın kökeni Facebook olarak bilinse de aslında çok daha gerilere dayanmaktadır. Kitle iletişim araçları nedir diye sorulduğunda akıllara sosyal medya gelmese de günümüzde sosyal medya ileti paylaşmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Ray Tomlinson’un yan masadaki bilgisayara gönderdiği mail ile sosyal medyanın temelleri atılmıştır. Ardından chat odalarıyla yükselmiş, theglobe.com, sixdegrees.com gibi sosyal medya siteleri ortaya çıkmıştır. 2000’li yıllarda Friendster ve MySpace sosyal medyaları kullanılmıştır. Daha çok iş dünyasına yönelik paylaşımlarda bulunan Linkedln 2003 yılında kurulmuş hemen ardından sosyal medya devi olan Facebook piyasaya sunulmuştur. Ardından da sırayla Youtube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat ve Tiktok tanıtıma sunulmuştur.

Sonuç olarak; Zaman içerisinde iletişim araçları da insanlar ve doğal denge gibi evrim geçirmiştir. Kitle iletişim araçları nedir ve bu araçların önemini inceledik. Dönemsel bazlı düşündüğümüzde yıllar önce dumanla haberleşme sağlanırken bugün dünyanın öbür ucuna bir tıkla ulaşabiliyor olmak tek kelime ile harika.

İlginizi Çekebilir: Yeni Nesil Pazarlama: Deneyimsel Pazarlama

Gulcan Saglam makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Kitle İletişim Araçları Nedir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.