Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Bugün birlikte inceleyeceğimiz konu, klasik müzik. Dolayısıyla sizlerle klasik müzik nedir? Tarihsel süreçte nasıl gelişim göstermiştir? Önemli bestecileri kimlerdir? Gibi soruları irdeleyeceğiz.

Öncelikle klasik müzik nedir sorusundan başlamamız gerekir. Çünkü klasik müzik, her ne kadar günümüzde de müzik türleri içerisindeki yerini korusa da çoğumuz için “ Klasik müzik nedir? ” sorusunun cevabı hala tam olarak bilinmiyor olabilir.

Klasik müzik nedir konusunu detaylandırmadan önce klasik müziğe dair temel bilgilerimizi yenileyelim.

Klasik müzik kısaca, saray müziği şeklinde anılmakta olup halk müziğinden farklı bir biçimde gelişmiş olan, Avrupa temelli müzik türüdür. En önemli özelliği ise çok sesli olması olarak ifade edilmektedir. Şunu da söylemekte fayda var ki klasik müzik, ortaya çıkışı itibari ile her şeyden önce bir tavırdır. Gösterişli ve süslü bir yaşam biçiminin yansımasıdır.

Klasik müzik nedir sorusunun cevabını bir temele dayandırdıktan sonra şimdi bu konuyu daha detaylı ele alalım.

Klasik Müzik Nedir?

Klasik müzik, köken olarak Antik Yunan müziklerine dayandırılmakta olup Orta Çağ ve Rönesans zamanında kendisini daha da karakterize hale getirmiş ve bugünkü klasik müzik algımızı oluşturmuş bir müzik türüdür.

Klasik müzik bir bakıma, kurumsal müzik ile kiliseye direnen halk müziğinin birleşmesi ile kendisini bulmuştur denilebilir. Onu karakterize eden en büyük özelliği ise çok ezgili ve ritimli oluşudur.

Klasik müzik, batı kökenli bir müzik türü olup 15. yüzyıl ve 18. yüzyıl arasındaki, bu alanda öncü bestekarlar ve onların eserleri ile, günümüzde müzik türleri içerisinde yerini korumaktadır. Bu durumda bu müziğin altın çağına 15. ve 18. yüzyıllar dersek yanlış bir tanım yapmış olmayız.

 Klasik müzik nedir konusundan sonra ise şimdi klasik müzik tarihini ele alalım…

Klasik Müzik, Orta Çağ sonrasında Rönesans ile birlikte başlayan aydınlanma çağının temsilcisi niteliğindedir. Dolayısıyla klasik müziğin temsil ettiği değerler, Rönesans ilkeleridir. Bu ilkeler, her zaman daha iyiye odaklanmak, güzellik, estetik gibi Orta Çağ’ın geri kalmış zihniyetinin tam aksi niteliğindedir. 

Gelin şimdi beraber müziğe yeni ve tapılası bir anlayış kazandırmak için yola çıkmış olan ve de bestecilerin çabalarıyla şekil almış olan bu müzik türünü dönemlere ayırarak inceleyelim.

 Klasik müzik için Rönesans’ı bir bebeğin ilk adımları gibi düşünürsek 17. yüzyılı yani Barok dönemi ise bebeğin koştuğu dönem olarak düşünebiliriz. Çünkü bu dönemde klasik müzik, kendisini daha çok detaylandırmış, Rönesans’taki çok ritimli orkestralar kendilerini daha da geliştirmiş ve gerçekçilik anlayışıyla anlam kazanmıştır.

18. yüzyıla gelindiğinde ise yüzyılın ortalarında klasik müzik kendisini sadeleşmeye yönelten bir tutum sergilemiştir. Ayrıca bu dönemde piyanonun da icat edilmiş olması klasik müziği oldukça etkilemiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde ise daha çok romantizm anlayışı göz önünde tutulmuştur. 

 Klasik müziği dönemlerine ayırır isek, beş dönemden söz etmemiz gerekir. Bu sayede yazımızın en başında bahsettiğimiz “ Klasik müzik nedir? ” sorumuz ile ilgili daha kapsayıcı düşünebiliriz.

Klasik Müzik Dönemleri
Klasik Müzik Dönemleri

Klasik Müzik Dönemleri

1)Rönesans Dönemi

Rönesans’ın kelime anlamına bakıldığında yeniden doğuş anlamına geldiği bilinmektedir. Avrupa’nın orta çağdan çıkmasına neden olan bu süreç yaklaşık olarak 200 (1450–1600)  yıl sürmüştür. Sanatçılar bu dönemde eserlerini kilisenin baskıcı zihniyetinden kendilerini kurtarmak, ölümden sonrası yaşamla birlikte bu dünyada da güzel bir yaşam sürme düşünceleri ile üretmeye başlamışlardır. Dolayısıyla bu yaşam sevinci sayesinde müzik de etkilenmiş ve çalgıların önemi artmıştır. Kilisenin bu dönemde müzikte etkisi azalmış, müzisyenler yeni sanat fikirlerine yönelmişlerdir. Matbaanın da icadı ile müzik metotlarının ve şarkıların yaygınlaşması artmıştır.

 Özellikle İtalyan besteciler bu döneme damga vurmuştur. Bu dönemde mandolin, gitar, keman gibi birçok çalgı yeni biçimlerine dönüşmüştür.

Ünlü bestecilere ise örnek olarak Guillame Dufay, Johannes Ockeghem verilebilir.

2)Barok Dönem

1600 ve 1750 yılları arasındaki barok dönem,  kelime anlamı olarak düz olmayan inci demektir. Bu dönem adını Fransız yazar Pluche tarafından müzik eserlerini sınıflandırmada kullanılmasından almaktadır. Noel-Antoine Pluche bu dönemde müzikleri ülkelerine göre değil şarkılı müzik ve barok müzik olarak ikiye ayrılmaktadır. Barok dönemi aslında saray müziğidir. Bu yüzden soylular sınıfının sanat anlayışını yansıtır. Barok dönemi, “Klasik müzik nedir? “ diye düşündüğüm zaman benim aklıma gelen klasik müzik anlayışının temelini oluşturan dönemdir.

 Barokta en önemli kural concertato stilidir. Bu stil,  vokal ve çalgısal seslerin birleşmesi ve karşı karşıya gelmesi olarak açıklanabilir. Bu stilin kaynağı, Andrea Gabreli gibi bestecilerin  sürekli bas tekniği üzerinde çalışmalarıdır. Sürekli bas tekniği ise bu dönemde ortaya çıkmış, genelde klavyeli bir çalgı ile telli bir çalgının bas ezgisinde eşlik etme tarzıdır.

 Barok müziğinin Rönesans müziğinden farkı ise daha süslü ve ağdalı bir anlatımda olmasıdır. Bu dönemin en önemli çalgısıysa klavsendir. En önemli yenilik ise majör ve minör kavramının geliştirilmesi olmuştur.

Bazı barok dönem bestecileri şunlardır: Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann.

3)Klasik Dönem

1750 yılına gelindiğinde Barok stilden uzaklaşılmaya başlanmış, eserlerde sadeleşmeye gidilmiştir. 1750 ve 1820 tarihleri arasında geçen bu süre klasik dönem olarak adlandırılır. Klasik dönemde her orkestrada klavyeli enstrüman bulundurulma zorunluluğu kaldırılmış, senfoni yaygınlaşmıştır.

 Bu dönemin önemli temsilcileri: Wolfgang Amadeus Mozart, Cheistoph Willibald Gluck ve Muzio Clementi’dir.

4)Romantik Dönem

1820 tarihinden 1900’lere kadar süren bu dönemde müzik, saray ve kiliseden kurtulup halk ile buluşmuştur. Müzik kalıpları daha özgür ve daha anlaşılırdır. Bu dönem kendi içerisinde de üçe ayrılır:

 1. Erken Romantik Dönem: Bu dönem, romantik dönem ile klasik dönemin bir arada olduğu dönemdir. Öncüsü Ludwig van Beethoven’dır.
 • Orta Romantik Dönem: Bu dönemde Avrupa’da müzik artık tamamen klasik stilden uzaklaşmış, romantizm müzikte tek egemen olmuştur. Önemli temsilcileri: Frederic Chopin, Hectkr Berlioz, Franz Liszt olmuştur.
 • Geç Romantik Dönem: Müziğin Avrupa’da Almanya, İtalya ve Fransa üçlüsünün kontrolünden çıktığı dönemdir. Milliyetçilik akımı ile bu dönemde eser veren bazı besteciler de şunlardır: Aleksandr Borodin, Antonin Drovak, Edvard Grieg.

5) Modern Dönem

20.yüzyıla gelindiğinde müzik, romantizm haricinde farklı bir çizgi yakalamıştır. Romantizm bakış açısını bu dönemde de sürdürenler olsa da modern müziğin bu dönemde birçok öncüsü olmuştur. Bu öncüler: Claude Debussy, Maurice Ravel, İgor Stravinski, Edgard Varese ve George Gershwin’dir.

 G. Gershwin, klasik müzikle cazı birleştirenler içerisinde en önemli kişidir. E. Varase ise elektronik müzik akımını başlatmıştır.

Günümüze gelindiğinde Krzysztof Penderecki gibi sanatçılar hala modern dönemi sürdürmektedirler.

Ayrıca Hans Zimmer, John Williams gibi ünlü film müziği bestecileri de yapısal anlamda klasik müzik sanatçıları arasında sayılır.

Klasik Müzik'te Kullanılan Müzik Türleri
Klasik Müzik’te Kullanılan Müzik Türleri

Klasik Müzik’te Kullanılan Müzik Türleri

Yaylı çalgılar

Üflemeli çalgılar

Vurmalı çalgılar

Bugün klasik müzik nedir? Klasik müzik tarihsel süreçte gelişimini nasıl göstermiştir? Klasik müziğin önemli temsilcileri kimlerdir ve klasik müzikte kullanılan müzik aletleri nelerdir? Sorularını cevapladık. Sizlere son olarak, müzik dolu hayatlar dilerken klasik müzik kültürünü daha yakından tanımanız için de birkaç eser önermek istiyorum.

Mutlaka Dinlenilmesi Gereken Klasik Müzikler

 1. Ludwig Van Beethoven/ Für Elise
 2. Pyotr İlyiç Çaykovski/ Swan Lake
 3. Wolfgang Amadeus Mozart/ Eine Kleine Nacht Music
 4. Antonio Vivaldi/ La Folia
 5. Ludwig Van Beethoven/Moonlight Sonata
 6. Eric Satie/ Grossienne No. 1
 7. Antonio Vivaldi/The Four Seasons(Summer)
 8. Edvard Grieg/ In The Hall Of The Mountain King
 9. Frederic Chopin/ Noctume in C-sharp minör
 10. Antonin Dvorak/ Symphony No.9 in E minör

İlginizi Çekebilir: Hayatın Saklı Sırrı: Doğa ve Müzik

Melodi Bayraktar makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Klasik Müzik Nedir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.