Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Psikoloji Nedir?

Psikoloji insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin sistematik ve bilimsel olarak incelenmesidir. Psikologlar algı, dikkat, duygu, kişilik, davranış ve kişiler arası ilişkiler gibi olguların üzerinde çalışırlar.

Klinik Psikoloji Nedir?

Klinik psikoloji, psikolojinin alt alanlarından biridir. Bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceleyen psikoloji dalıdır. Psikoterapi yöntemlerini sıklıkla kullanan klinik psikoloji; araştırma, öğretim ve program geliştirme konularıyla da uğraşmaktadır. Klinik psikoloji bir uzmanlık alanı olarak; bireylerin yanı sıra ailelerin ve çok çeşitli toplulukların yaşam boyu karşılaştıkları sorunları gidermeye çalışır.

Genel olarak çalışma alanı; sorunları test ve görüşme gibi tekniklerle değerlendirme, tanı koyma, çözüm için müdahale etme ve bilimsel araştırma alanlarını kapsar. Eğitim, öğretim ve danışma gibi müdahalelerin yanı sıra ciddi psikopatolojik durumların tedavisi ile de ilgilenir.

Klinik Psikolog Ne İş Yapar?

Klinik psikologlar, bilimsel, profesyonel bilgileri ve yetkinliğiyle psikoloji biliminin yükselmesi ve gelişmesi için, mesleki uygulamalarını ve bu uygulamaların kalitesini yükseltmek ve kişilerin kaliteli bir hayat yaşamaları, refahlarını ilerletmek üzere eğitim alır ve yetiştirilirler.

Klinik psikologlar, araştırmalar, öğretim, süpervizyonlar,  program geliştirmeler ve değerlendirmeler, danışmanlıklar, kamu düzeni, mesleki uygulamaların yanında bireylerin, ailelerin, grup ve kurumların psikolojik sağlığına katkıda bulunacak proje ve uygulamalarda görev alırlar.

Klinik psikologlar, henüz başlangıç aşamasındaki ruh hastalıklarını önleyebilmek ve ruh sağlığını koruyucu uygulamalardan, erken müdahaleye, basit uyum sağlama problemlerinden, uyumsuzluk problemlerine, hastane yatışı gerektiren durumlara kadar geniş bir alanda aktif rol oynayabilirler.

Klinik alanda çalışma hakkı kazanan psikologlar, uzmanlık alanına göre kişilerle bütün gelişimsel süreçlerde değişik değerlendirme ve müdahale şekilleri kullanarak direkt olarak çalışabilirler. Klinik psikolojide değerlendirme, kişinin sıkıntısının ortaya çıkışını, nedenlerini ve muhtemel etkilerini, bireysel, sosyal yetersizlikleri ve fiziksel, davranış, duygu, sinir ve zihinsel süreçlerle ilişkilendirilen psikolojik etkenleri belirlemek için kullanılır.

Değerlendirme kriterlerini uygularken kişisel görüşme, klinik hikâye dinleme, davranışsal değerlendirmeler, zihinsel melekeleri ölçme ve yorumlama, kalıtımsal yatkınlıklar, bireysel özellikleri ve diğer bireysel tecrübeler ve rahatsızlığa bağlı davranışlar göz önünde bulundurulur.

Klinik psikolojide yapılan müdahale, duygusal çelişkileri, kişilik bozukluklarını, psikopatolojiyi ve temelinde yatan bozukluğa veya karmaşaya bağlı yeterlilik kayıplarının önüne geçmeye ve düzenlemeye yöneliktir.

El koymada psikoterapi; psikanaliz, davranış terapisi, bilişsel davranış terapisi, çift terapileri, aile terapileri, grup terapileri, rehabilitasyonlar, EMDR, kısa süreli çözümlere odaklanmış terapiler, şema terapileri, transaksiyonel analiz ve sosyal öğrenme teorileri kullanılan temel yaklaşımlardan bazılarıdır. Bu uygulamanın amacı kişinin zihinsel işlevselliğini etkinleştirerek yaşam kalitesini, yaşamdan duyduğu tatmini, soysal düzene uyumunu artırmaktadır.

Klinik psikolog meslek grubunun yalnızca uygulama düzeyinde çalıştığı düşünülse de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların yürütülmesinde de görev almaktadırlar.

Klinik psikologların çalışma alanları daha hafif düzeyde uyum sorunları olabileceği gibi duygu durum bozuklukları ve kaygı bozuklukları gibi psikopatolojik vakalar da olabilir.

Kişilerin değerlendirilmesi süresince klinik gözlem ve görüşmelerin yapılması, klinik ölçek ve bataryaların uygulanması ve yorumlanması sorumluluklarını üstlenen klinik psikologlar bireysel ve grup psikoterapi uygulamalarında vakalara göre şekillenen terapi teknikleri uygulamaktadırlar.

Klinik Psikologlarda Olması Gereken Özellikler

 • Empati
 • Açık Fikirlilik
 • İyi İletişim
 • İç Gözlem
 • İyi Bir Analitik Yetenek
 • Ulaşılır Olma

Empati

Bir psikolog için empati yapmak çok önemlidir. Psikolog, karşısındakini anlayabilme seviyesine ulaştığında danışanının durumunu daha iyi bir şekilde ele alıp inceleyebilir.

Açık Fikirlilik

İyi bir psikolog önyargılara, peşin hükümlü görüşlere sahip olmamalıdır. Çok farklı kültürlere, yaşam tarzlarına sahip danışanlarınız olabilir dolayısıyla da tüm danışanlarınıza iyi hizmet verebilmek için açık fikirli, önyargısız olmalısınız.

İyi İletişim

İyi bir psikoloğun iletişim becerilerinin yüksek olması gerekir. Danışanla ne kadar iyi iletişim kurabilirse terapi de o kadar başarılı ilerler.

İç Gözlem

Anlayışlı, açık fikirli olabilmek için insanın öncelikle kendisini anlaması gerekir. İnsanın kendini anlayabilmesi de ancak iç gözlemle olur. İç gözlem; Kendinize bakmak, analiz yapmak, anlamaya çalışmakla mümkün olur.

İyi Bir Analitik Yetenek

İyi bir psikolog danışanının anlattıklarını nasıl yorumlayacağını iyi bilmelidir. Danışanın anlattıklarından önemli parçaları alıp önemsizleri bırakabilmelidir.

Ulaşılır Olma

Bu özellik konfor ve anlama arasındadır. Danışanın rahat etmesi ve anlaşıldığını hissetmesi onun sorunlarını, düşüncelerini, hissettiklerini daha kolay bir şekilde anlatmasını sağlar. Bu da sizi ulaşılır yapar.

Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

Üniversitelerin 4 yıllık psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu bölümlerden mezun olanlar daha sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaparak klinik psikolog unvanı alabilirler.

Klinik Psikologlar Nerelerde Çalışırlar

Klinik Psikologlar Nerelerde Çalışırlar?

 Klinik psikologların çalışma alanlarını,

 • Özel klinikler
 • Hastaneler
 • Ruh sağlığı merkezleri
 • Anaokullar
 • Okullar
 • Üniversiteler
 • Rehabilitasyon merkezleri
 • Danışmanlık ve rehberlik merkezleri olarak sıralamak mümkündür.

Psikologların Maaşları Ne Kadar?

 • Devlet Hastaneleri Maaşları => 4775,68 ₺
 • Özel Sektör Maaşları => 4500 ₺
 • Klinik Maaşları => 4500 ₺

Devlet hastanelerinde psikologlara verilen maaş kademe ve dereceye göre değişir. 2021 yılında çocuksuz ve bekar bir psikoloğun aldığı net maaş 4.775,68 ₺ maaş almaktadır. Eğer kişi evli ise, çocuk da varsa bu durumda devlette çalışan bir psikolog maaşı net 5200 ₺yakınlarında olacaktır.

Özelde psikolog maaşları, özel klinik veya özel hastanelerde çalışma koşulları elbette farklı olduğundan maaşlar da tecrübeyle eşdeğer artış göstermektedir. Özel hastanede çalışmakta olan psikolog maaşları deneyimsiz veya yeni başlayanlar için 2021’de ortalama ve net olarak 4000 ₺ maaş alırlar. Deneyimli psikologların ise bir miktar daha fazla olup 5000 ₺’den başlamakta ve 15.000 ₺’ye kadar çıktığı görülmektedir.

Kliniklerde ise psikolog maaşları değişiklik gösterir. 2021 yılı için yeni mesleğe başlamış olanlara 4000 – 4500 ₺ arasında, tecrübelilere ve müşteri potansiyeli yüksek olanlara ise 5000 ₺’den başlayarak 15.000 ₺’ye kadar maaşları farklılık göstermektedir.

Psikolog olarak mezun olup yüksek lisansını tamamlayan kişiler uzman psikolog olabilmektedirler. Herhangi bir branşta uzman olan kişi elbette diğerlerinden daha yüksek ücret almaktadır. Devlette görev yapan uzman psikolog maaşları 2021 yılında net olarak ortalama 7000-7500 ₺ arasında iken özel sektörde uzman klinik psikolog olarak görev yapanların maaşları ise 6000 ₺’den başlamakta ve 15.000 ₺’ye kadar farklılık göstermektedir.

Psikologların Maaşları Nasıl Belirlenir
Psikologların Maaşları Nasıl Belirlenir

Psikologların Maaşları Nasıl Belirlenir?

 • Devlet kadrosunda çalışmaya başlarken baz ücret ile başlanır ve kademe derece artıkça maaş miktarı artacaktır. Devlette çalışan psikologlar zam oranlarından faydalanabilmekte ve çalışama süresi artıkça maaşları da artış göstermektedir.
 • Özel sektörde psikolog olmak için iş deneyiminiz ve daha önce çalıştığınız kurumların referansları çok önemlidir. Deneyimli bir psikoloğun maaşının çalışmakta olduğu kurumda artarak devam eder.

Özel Sektörde Psikolog Maaşı Belirlenirken Dikkat Edilen Unsurlar

 • Yabancı dil seviyesi
 • Unvan derecesi ( Uzman vb.)
 • Daha önce çalıştığı kurumların referansları
 • Mezun olunan okul
 • Mezun olduğu okuldaki derece
 • Meslekteki deneyim durumu
 • Almış olduğu sertifikalar, eğitimler.

Klinik Psikologlar Kaç Yıl Okurlar?

Klinik psikolog, lisans düzeyinde psikoloji eğitimini tamamladıktan sonra, klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi de alarak uzmanlaşmış kişidir. Yalnızca psikoloji lisans eğitimi görmek hastalara terapi uygulamak için yeterli değildir. Psikoterapi uygulayabilmek için, klinik psikoloji üzerine lisansüstü eğitimini tamamlamak şarttır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik veya Psikoloji bölümlerinden 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra, klinik psikoloji alanında 2 yıl yüksek lisans eğitimi gören kişiler klinik psikolog olurlar.

Klinik Psikologların Diğer Psikologlardan Farkları Nelerdir ?

Klinik psikoloji , psikolojinin  uygulamaya  yönelik  temel  alt  dallarından yalnızca biridir. Adli psikoloji, eğitim/okul psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi , nöropsikoloji , sağlık psikolojisi, psikofarmakoloji, spor psikolojisi uygulama alt alanlarına örnek olarak verilebilir. Bunun yanı sıra bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi ve sosyal psikoloji gibi psikolojinin kuramsal temel alt alanları da vardır.

Özetlemek gerekirse yaptıkları işler birbirinden farklı olsa da hem psikologların hem de klinik psikologların odak noktası insandır. Bu anlamda her iki çalışma grubu da bireyin sorunlarını çözmede bireye yol gösterip yardımcı olurlar.

İlginizi Çekebilir: Bilişsel Psikoloji Nedir?

Nursena Alpar makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Klinik Psikoloji Nedir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.