içinde

Kurumlarda Çatışma Yönetimi

çatışma yönetimi

Kurumlarda Çatışma Yönetimi hakkında bilgi vermeye başlamadan önce Çatışma Nedir ve Çatışma Yönetimi Nedir sorularına yanıt aramalıyız.

Çatışma Nedir?

Çatışma, sosyal yaşamın normal bir boyutu olduğu gibi, örgütsel yaşamın da bir gerçeğidir. Çatışma kaçınılmaz olduğuna göre, çağdaş örgütlerin ve yöneticilerin örgütsel amaçları gerçekleştirmek için çatışmadan yararlanmayı öğrenmeleri önemli görevleri arasındadır. Çatışma yönetimi, birey ve örgüt gelişimi için pozitif sonuçlara ulaşmayı ve negatif sonuçları engellemeyi amaçlar.

Çatışma Yönetimi Nedir?

Çatışma Yönetimi, çatışmayı erken aşamada pozitif ortam oluşturarak olumlu şekilde sonuçlandırmaktır. Çatışma yönetimi, uzlaşmazlığı belirli bir yönde sonuca yöneltebilmek için çatışmaya taraf olanların yada üçüncü bir tarafın bir dizi eylemde ve karşı eylemde bulunmasıdır. Burada atılan adımlar çatışmayı sona erdirebilir yada erdiremez. Elde edilecek sonuç pozitif, barışçıl ve uzlaşmacı olabileceği gibi karşı tarafa üstünlük kurmaya yönelik de olabilir.

İyi yönetilen çatışmanın bireye ve örgüte sağlayacağı yararları Karip şöyle sıralamıştır; daha iyi ilişkilerin oluşturulması, psikolojik olgunluk, bireyin kendisine saygısının geliştirilmesi, bireysel gelişim, etkililiğin ve verimliliğin geliştirilmesi, problemlerin farkına varmak ve problemleri tanımak, daha iyi çözümler oluşturmak, örgütsel değişimi sağlamak, monotonluğu azaltmak, ahenkli bir takım çalışması oluşturmak. Eğitim yöneticilerinin, eğitim örgütlerinde ortaya çıkan çatışmaları yok etmek, görmezlikten gelmek ve çatışmanın var olmadığını kabul etmek yerine, onu yapıcı ve yaratıcı bir hareketin kaynağı olarak görmeleri gerekir. Görüldüğü gibi çatışma ve onun yönetimi örgüt verimliliğini etkileyen önemli faktörlerden birisidir.

Çatışma kavramından ve kurumlarda çatışma ortamının kaçınılmaz bir gerçek olduğundan bahsettik. Artık, kurumlarda çatışma yönetimi nasıl yapılır sorusuna geçebiliriz.

işletmelerde çatışma yönetimi

Kurumlarda Çatışma Yönetimi

Evet yeni yönetim anlayışına göre makul düzeyde çatışma örgütsel verimliliği arttırıyor. Ancak çatışmanın olumlu etkiler yaratabilmesi için iyi yönetilmesi gerekmektedir. Çatışma yönetiminin başarılı olabilmesi içinse çatışmayı etkileyen faktörler ve bireylerin çatışma durumlarında sergiledikleri davranışlar doğru ve objektif olarak analiz edilmelidir.

Çatışma, iyi yönetildiğinde olumlu bir çıktı elde edilir. Ancak kötü bir kriz yönetiminde yani çatışmanın noktalandırılamamasında vahim sonuçlar doğabilir. Bu nedenle çatışmayı çözmenin en önemli adımı, öncelikle çatışmanın var olduğunu kabul etmek ve çatışmayı tanımlamaktır. Zira bir kurumsal yapıda çeşitli düzeylerde ve çeşitli taraflar arasında ortaya çıkan çatışmaların nedenlerini bilmek, geliştirilecek çözüm yolları açısından önemlidir. Öte yandan çatışmayı yönetecek liderlerin, yönetim teknikleri konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Etkili Çatışma Yönetimi

Etkin bir çatışma yönetimi, çatışmaların zararlı yönlerini en aza indiren, yararlı yönlerini ise maksimize eden, örgütteki çatışma düzeyini optimal düzeyde tutan ve çatışmalarda kazan-kazan çözüm yaklaşımını benimseyen faaliyetler toplamı olarak ifade edilebilir.

Aynı düzeydeki bireylerin ya da ast ve üstlerin çatışmaları şeklinde ilerleyen çatışmalar örgütlerde en sık yaşanan çatışma şekilleridir. Etkili bir çatışma yönetimi açısından bu çatışmaların iyi teşhis edilmesi ve nedenlerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi gereklidir.

Çatışma sebeplerinin başlıcaları, örgütün ve işin doğasından kaynaklanan yapısal faktörler, bireyler arası farklılıklardan kaynaklanan kişisel faktörlerden meydana gelen çatışmalardır. Gordon’a göre çatışma; çatışma için gerekli koşulların var olmasıyla başlar. Zikmann ise;  çoğu büyük çatışmanın, çatışma sebepleri ilk belirdiğinde tanımlanamamasından ya da doğru yöntemle çözülmemesinden kaynaklandığını söyler.

çatışma yönetimi önerileri

Kurum içi Çatışmayı Engellemek İçin Öneriler

Esnek olun

Açık görüşlü olun ve sorgulayıcı bir zihinle hareket edin.

İyi bir dinleyici olun

Karşınızdaki kişiyi anlama niyetiyle dinleyin. Neler hissettiğinizi kontrol edin ve “Şuna ihtiyacın var.” ya da “Bu çok komik”. gibi direkt kişisellik içeren ifadeler kullanmayın. Bu, karşı tarafta olayları kişiselleştirdiğiniz izlenimi bırakır ve örgütsel yapılarda kişiselleştirme, çatışma sürecinin fitilini ateşleyen en temel nedenler arasındadır.

Çözüm odaklı olun

Mevcut sorunun ne olduğunu anladıktan sonra çözmeye odaklanın.

Sorgulayıcı olun

Sorunu ve çözümü sorgulayın, düşünmeyi gerektiren açık uçlu sorular sorun. ‘Kim’, ‘Ne’, ‘Nerede’, ‘Ne zaman’ ve ‘Nasıl’ gibi sorularla başlayın.

Kaçının

Her olumsuzluk hissettiğinizde, ‘Neden’ sorusunu sormaktan kaçının. Çünkü bu kulağa suçlayıcı gelir.

Yargılayıcı olmayın

Sizi yargılamalarını istemiyorsanız, siz de diğer bireyleri düşüncelerinden dolayı yargılamayın. Negatif tepkilerinizin görünmesine izin vermeyin. Konuşan kişinin anlaşıldığını hissetmesini sağlamak için konuyu ara ara özetleyin. Birlikte bir çözüm bulun ve bu çözüm ilk etapta bir işe yaramazsa konunun arkasını bırakmayın; diğer kişi bu konuşma için hazır olmayabilir. Eğer siz lider rolünü üstleniyorsanız, sizi takip etmelerini sağlayın.

Sonuç Olarak

Etkin bir çatışma yönetimi için taraflar arasında işbirliğini sağlayacak yöneticilerin, çatışmanın durumunu doğru anlamaları ve tarafları ön yargılardan arındırarak ve güven duymalarını sağlamaları gerekir. Ancak bu şekilde kurumlarda çatışma yönetimi etkin bir içimde başlatılmış olur.

Yöntem ne olursa olsun kurumun başarısı için, çatışmanın hayatın her anında olduğu gibi iş hayatının da bir parçası olduğu ve çatışma yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için fikir birliğine ulaşma sürecinin önemi dikkate alınmalıdır.

Etkin çatışma yönetiminin örgüt içindeki önemi gittikçe artmaktadır. Bu gelişmelerin temel nedeni, yaşadığımız küresel değişimlerdir. Hızla küreselleşen, teknolojik ilerlemenin önüne geçilemeyen, ulusal ve uluslararası acımasız rekabetin arttığı, insanlar arasındaki karşılıklı bağımlılığın kaçınılmaz olduğu ve insanlar arasındaki farklılığın belirgin bir şekilde ortaya çıktığı dünyamızda çatışmalar kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu var olan ortam, çatışmaları etkin şekilde yönetebilecek niteliklere sahip yöneticilere olan gereksinimi mutlak bir gerçek olarak ortaya çıkarmaktadır.

İlginizi Çekebilir : Etkili Mülakat ve İşe Alım Teknikleri

Bu e-posta aboneliği size değer katar!

Bu yazıyı beğendin mi? Desteğinle daha fazlasını yapabiliriz...

Rapor Et

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yurt dışındaki girisimciler

Gençlere yol gösterecek yeni bir dijital içerik: Yurt Dışındaki Teknoloji İnsanlarımız

deneyim pazarlaması

Yeni Nesil Pazarlama: Deneyimsel Pazarlama