Menü
içinde ,

Performans Değerlendirme Süreci

Performans Değerlendirme Süreci| Performans Nedir?

Performans kelime anlamı olarak herhangi bir başarı, icra etmek, sonuca varmak gibi durumlara karşılık gelmektedir. Performans kavramsal olarak amaç kelimesiyle bire bir örtüşmektedir. Farklı bir deyişle amaç olmadan performans sürecinden bahsedilemez, hedefler performasın cetvelidir. Peter Drucker’ın sözünden yola çıkarak; Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Performans Değerlendirme Süreci burada kritik bir unsurdur.

Performans Değerlendirme Süreci| Performans Değerlendirmenin Katkıları

Performans Değerlendirme, iş amaçlarının hem stratejiler hem de insanların becerileri göz önüne alınarak belirlenmesini ve ölçülmesini, eksik veya yanlış noktaların tespit edilmesi ve aynı zamanda amaçlara ulaşılırken bir yandan da organizasyonel gelişimi hedefleyen bir süreçtir. Performans değerlendirme hem yapılan iş hem de bu işi icra eden işçi adına bize hayati bilgiler sunmaktadır. Yani performans gideceğimizi yolu bilmediğimiz bir rotaysa performans değerlendirme yolu bulmamızı sağlayan en önemli araçtır.

Performans Değerlendirme Süreci| Nedir Bu Performans Değerlendirmenin Amacı ?

Doğru bir performans değerlendirme kurumların gelecekte atacağı adımları sağlamlaştırması için yapılması gereken bir süreçtir faydalarını sıralamak gerekirse;

  • Çalışanlar ve iş tanımları hakkında net ve güvenilir bilgiler elde etmek,
  • Eksik konularda iyileştirmeler yapabilmek için uygun ortamı tesis etmek,
  • Performansı geliştirmek ve pekiştirmek,
  • Ücret, terfi gibi konularda standartları belirleyerek başarının karşılıksız kalmamasını sağlamak,
  • Yetersiz olduğun saptanan çalışanlar için, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunları nasıl karşılayacağını belirlemek,
  • Takım çalışmasını arttırarak, yönetici-çalışan arasındaki iletişimi güçlendirmek,
  • Çalışanın iyi olduğu konuları belirlemek ve kurum amaçlarıyla paralel olarak bunları dengede tutmak,
  • Yönetim kabiliyetlerini geliştirmek,
  • Kötü performansı ortaya çıkarmak ve çözüm yollarını aramak,
  • Beklentiler konusundaki belirsizlik durumunu ortadan kaldırmak, endişeleri azaltmak.

Performans değerlendirme sürecinin temel amaçları olarak belirlenmiştir.

Performans Değerlendirme Süreci| Performans Değerlendirme Süreci

Performans değerlendirme formlarında sorular kimi zaman çok uzun ve sıkıcı olabilmektedir. Çok sayıda kişiyi değerlendirmek zorunda olan biri soruları hiç okumadan herkese en yüksek puanı verebiliyor, arkadaşını kayırabiliyor yada sevmediği iş arkadaşlarına düşük puanlar verebilmektedir. Çalışanların birbirlerini rasyonel olarak değerlendirebileceği bir kurum kültürü yoksa, bu sistemler yarardan çok zarar getirmektedir. Sürecin doğru bir şekilde yürütülmemesi durumunda  çalışan ve çalışmayan ayrıştırılamamaktadır. İyi bir performans değerlendirme sisteminde yapılması gereken ve yapılması sakıncalı bazı hususlar bulunmaktadır. 

Başarılı Bir Performans Değerlendirme Süreci Nasıl Olmalıdır?

Performans değerlendirme süreci boyunca çalışmayı yürüten personellerin açık, adil, anlaşılır bir dil ve birden çok sistemden destek alması gerekmektedir. Performans değerlendirme süreci doğru bir şekilde aksiyon alındığında hem çalışan hem de işveren için pozitif sonuçlar doğurmaktadır, işteki aksaklık veya yanlışları düzeltmek, çalışanın verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek için bir fırsattır. Performans değerlendirme sürecinde, çalışan hangi kriterlere dayalı olarak değerlendirileceğini bilmelidir ve hedef değerlendirme sistemleri anahtar performans göstergelerine dayandırılarak, hedefler yukarıdan aşağıya indirgenmelidir. Performans yönetim sürecinin sağlıklı bir şekilde uygulanması için yöneticinin belirli periyotlarla astıyla görüşmesi, sürekli geribildirim vermesi, gelişimini desteklemesi, hatalarını düzeltmesi  ve gerektiğinde yardımcı olması gerekmektedir.

Değerlendiriciler Nelerden Uzak Durmalıdır?

Süreç yanlış yürütüldüğünde çalışanlar bu değerlendirmenin kurbanı olabilmektedir, bu tarz hatalar çalışanın performasından çok kişilik özelliklerini değerlendirmek, kurumdan doğan yanlışları görmezden gelmek, süreci yürüten personellerin çalışanlarla iletişim bağının zayıf olması, değerlendirme sonrası geri dönüşlerin eksik olması ya da yapılmaması ve bu süreçte ücret, terfi gibi konuları araya sıkıştırmak hem sürecin sekteye uğramasına hem de çalışanın iş bağının kesilmesine ya da düşük verimliliğine sebebiyet verebilmektedir. Süreci yürütecek İK çalışanları ve personellerin kişisel hataları da bu süreç adına dikkat edilmesi gereken hususlardır. Çalışanlara karşı fazla katı veya fazla yumuşak davranmak bunun yanı sıra davranış biliminde de önemli bir yeri olan hale (halo) ve boynuz (horn) etkisi kişisel hataların serisine eklenebilir.

Performans Değerlendirme Süreci| Performans Değerlendirme Yöntemleri

Genellikle kullanan yöntemlerden biri kişisel değerlendirmedir. Çalışana yöneltilen açık uçlu sorular verilerek çalışanın istenen noktalardan kendini değerlendirmesi beklenir. Bu sayede süreci yürütenler en azından çalışanın da düşüncelerini görerek adil bir performans değerlendirmesi yapabilir. Değerlendirmeyi yapanlar ve çalışan tutarlı ve gerçekçi değerlendirmeler yaparsa şayet oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Ama hem yönetici kısmı hem de çalışanlar gerçeklikten uzak değerlendirmelerde bulunursa süreç yorucu ve yanlış bir şekilde ilerlemektedir. Modern iş çağımızda kullanılan en etkili değerlendirme yöntemi 360 derece performans değerlendirmesidir. Bu değerlendirme sürecinde  çalışanın kendisi, iş arkadaşları, kuruma faydaları ve diğer çalışanlar tarafından değerlendirilmektedir. Süreç dahilinde bulunan herkesin olumlu/olumsuz yorumları teker teker dikkatli bir şekilde değerlendirilir ve çalışana o şekilde geri dönüş yapılır.

Bu değerlendirme sürecinde her çalışan kendi iş tanımı ve sorumluluklarıyla beraber, farklı departmanlarla yürüttüğü işlere göre değerlendirilmektedir. Performans değerlendirme kurumların kendi eksiklerini görmesi ve gelişim sürecini devam ettirebilmesi için kullanılan faydalı bir yöntemdir, ama burada dikkat edilecek husus  değerlendirmelerin objektif, gerçekçi ve çalışanların iş motivasyonunu düşürmeden bu süreci tamamlayabilmektir. 

İlginizi Çekebilir: İnovasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

bugracanbaskaya tarafından yazıldı

Bir cevap bırakın

Exit mobile version
Araç çubuğuna atla