Muharrem Övünç içerikleri

 1. Sosyal
Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Avusturya’nın başı çektiği Avrupalı İttifak Devletler arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti Avrupa’nın içlerinden Balkanlara doğru çekilmek zorunda kalmıştır. Ve aynı zamanda Osmanlı Devletinin ilk büyük mağlubiyet antlaşması olan Karlofça Antlaşması 17. Yüzyılın son büyük antlaşması olmuştur. 17.Yüzyılda Osmanlı ve İttifak Devletler Arasındaki Durum Osmanlı Devleti 16. […]
 1. Sosyal
Cizye Vergisi, Osmanlı Devleti başta olmak üzere İslam dinine özgü alınan bir vergi türüdür. Müslüman olmayan halktan toplanan şeri bir vergidir. İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim cizye konusuna değinerek şeriat hükümlerine tabii tutmuştur. Osmanlı hukukuna da şeri bir vergi olarak geçen Cizye vergisi II. Meşrutiyet yıllarında kaldırılmıştır. Cizye Toplanma Usulü Cizye vergisi Osmanlı Devletinin […]
 1. Tarih
1.Balkan Savaşı, 1912 yılında Osmanlı Devleti ile Balkan Krallık ve Devletlerinin arasında gerçekleşmiş bir savaştır. 1.Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti Balkan ve Batı Trakya’da bulunan topraklarının tamamını kaybetmiştir. 1.Balkan Savaşı ardından kazanan Balkan Devletleri aralarında anlaşmazlık yaşamış ve hemen akabinde 2. Balkan Savaşı patlak vermiştir. Balkan Coğrafyası Balkanlar Türklerin Avrupa’ya açılan daimi kapısı olmuştur. Avrupa […]
 1. Sosyal
Aşar vergisi, Osmanlı Devletinde çiftçilerden ürettikleri ürün üzerinden alınan bir vergidir. Şeri bir vergi türü olan Aşar vergisi başlarda tarım ürünlerinden 10 da birlik bir oranda alınmaktaydı. Lakin devletin ilerleyen yıllarda ekonomik buhranlar geçirmesi ile zamanla %30’a ardından da %50’ye çıkmıştır. Öşür Nedir? Arapça ’da Öşür 10 da 1 demektir. %10’luk bir dilimi ifade eden […]
 1. Tarih
Otto von Bismarck, Birleşik Alman Konfederasyonunun ilk şansölyesidir. Ayrıca Lauenburg düküdür. Alman İmparatorluğunun ilk şansölyesi ve en önemli devlet insanı olan Otto von Bismarck Dünya ve Avrupa siyasetinin 19. Yüzyıldaki en önemli insanlarından birisidir. İmparator I. Wilhelm, III. Friedrich ve II. Wilhelm dönemlerinde şansölye yani başbakanlık yapmıştır. Otto von Bismarck; Gençliği Prusya’ya bağlı Brandenburg köylerinden […]
 1. Tarih
 2. Girişimcilik
 3. Sosyal
Osmanlıda vergiler, alım gücü ve kazanç ile paralellik göstermektedir. Osmanlı Devleti yönetim kademesini oluşturmaya başladığı 14. Yüzyıldan yıkılışına kadar çeşitli vergi ve tımarlar ortaya çıkartmıştır. Gayrimüslim ve Müslüman halkların vergileri dahi birbirinin aynısı olmamıştır. Tanzimat Fermanına kadar Devlet birçok konuda olduğu gibi vergi konusunda da çeşitli milletlere çeşitli farklar ortaya koymuştur. Vergi Nedir Maddi bir […]
 1. Tarih
Kutsal Roma İmparatorluğu, Avrupa’da 9. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar yaşamış Federal bir İmparatorluk düzeni şeklinde örgütlenmiştir. Tarih süreci boyunca Kutsal Roma İmparatorluğu Frank, Cermen ve İtalyan yöneticilerce yönetilmiştir. Orta Çağ Avrupa’sında Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması ardından bölgedeki siyasi boşluğu doldurmak amacıyla 9 ve 15. Yüzyıllar arasında Kutsal Roma İmparatorluğu önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Avrupa’da Yeni Bir […]
 1. Tarih
Truva Savaşı, Batı ile Doğu’nun bilinen ilk savaşıdır. M.Ö 6. Yüzyıl dolaylarında yaşandığı tahmin edilen Truva Savaşı, Yunan Antik Medeniyetinin Asya-Anadolu Medeniyeti ile giriştiği mitolojik, kültürel, siyasi ve ekonomik sebepler ile ortaya çıkan savaştır. Akalar ve Troyalılar Arkeolojik kazı ve araştırmalar Akaların M.Ö 7. Yüzyıl dolaylarında Mora yarımadasında yaşadığını göstermektedir. İlyada Destanında bu kavim Yunanlıların […]
 1. Tarih
Tudor Hanedanı, 15.Yüzyılın sonlarından 17. Yüzyılın ortasına kadar İngiltere’yi yönetmiş hanedandır. Tudor Hanedanı, İrlanda ve İngiltere’nin taht varisi iken Otuz Yıl Savaşları ile de Fransa tahtında hak iddia etmiştir. İngiltere’de önemli bir oluşumu başlatmayı başaran Tudor Hanedanı Britanya Adasının kaderini de kökünden değiştirmiştir. Hanedanlığın Soy Ağacı ve Tahtı Ele Geçirişi Tudor Hanedanı yönetiminin bilinen ilk […]
 1. Tarih
Stalingrad Savaşı, 2. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren önemli muharebelerden birisidir. Nazi Almanya’sının 1941 yılına kadar bütün Avrupa ve dış kısımlarına yayılışı Doğu Cephesinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından Stalingrad Savaşı neticesinde durdurulmuştur. Stalingrad Savaşı, yapıldığı şehir, verilen kayıplar ve müttefik kuvvetlerin siyaset politikası açısından Modern Dünya’nın en kanlı şehir savaşı olmuştur. 1939 Nazi Almanya’sı Adolf […]
 1. Tarih
Niğbolu Savaşı, 1396 yılında Osmanlı kuvvetleri ile Ortaçağ’ın son büyük Haçlı Orduları arasında gerçekleşen muharebedir. Savaşı Kazanan Osmanlı Devleti Balkanların önemli bir kısmına hâkim olmuştur. Niğbolu Savaşı sonunda Papalık 1 asır boyunca yeni bir ittifak kuramamıştır. Avrupa Savaşa Hazırlanıyor Avrupa Devletleri o dönemlerde kendi içlerinde bir çok mezhep ve siyasi çekişme savaşları yapmaktaydılar. 14. Yüzyılın […]
 1. Tarih
Osmanlı Tarihi, Türk Siyasal hayatının birden fazla kıtada hüküm sürdüğü bir tarihtir. Özellikle 16. Yüzyıl tarihçiler tarafından Türk Yüzyılı olarak adlandırılmaktadır. Bu yıllarda Osmanlı hâkimiyeti, Macaristan’ı aşarak Kuzey’de Lehistan’a kadar ulaşmıştır. Avrupalı tarihçiler tarafından 3. Roma devri olarak geçen 16. Yüzyıl Osmanlı Tarihi 623 yıllık devlet tarihinde en zirveye ulaşmış yüzyıldır. Osmanlı Hanedanlığının Soy Kimliği […]
Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.