Muharrem Övünç içerikleri

 1. Tarih
Trianon Antlaşması, 1. Dünya savaşının ardından Macaristan Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma Macaristan devletinin resmi olarak Avusturya’dan ayrı imzaladığı ilk antlaşmadır. 1.Dünya Savaşı Öncesi Tarafların Durumu Avrupa 19. Yüzyılın sonunda Doğu ve Batı olmak üzere siyasi olarak iki parçaya bölünmüştür. Batı kanadını oluşturan İngiltere ve Fransa, yanlarına Hollanda’yı da alarak […]
 1. Tarih
Vestfalya Antlaşması, Avrupa tarihinde son büyük mezhep savaşı olan 30 yıl savaşları ardından, Kutsal Roma İmparatorluğu ve İttifak Devletler arasında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşma Avrupa’nın siyasi, demografik ve güç yapısını tamamen değiştirmiştir. Avrupa’nın Mutlak İhtiyacı: Barış 17.Yüzyıl Avrupası alanında araştırma yapan tarihçiler, Ortaçağın kargaşa ve yıkımının Avrupa adına 17. yüzyılda acısını tamamen gösterdiğinden bahseder. 17. […]
 1. Tarih
30 Yıl Savaşları, 1618-1648 yılları arasında Avrupa’da yaşanmış büyük çaplı bir savaştır. Orta Avrupa merkezinde ortaya çıkan bu savaşa Avrupalı devletlerin hemen hepsi müdahil olmuşlardır. Avrupa’da meydana gelen mezhep savaşlarının en kanlı ve uzun süreci olarak kabul gören 30 Yıl Savaşları Modern Avrupa’nın düşünce ve fikir yapısını oluşturmakta etkili olmuştur. 30 yıl Savaşları, Avrupa’nın din […]
 1. Tarih
Yüzyıl savaşları, dünya tarihinde kayıtlara geçmiş en uzun savaş silsilesini oluşturan savaştır. Resmi kayıtlarda 116 yıl gibi uzunca bir süre devam eden bu savaş, aslında tek bir savaşı yahut muharebeyi kapsamamaktadır. 1337-1453 yılları arasında yaşanan bu savaş tarihte o zamana kadar yaşanmış en uzun soluklu savaş olmuştur. Bu bilgiler ışığında tarih ve aynı zamanda psikoloji […]
 1. Tarih
Haçlı seferleri tarihsel gelişim ve oluşum aşaması açısından dünya tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Haçlı seferleri tanımı gereği, Hristiyan âleminin genellikle Müslüman devletler ve topraklar üzerinde hâkimiyet ve ganimet arzusunu oluşturmaktır. Haçlı seferleri, Hristiyan dünyasının başı ve lideri olan papa tarafından, başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki Hristiyanları tek bir sancak altında toplayıp, İslam […]
 1. Tarih
 2. Sosyal
Sanayi devrimi tarihi süreçler içerisinde insanlığın önemli atılımlar ve ilerlemeler gerçekleştirdiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni ve yakın çağın en büyük olaylarından olan sanayi devrimi emek, meta, haklar ve ideolojik çatışmaların merkezinde olmuş, insanlığı gerek fizyolojik gerek mental açıdan yeni bir döneme taşımıştır.  Sanayi Devrimi Avrupa’da 18. Yüzyılın sonlarına doğru gelişimini tamamlamıştır. Sanayi Devrimi […]
 1. Sosyal
 2. Tarih
Konar Göçer Nedir? Konar göçer nedir? Konar göçer yaşam tarzı insanlığın ortaya çıktığı yıllara kadar dayanmaktadır. Konar göçer tanımı, Tam Göçebe ve Yarı Göçebe yaşam tarzını içine alan kapsamlı bir tanımdır. İnsanların bulundukları iklim ve coğrafya neticesinde yaz-kış farklı yerlere göç etmesi konar göçer kültünü oluşturmuştur. En eski yaşam biçimi olan bu kült toplumların, kültürlerin ve […]
 1. Tarih
 2. Sosyal
Tarih biliminin oluşumunda hiç kuşku yoktur ki toplum bilinci ve tarihi çağlar önemli bir yer tutmaktadır. İnsanlık dünyaya ayak bastığı andan itibaren başta kendisini olmak üzere çevresini ve yaşadığı bölgeyi sorgulamıştır. Aileler zamanla yerini kabilelere onlarda aşiretlere bırakmıştır. Günümüz modern dünyasının oluşum süreci bin yılları aşan sürede bu toplum kimliği olmuştur. Pozitif Tarih anlayışı ve […]
 1. Tarih
Şah İsmail kimdir denilince başta ülkemiz olmak üzere bir çok alanda farklı yaklaşımlar karşımıza çıkmaktadır. Özellikle beni, Türkiye’de son zamanlarda yaygınlaşan tarih dizilerinin de popülist, taraf tutucu yaklaşımları Şah ve ardıllarını daha doğru, anlaşılır bir şekilde araştırmaya ve yazmaya teşvik etmiştir. Safeviyye Şahlık mücadelesi Şah-ı İsmail Hatayi Şah İsmail Hayatı Şah İsmail Hatayi 17 Temmuz […]
Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Login

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.