Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Python Proglamlama dili

Python programlama dili 1990 yılında Guido van Rossum tarafından geliştirilen nesne tabanlı bir yazılım dilidir. Veri analizi, big data , derin öğrenme , makine öğrenmesi gibi alanlarda sıkça kullanılan , öğrenmesi diğer dillere nazaran daha basit olan bir dildir. Bu yazımızda python kütüphanelerini göreceğiz. Günümüzde oldukça popular olan yazılım dillerinden biridir bu kadar popüler olmasının bazı nedenlerini sıralarsak;

 • Open source (açık kaynak kodlu) olması. Yani Python halka mal edilmiştir diyebiliriz. Ücretsiz bir şekilde ulaşılabilir, gelişime açıktır. (interaktiftir)
 • Nesne yönelimli bir yazılımdır.
 • Yazım dili oldukça basit ve sadedir. Söz dizimi oldukça basittir. Bu nedenle öğrenmesi kolaydır.
 • Python da girintiler önemlidir.
 • Kullanım alanları çok geniştir.
 • Geniş ve kullanışlı birçok kütüphane alt yapısına sahiptir.
 • Diğer yazılım dilleriyle (C, C++, Java ) kolayca entegre edilebilir.
Python Kullanım Alanları Nelerdir
Python Kullanım Alanları Nelerdir

Python Kullanım Alanları Nelerdir? 

Python ile diğer programlama dilleri ile gerçekleştirilen çoğu şey daha kolay bir şekilde yazılabilir. Şimdi pythonla neler yapabiliriz onları görelim.

 • Python ile oyun kodlayabilirsiniz.
 • Python ile mobil uygulama geliştirip yazabilirsiniz. 
 • Python ile veri analizi yapabilirsiniz.(excel, csv gibi dosyaları okuyabilirsiniz)
 • Büyük verilerle hızlı işlemler yapabilirsiniz.
 • Bazı yüksek matematiksel işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
 • Verileri görselleştirip, tablo ve grafiklerle yorumlayabilirsiniz.
 • Hatta bir sudoku oyununun verilerini pythona okutup bu oyunu ona çözdürebilirsiniz.
 • Çeşitli amaçlar için özelleşmiş python kütüphanelerini kullanarak (görüntü ses işleme, veri işleme ,yapay zeka ,makina öğrenmesi vb.alanlarda) bir çok işlevi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Pyhton Kütüphanesi Nedir?

Python kütüphaneleri dediğimiz şey farklı fonksiyonları gerçekleştirebilen , yazılım geliştirme amaçlı kullanılan kaynaklarıdır. Python fazla sayıda kütüphaneye sahip çok fonksiyonlu bir yazılım dilidir. Her biri oldukça yetenekli olan bu kütüphaneleri kullanmak istediğinizde gerekli kodla çağrılarak işlem yapabilirsiniz. Biren fazla kütüphaneyi aynı anda çağırıp kullanmak da mümkündür. Şimdi Pythonun kütüphaneleri ve işlevlerinden ve kütüphaneleri kullanmak için gerekli kod dizinlerinden kısaca bahsedeceğiz.

IPython (interactive python)

IPython bir python alt kabuğudur. Python ile yapılan tüm işlemleri IPython ile de gerçekleştirebilirsiniz. IPython geliştirilerek Jupyter notebook halini almıştır.

Jupyter 

 Notebook yapısında bir Python ara yüzüdür. Python kütüphaneleri ile çalışmak için ideal ve kolay bir ortamdır.

Pygame Kütüphanesi 

İsminden de anlaşılacağı gibi oyun üretiminde kullanılan kütüphanedir. Bu python kütüphanesi sayesinde interaktif oyunlar geliştirmek mümkündür.

Numpy Kütüphanesi (Numerical Python)

Numpy pythonun meşhur kütüphanelerinden biridir. Math kütüphanesini içinde barındırır ve pythonun daha karmaşık matematiksel işlemleri de yapabilmesinde kullanılan kütüphanedir. Çok büyük matematiksel işlemleri hızlı ve esnek bir şekilde hesaplar. Veri analizi, veri madenciliği gibi alanlarda kullanılan bir python kütüphanesidir.

Pandas Kütüphanesi

Pandas pythonun data analizi yapmakta kullanılan çok önemli kütüphanelerinden biridir. Excel gibi dosyaların içini okuyabilir verilerine ulaşabilir silebilir ekleme yapabilirsiniz. Verilerle ilgili bir çok işlemi bu python kütüphanesi sayesinde gerçekleştirebilirsiniz.

Matplotlib Kütüphanesi

Data analizinde kullanılan bir kütüphanedir. Verileri farklı grafiksel şekillerde görselleştirip yorumlamayı kolaylaştırır. 

Matplotlib Serpme Grafiği
Serpme Grafiği

Scrapy Kütüphanesi

Web üzerindeki verileri içerikleri taramamızı sağlayan açık kaynaklı bir çerçevedir(python kütüphanesidir). Html ve Xml gibi yapısal içeriklerden verilerin ayıklanmasını sağlamaktadır. 

Pytorch Kütüphanesi

 Grafik işlem birimlerini kullanan bir bilimsel bilgi-doğal işleme kütüphanesidir.

Caffe Kütüphanesi

 Uygulamalar oluşturmak için geliştirilmiş bir derin öğrenme çatısı (framework) kütüphanesidir. Sinir ağlarını metin ve kod yazmadan uygulamayı sağlar.

CatBoost Kütüphanesi 

Sınıflama ve regresyon kullanılan yüksek performanslı bir kütüphanedir.Mkaine öğrenmesi biliminde yararlanılır.

Pybrain Kütüphanesi

PyBrain Kütüphanesip

Modüler bir makine öğrenme kütüphanesidir. Amacı, makine öğrenimi görevleri için esnek, kullanımı kolay ancak hâlâ güçlü algoritmalarla algoritmalarınızı test etmek ve karşılaştırmak için çeşitli önceden tanımlanmış ortamlar sunmak olan bir python kütüphanesidir.

XGBoost Kütüphanesi 

XGBoost, yüksek verimli, esnek ve taşınabilir olarak tasarlanmış bir kütüphanedir. Optimum dağılım makine öğrenmesi alanında kullanılan bir python kütüphanesidir.

Keras Kütüphanesi

Derin öğrenme biliminde kullanılan, derin öğrenme modellerini tanımlamak ve anlamlı hale getirmek için çözüm sunan bir python kütüphanesidir.

OpenCV Kütüphanesi

Görüntü işleme için kullanılan en popüler python kütüphanelerinden biridir. Çok yaygın olarak kullanılan bu kütüphanenin kullanıcıları arasından Microsoft ,Yahoo, Google gibi büyük şirketler de vardır. Her hangi bir görüntü işleme değiştirme tanıma ve benzeri işler için fonksiyonlar barındıran güzel bir python kütüphanesidir.

Seaborn Kütüphanesi

 İstatiksel hesaplamalara farklı bir bakış açısı kazandırmak için kullanılan oldukça efektif ve bir o kadar popüler olan bir veri görselleştirme kütüphanesidir.

Speech Recognition Kütüphanesi

 Ses tanıma sistemlerinde kullanılan kütüphanedir. Apple siri, google asistan gibi uygulamalar bu ses tanıma teknolojilerinden yardım alarak oluşturulmuş bir python kütüphanesidir.

Spacy Kütüphanesi

Doğal dil işleme için oluşturulmuş bir kütüphanedir. Uber, microsoft gibi büyük şirketlerin alt yapısında kullanılan bir python kütüphanesidir. 

Bokeh Kütüphanesi

Kolay ve hızlı bir şekilde verilerinizi görselleştirmeye yarayan bir python kütüphanesidir. Matplotlib ve seaborn kütüphanelerinin aksine verileri görselleştirirken Html ve Javascript kullanır.

NLTK Kütüphanesi

Natural Language toolkit yani doğal dil işleme araç seti ismi verilen kütüphane sembolik matematik ve istatistiksel analizler için doğal dil işleme çözümleri sunan bir python kütüphanesidir. Bazı mesaj uygulamalarında konuştuklarımızı yazıya dökme (speech to text) teknolojilerinde kullanılmaktadır.

Tensorflow Kütüphanesi

Bir dizi görev arasında veri akışı ve türevlenebilir programlama için kullanılan bir kütüphanedir. Ağırlıklı olarak sembolik matematik işlemleri ve sinir ağları gibi makine öğrenimi uygulamaları için kullanılır. Google’da hem araştırma hem de üretim için önemli bir yeri vardır.

Plotly Kütüphanesi

 Javascript, R gibi dillerle uyumlu çalışan veri görselleştirme ve dashboard oluşturmaya yarayan fonksiyonları barındıran bir python kütüphanesidir.

Theano Kütüphanesi

  Matematiksel ifadeleri, özellikle matris değerli ifadeleri işlemek ve değerlendirmek için optimize eden bir python kütüphanesidir. İleri düzey matematiksel araştırma ve çalışmalar (Etkili sembolik türev alma, Hız ve kararlılık optimizasyonları vb.) için sıkça kullanılmaktadır.

Beautiful Soup Kütüphanesi

 HTML, XML belgelerini işlemek için bu kütüphaneden yararlanılır. İlginç olan kısmı kütüphanenin ismini Alice Harikalar Diyarındaki kaplumbağanın söylediği şarkıdan aldığıdır.

SciKit-Learn Kütüphanesi

 Veri madenciliği ve veri analizinde gerekli küme analizi, regresyon, veri işleme gibi işlemleri gerçekleştirebilen çok yönlü bir kütüphanedir. Makine öğrenmesi ve Python deyince akla gelen ilk kütüphanedir Scikit-learn.

StatsModels Kütüphanesi

İstatistiksel modelleri tahmin edip istatistiksel testler yapmayı sağlan bir python kütüphanesidir. Farklı veri türleri işlemesi, geniş tanımlayıcı istatistik yapısı, çizim fonksiyonu ve sonuç istatistikleri listesi gibi çözümlerinden dolayı çokça tercih edilmektedir.

Pillow Kütüphanesi

Pythonun açık kaynak kodlu görsel kütüphanesidir. Grafik işlemleri için özelleşmiş hazır fonksiyonları sayesinde kullanıcıya üstün grafik işleme imkanları sunar.

Grafik işlemeden kasıt özelleşmiş çizimler, boyutlandırma ölçeklendirme işlemleri, renk değerlerini düzenleme vb. olarak neitelendirilebilir.

MpMath Kütüphanesi

 Middle point mathematic yani orta nokta matematiği olarak isimlendirilen kütüphane adından anlaşılabileceği gibi Pythonun çeşitli matematiksel fonksiyonları barındıran kütüphanesidir. Reel ve kompleks sayılarla hassas hesaplamalar yapmaya olanak tanır.

Gensim Kütüphanesi

Modern istatistiksel makine öğrenimi kullanarak modelleme , doğal dil işleme için oluşturulmuş açık kaynaklı bir kütüphanedir.

Requests Kütüphanesi

Web üzerindeki isteklerinizi yönetmenizi sağlayan bir Python http kütüphanesidir.

Pyglet Kütüphanesi

Oyun ve multimedya uygulamaların üretilmesinde kullanılan , resim, müzik, video derlemeyi destekleyen bir kütüphanedir.

Son olarak size Anaconda uygulamasından bahsedeceğim. Bahsettiğim bu python kütüphanelerini içerisinde yüklü olarak barındıran ayrıca R istatistiksel kodlama programı,Orange,… gibi programları da içinde bulunduran bir programdır. Kodlamaya yeni giriş yapmış veya pythona başlamak isteyenler için ideal ve kullanışlı bir uygulamadır. Ayrıca ücretsiz ve kullanımı kolaydır.

Eğer diğer uygulamalarda çalışıyorsanız bu python kütüphanelerini kullanabilmek için öncelikle kütüphanenin yüklü olması gerekir yüklü değilse;

pip install kütüphane adı 

İfadesini ekrana yazıp run ederek yükleyebilirsiniz. (Anaconda programı kullanıyorsanız kütüphaneler yüklü olarak programda mevcuttur.Yüklemeye gerek yoktur.) Daha sonra kütüphaneyi kullanmak istediğinizde  ;

import kütüphane adı 

İfadesiyle kütüphaneyi çağırmanız gerekir. 

Örneğin eğer numpy kütüphanesini kullanmak istiyorsanız  

 • pip install numpy  
 • Import numpy as np 

Komutlarını girdikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. 

İlginizi Çekebilir: Veri Bilimi Nedir? Önerilen Diller ve Kurslar Nelerdir?

Nergis Kapik makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Python Kütüphaneleri Nelerdir? 30 Python Kütüphanesi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.