Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Günümüzde adını çokça duyduğumuz bu meslek, dezavantajlı grupları temel refah seviyesine getirmeyi ve yardıma geçici bir süreliğine ihtiyacı olan vatandaşları da kalkındırmayı amaçlamaktadır.

Bahsi geçen dezavantajlı gruplar; çocuk, kadın, genç, yaşlı, engelli, gazi ve şehit yakını, hükümlü, madde bağımlısı, sığınmacı ve mülteci, yoksul, işsiz gibi niteleyebileceğimiz vatandaşların genel adıdır.

Sosyal Hizmetin Uygulayıcıları Kimlerdir?

Sosyal hizmet bölümü, lisans mezunu bireyler, ‘Sosyal Hizmet Uzmanı‘ olarak adlandırılır. Kamu ve özel sektörde de ‘Sosyal Çalışmacı’ unvanınıyla yer alırlar. Her iki unvan da geçerliliğini korumaktadır. Fakat Sosyal Hizmetler Uzmanı, Sosyal İnceleme Görevlisi, Sosyal Uzman gibi isimler literatürde karşılık bulamamaktadır.

Sosyal Hizmet Uzmanı Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Üniversitelerin Sosyal hizmet lisans programlarından mezun olan bireyler Sosyal hizmet uzmanı unvanını alırlar. Fakat iki yıllık Sosyal hizmetler bölümü mezunları ‘Uzman’ unvanını alamamaktadır. Çünkü meslek yüksek okulu eğitimi, lisans eğitimi kadar kapsayıcı değildir.

Sosyal Hizmet Bölümünde Hangi Dersler Okutulmaktadır
Sosyal Hizmet Bölümünde Hangi Dersler Okutulmaktadır

Sosyal Hizmet Bölümünde Hangi Dersler Okutulmaktadır?

 • Sosyal Hizmete Giriş
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • gibi temel fakülte ve bölüm dersleri verilir. Genelde ilk iki yılda herhangi bir seçmeli ders verilmez. Son iki yıl ise;
 • Gençlik ve Sosyal Hizmet
 • Gruplarla Sosyal Hizmet
 • Yaşlı Hakları
 • Sosyal Hizmet Tartışmaları
 • Sosyal Hizmet Mevzuatı
 • Sosyal Hizmet kuramları ve Sosyal Hizmet Kurumları gibi uygulama ve teoriğin bir arada olduğu dersler verilir. Devam eden dönemlerde Sosyal Politika, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kültürel Farklılıklar, Aile Sorunları Danışmanlığı, Yoksulluk ve Sosyal Yardım, Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Şiddetin Psiko-Sosyal Boyutları, Aile İçi Şiddet gibi dersler verilir. Son yılın son döneminde ise blok uygulama ve staj adı altında kurumlarda deneyim kazanmak amacıyla uygulama yapılır.

Sosyal Hizmet Uzmanları Nerelerde Görev Alır?

 • Kamuda hastaneler
 • Huzurevleri
 • Okullar
 • Rehabilitasyon merkezleri
 • Bakım merkezi
 • Sığınma evler
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Aile Araştırma Kurumu
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
 • Ceza evi
 • Aile mahkemesi
 • Denetimli serbestlik kurumu
 • Çocuk yuvaları
 • Yetiştirme yurtları
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İl müdürlükleri
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 • Özel sektörde ise çeşitli rehabilitasyon ve bakım merkezlerinde, STK’larda çalışabilmektedirler.

Sosyal Çalışmacılar, bu kurumlardaki bireylere rehabilite edici ve rehberlik bağlamında destekleyici uygulamalar sunar.

Sosyal Hizmet Uzmanları Klinik Açabilir Mi?

Türkiye’de sosyal hizmet mezunları kendi kliniklerini açamazlar. Fakat ABD ve Avrupa’da sosyal hizmet mezunları klinik açabilmekte ve danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

Sosyal Hizmet Mesleğinin Amacı Nedir
Sosyal Hizmet Mesleğinin Amacı Nedir

Sosyal Hizmet Mesleğinin Amacı Nedir?

Sosyal Hizmet Mesleği; bireyin ekonomik, sosyal, ruhsal ve bedensel açıdan tam bir refah halinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamak ve kendi kaderini tayin edebilmesi(self determinasyon) için gerekli imkanların sağlanması adına çalışmalar yürütülür.

Bir disiplin ve meslek olan sosyal hizmet, insanlar ve çevreleri arasındaki birçok karmaşık hareketliliği inceler. Sosyal hizmetin amacı; her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini, yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve işlev bozukluğunu önlemektir. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır. Buna bağlı olarak sosyal hizmet uzmanları toplumdaki ve hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki değişim temsilcileridir. Sosyal hizmet; birbiriyle ilişkili bir değerler, kuram ve uygulama sistemidir. Sosyal hizmetin değerleri, mesleğin ulusal ve uluslararası ahlak kurallarını temsil etmektedir.

Sosyal Hizmet Uzmanı Rolleri Nelerdir?

 • Bağlantı kurucu
 • Ara Bulucu
 • Uzlaştırıcı
 • Kolaylaştırıcı
 • Savunucu
 • Güçlendirici
 • Aktivist
 • Harekete Geçirici
 • Öğretici/Eğitici
 • Danışman
 • Vaka yöneticisi
 • İşyükü yöneticisi
 • Personel geliştiricisi
 • Yönetici
 • Koordinatör
 • Araştırmacı
 • Toplum Sözcüsü
 • Sosyal değişme ajanı gibi rollere sahiptir.

Sosyal Hizmet Uzmanları Ne Kadar Maaş Alır?

Sosyal Hizmet Uzmanlarının maaşı, çalıştığı yıl sayısına göre değişkenlik göstermekte olup 4.500₺ ile 5.400₺ arası değişmektedir.

Sosyal Hizmet Uzmanının Çalışma Koşulları Nelerdir?

Sosyal hizmet uzmanları, yapılan araştırmalara göre yetersiz bütçe ve personel yapısı dahilinde kısıtlı bir zaman içerisinde belirsiz iş beklentileri, yoğun evrak işleri ve altından kalkılamayan vaka/dosya yükü ve zor müracaatçılarla ilgilenmek zorunda oldukları görülmektedir. Aynı zamanda sundukları hizmetler için oluşan kalabalık bekleme listeleri ve sosyal hizmetle ilgili olmayan görevlendirmeler gibi bir dizi sorunla karşılaşabilmektedir.

Bu sorunların çoğu sosyal hizmet uzmanları için etkin bir uygulamanın önündeki engeller olarak değerlendirilebilmektedir. Uygulayıcıların önemli bir sorunu olan iş yükü fazlalığı da pek çok araştırmaya konu olmuştur.

Aşırı iş yükünün bir diğer nedeni de personel yetersizliğidir. Özellikle kamu kurumlarında var olan yetersiz personel sayısı, iş yerinde stres föktörlerinin ve müracaatçıların ihtiyaç duyduğu hizmetin zamanında sunulamamasının sebebidir.

Personel yetersizliğinin hizmetin niteliğini olumsuz etkilediği ve müracaatçılara zaman ayırmada problem yaşandığı da su götürmez bir gerçekliktir.

Sosyal Hizmet Uzmanının Alanda Karşılaştığı Zorluklar Nelerdir
Sosyal Hizmet Uzmanının Alanda Karşılaştığı Zorluklar Nelerdir

Sosyal Hizmet Uzmanının Alanda Karşılaştığı Zorluklar Nelerdir?

Sosyal Hizmet mezunu bireyler henüz sahaya inmeden birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunlardan ilki, atama sayılarının son zamanlarda düşmesi ve puanların artmasıdır. Puanların artma sebebi ise geçmiş yıllarda yapılan alan dışı HAKSIZ atamalardır.

Vakti zamanında farklı branşlardan kadro doldurma maksadıyla yapılan atamalar, bugünlerde yeni mezun bireylerin canını sıkmaktadır. Çünkü sosyal hizmet eğitimi almamış bireylerin nitelik olarak eğitim almış bireylere nazaran daha az olan mesleki bilgisi çoğu zaman sorun teşkil etmektedir.

Tüm bunların yanı sıra sosyal hizmet mesleğinin bel kemiği olan sosyal incelemeler yapma ve sosyal inceleme raporu yazma bilgisine sahip olmayan alan dışı kadro sahipleri, mesleğin itibarına da zarar vermektedir. Herkesçe bilinir ki sosyal hizmet gibi vakalarla bire bir temas halinde olunması gereken bir meslek için tam donanımlı meslek elemanları yetiştirmek şarttır.

Diğer bir problem ise mesleğin tanınırlığının az olmasıdır. Bugün herkes Sosyal Hizmet Merkezi’nden haberdardır fakat az kişi bu merkezlerde kimlerin görev aldığını ve ne iş yaptığını bilir. Maalesef ki bu da mesleğin bir diğer zorluğu. Etrafındaki çoğu insana mesleğinin tanıtımını yapmak. Yanlış unvanlarla (sosyal hizmetçi) ve sen şimdi ne olacaksın? tarzı sorularla defalarca karşılaşmak da cabası.

Sosyal Hizmet Ve AÖF..

Birçok Sosyal Hizmet Uzmanının kanayan yarası olan AÖF, geçmiş yıllarda fırsat eşitliği sağlamak amacıyla var olurken bugün tam anlamıyla bir adaletsizlik kaynağıdır. AÖF, hakkıyla bir yerlere gelmek adına 4 yıl örgün eğitim alıp mesleki anlamda yetkinliğe ulaşan bireylere zarar vermektedir. Çünkü AÖF, çoktan seçmeli sorularla yapılan sınavları(kopyanın fazlaca yaygın olduğu) ve uzaktan yapılan eğitimleri kapsarken örgün eğitim; gerekli birçok dersi, tez yazımını, rapor yazımını, blok uygulamayı kapsayan ciddi bir eğitimdir.

Eğer bir gün bir sosyal hizmet uzmanıyla çalışacak veya hizmet alacak olsaydınız siz hangisini tercih ederdiniz? Cevap çok açık ve net değil mi? Tabiki vakalarla bire bir temas halinde bulunan ve örgün eğitim alan sosyal hizmet uzmanını..

İşte tam da bu nedenle AÖF SOSYAL HİZMET KAPATILMALIDIR. Nedeni ise ülkemizin nitelikli sosyal mühendislere ihtiyacının olmasıdır:)

Son Olarak Sosyal Hizmet Uzmanı Kimdir?

Tüm bunların özeti olması açısından sosyal hizmet uzmanı, yardım çağrınıza sessiz kalmayan kişidir. Herhangi bir yardım talebinde bulunduğunuz taktirde sizi ön yargılarını bir kenara bırakıp dinleyen ve size ihtiyacınız olan hizmeti sunmak için hiçbir şeyden kaçınmayan meslek elemanıdır. Kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeniz için gereken desteği veren, gerekirse sizin için çeşitli kişi ve kurumlarla bağlantıları kuran kişidir. Sosyal inceleme yapmak için evinize geldiğinde sadece talep ettiğiniz şeyi değil ihtiyacınız olan her şeyi size sunmak için yetiştirilmiş kişidir.

Kısacası sizler onları sadece nakdi yardım veren ve kömür dağıtımı gerçekleştiren meslek elemanları olarak bilirsiniz. Fakat Sosyal Hizmet, fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal olan bütün ihtiyaçlarınızla ilgilenir ve bu ihtiyaçlara cevap verir.

Bu yüzden denir ki

BİZİM YÜRÜDÜĞÜMÜZ YOLLAR ÇAMURLUDUR AYAĞINI SEVEN GELMESİN..

KAYNAKÇA

Sosyal Hizmet Nedir?

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Uygulamaları ve Çalışma Koşulları

İlginizi Çekebilir: Eğitim Sistemleri Nasıl Daha Verimli Olur?

Tugce Sena Haydaroglu makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Sosyal Hizmet Bölümü Nedir? Sosyal Hizmet Uzmanı Kimdir ve Ne İş Yapar?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.