Yenilenebilir Enerji Serisi – 5 “Biyokütle Enerjisi”

Biyokütle ve Biyokütle Enerjisi Nedir? Biyokütle, organik karbon olarak kabul edilen maddelerin zamanla oluşturduğu “toplam kütle” olarak tanımlanabilir. Başlıca biyokütle kaynakları: Bitkisel Kaynaklar, Orman ve Orman Ürünlerinden oluşan Kaynaklar, Hayvansal Kaynaklar, Organik Çöpler, Şehir ve Endüstriyel Atıklardan Oluşan Kaynaklar’dır diyebiliriz….