Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Bu yazıda felsefe akımlarından bahsedeceğim ama öncelikle biraz felsefeden bahsedelim. Felsefe aslında insanlık tarihinin en başından beri hayatımızın içinde olan bir düşünme sanatıdır. Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca philosophia kelimesinden gelmektedir. Kelime anlamı olarak bilgelik sevgisi veya hikmet arayışı anlamındadır. Felsefe insanın doğası gereği bir ihtiyacıdır.  İnsanın doğru bilgiye ulaşma çabasından ortaya çıkmıştır. Felsefe bir konu üzerinde sistemli düşünmedir. Bu sistemde amaca giderken kullanılan düşünsel yöntemlerin geneline verilen addır. Felsefe ile genel bir bilgi verdikten sonra temel felsefe akımlarından bahsedelim.

Felsefe Akımları | İdealizm
Felsefe Akımları| İdealizm

Temel Felsefe Akımları| İdealizm

 İdealizm akımının temelleri Platon’un İdealar Kuramı ile atılmıştır. Platon İdealar Kuramı’nda gerçek bilginin temelinin ancak idealar dünyasında olduğu söyler. Tüm maddeler ideanın yansımasıdır. Zihinde oluşan düşünsel bütün gerçektir, nesneler dünyasındaki görüntüsü ise bir yansımadır. İdealizme göre düşünce dışında nesnel bir gerçeklik yoktur. Düşünceden bağımsız maddi bir gerçeklik bulunamaz. Duyularımıza bildiğimiz maddi şeyler, ideanın kusurlu kopyalarıdır. Filozof Ksenophanes  çok olanı bire indirgemiş ve indirgenmiş halini tüm düşünme olarak adlandırmıştır. Bu düşünce metafiziğin kurucu temellerindendir.

Tüm düşünme kavramını temel alarak bilgi ve değerler mutlak, değişmezdir ve iyi, güzel, doğru gibi kavramlar değişmez olduğu için evrenseldir diyebiliriz. İdealistler, her şeyin özden çıktığını ve aklın dışında gerçekliğe ulaşmanın olanaksız olduğu düşünürler. Temel amaç Tanrı’ya ulaşmaktır ve özüne dönmektir. İdealizm materyalizmin tam karşıtıdır. Varlığı düşünceye indirgeyen idealizm zıttında, varlığı maddeye indirgeyen materyalizm vardır. İdealizmin temsilci olarak kabul edilen Berkeley, materyalizmin modern bilimin bir getirisi olduğunu ve materyalizmden de ateizmin doğacağını düşünüyordu. Bu duruma engel olmayı kendisine misyon yükleyen Berkeley, Avrupa ve Amerika’yı gezerek vaazalar vermeye başladı. Vaazlarında gerçek olanın zihin veya ruh olduğu söyledi. Berkeley’e göre Var olmak algılanmış olmaktır (esse est percipi).

Felsefe Akımları Realizm
Felsefe Akımları | Realizm

Temel Felsefe Akımları| Realizm

Realizm evrende gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiklerimizden bağımsız birçok şeyin daha var olduğunu belirten akımdır. Kişinin o şeyden kaç tane olmasını istemesine veya varsaymasına bağlı olarak değişmez. Nesnelerin varlığı, bizden ve bizim onlara ulaşabilmemizden bağımsızdır. Realizme göre varlık insan zihninden bağımsız olarak vardır. Realizm iki gruba ayrılır, ontolojik realizm ve epistemolojik realizm. Ontolojik realizme göre gerçekte olan temel kavramlardır. Yani güzel kadın, güzel ev gibi nitelediğimiz şeyler değişkendir ve yok olabildikleri için gerçek değillerdir. Ama güzellik ideası mutlaktır. Bu görüşü Platon ortaya atmıştır. Epistemolojik realizme göre ise bizim zihnimizden ayrı olarak dış dünyada olan bağımsız varlıklar vardır. Bu görüş idealizme karşıttır. Realizm akımı akla geldiğinde düşünülen ilk anlamdır.

Felsefe Akımları| Pragmatizm
Felsefe Akımları | Pragmatizm

Temel Felsefe Akımları| Pragmatizm

   Pragmatizm faydacılık, uygulayıcılık olarak tanımlanabilir. William James sayesinde popüler hale gelmiştir. Pragmatizme göre fayda mutlak amaçtır. Faydacılık hem iyinin hem doğrunun teorisidir. İyi olan en fazla faydayı sağlayandır. Doğru hareket en çok faydayı verendir. Bir fikrin doğruluğu pratik olması veya kullanılabilirliği ile doğru orantılıdır. Jeremy Bentham bu görüşü ilk kez faydacılık olarak ileri sürmüştür.

İlk kez ortaya çıktığında iyi, en fazla insana en çok mutluluğu getiren olarak tanımlanırken daha sonradan en büyük mutluluk prensibi olarak tanımlanmıştır. Faydacılığı eleştirenler görüşün bazı problemleri olduğu söylerler. Mesela iki insanın faydaları çakışırsa ne olacak ? Faydacılar cevap olarak mutluluğun sayısal olarak ölçülebileceğine söylemişlerdir ama hiçbir zaman ölçmeye kalkışmadılar. Aynı zamanda faydacılık sağduyu ile çeliştiği içinde eleştirilere maruz kalmıştır. Bir kişi sevdiği birini kurtarmak veya hiç tanımadığı iki kişiyi kurtarmak arasında kaldığında sevdiğini seçecektir. Faydacı görüşe göre hiç tanımadığı iki kişiyi seçmelidir. Çünkü iki kişiyi kurtarmak gelecekte daha fazla potansiyel mutluluk barındırır. Kısacası faydacılıkta önemli olan öz değil, biçimdir.

Felsefe Akımları| Egzistansiyalizm
Felsefi Akım| Egzistansiyalizm

Temel Felsefe Akımları| Egzistansiyalizm

Varoluşçuluk olarak da adlandırılır. Düşüncenin tepe noktasında özgürlük vardır. İnsanın kendi varlığını kendisinin oluşturmasını temel alır. İnsan kendi yolunu kendi seçmelidir. Eğitimin en büyük amacı özgürlüklerin artmasıdır. Bu doğrultuda kişi kendi değerler sistemini oluşturmalıdır. Öğretmen bu sistemde kişiliğin gelişmesindeki yardımcıdır. Varoluşçuluk 19. Yüzyılın baskın sistematik felsefesine karşı bir çığlık olarak oluşmuştur. Akım içerisinde bakış açısı farklılıkları diğer akımlardan daha fazladır.  Søren Kierkegaard kendisi bu terimi hiç kullanmasa da varoluşçuluk akımının ilk filozofu olarak kabul edilir.

Felsefi Akım Natüralizm
Felsefi Akım| Natüralizm

Temel Felsefe Akımları| Natüralizm

  Felsefe de natüralizm her şeyin doğal varlıklarla veya doğal olaylardan meydana geldiği, doğaüstü olayların veya varlıkların temel alınamayacağı görüşündeki akımdır. Felsefe natüralizmin kurucusu Williard Van Orman Quine olarak kabul edilir. Doğalcı anlayışa göre birey içinde yetiştiği topluma göre şekillenir. Yaparak ve yaşayarak öğrenilen bilgiyi savunmuşlardır. Natüralist filozoflar arasında tanrının varlığı konusunda tek görüş yoktur. Bazıları doğanın canlı olduğunu söylemişlerdir ve onlara göre doğa kendi kendini yaratmıştır. İslam tarihinde ilk natüralist filozof Cafir B Hayyan’dır. Hayyan tabiatı bilimsel olarak incelemiştir. Tabiatın Allah tarafından yaratıldığını öne sürerek teolojik temellere dayandırmıştır. Batı felsefesinde natüralizm daha çok maddeci temellere dayandırılmıştır.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Mustafa Kemal Atatürk

İlginizi Çekebilir: Edebiyatın Gözdeleri: Edebi Akımlar

Gulce Celik makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Temel Felsefe Akımları

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.