Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Günümüzde gelişen internet teknolojisinin gazeteler, televizyonlar, dergiler, radyo kanalları gibi ‘eski’ medya araçlarının yanı sıra, dijital alanda yeni medya araçları da eklenmiştir. Sizler için yeni medya nedir geleneksel medya ile arasındaki farklar nelerdir gibi birçok başlığı içeriğimize sığdırdık. Şimdiden keyifli okumalar dilerim.

Medya Nedir?

 Medya haberlerin, günlük olayların ve diğer haber niteliği taşıyan enformasyonların geniş kitlelere aktarılmasını sağlayan araçlara verilen genel isimdir. Görsel veya işitsel olabilen bu iletişim araçları ya da kanalları sayesinde oluşturulan içerikler, makaleler, videolar, filmler vb. dijital malzemeleri aynı anda birden çok insan topluluğuna aktarma amacıyla kullanılmaktadır. İnsanlar medya sayesinde tüm dünyada yaşanan gelişmelerden ve bilgilerden haberdar olmaktadır. Kitle iletişim araçlarının medya kanalları arasında yer almasıyla birlikte ‘Medya’ kavramı günümüzde Geleneksel Medya ve Yeni Medya olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Geleneksel Medya Nedir
Geleneksel Medya Nedir

Geleneksel Medya Nedir?

Son çeyrek yüzyılda hızla gelişen teknolojinin beraberinde de yazılı ve görsel haberleşme araçlarının kullanımı yaygınlaşmıştır. Olayları haber niteliği taşıyan bilgileri büyük kitlelere ulaştırmak amacıyla kullanılan geleneksel medya, zaman içerisinde kitle iletişim araçları olarak tanımlanmıştır. Geleneksel medyanın en önemli özelliği içeriği tüketen ve üreten kişilerin farklı kişilerden oluştuğudur. Eski medya olarak da tanımlanan geleneksel medyanın geçmişi çok da köklü bir yapıya sahip değildir.

Örnekle desteklemek gerekirse; televizyon 1980-1990 yılları arasında kullanılmaya başlanmıştır. Geleneksel medya araçlarını genel olarak sıraladığımızda televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi kitle iletişim araçları olarak tanımlamak mümkündür. Zaman içerisinde gelişen teknolojinin de etkisiyle yeni medya nedir sorusu akıllarda dolanmaya başlanmıştır. İnternet mecralarının sık kullanılması ile de yeni medya kavramı ortaya çıkmıştır.

Yeni Medya Nedir?

Geleneksel medya araçlarından sonra akıllardaki soru yeni medya nedir oldu. Bizler de sizler için detaylı şekilde araştırarak sorunun ana kaynağına indik. Yeni medya kavramı bilgisayarların işlem gücüne gerek duyulmadan kullanılamayacak olan ortamları ve araçları ifade etmek amacıyla kullanılan bir tanımdır. Çevrimiçi internet bağlantısı olan herhangi bir cihaz yer ve mekandan bağımsız olarak erişime açık olan sanal ortama yeni medya denir.

Tamamen dijital bir ortamdan oluşmakta ve çift taraflı etkileşim imkanı sunmaktadır. Bu da yeni medya nedir ve araçlarının neler olduğundan daha çok kitlelere hangi imkanları sunuyor ve koşulları neler gibi konulara değinmesi gerektiğini gösterir. Çünkü yeni medya kategorisine eklenen iletişim araçlarının sürekli değişiyor olması bir karmaşıklık ortaya çıkarıyor.  30-40 yıl önce yeni medya nedir araçları nelerdir diye sorulduğunda cevap televizyon iken, günümüzde dijitalleşmenin de artmasıyla televizyon geleneksel medya araçları arasında yer almıştır.

Yeni Medya ile Geleneksel Medya Farkları
Yeni Medya ile Geleneksel Medya Farkları

Geleneksel Medya İle Yeni Medya Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yeni medya kavramı internet alt yapısının kullanılması ile beraber geleneksel medyaya göre birçok farklılık ortaya koymuştur. Bu farklardan kısaca bahsedecek olursak, yeni medya gündemi anlık olarak takip etmektedir. Dijital ortamda sunulan haber kesinlik belirtilmeden de sunulabilmektedir. Geleneksel medyada haberin düzeltilmesi günler alırken yeni medyada anlık düzenlemeler yapılır ve tekrar kitlelere sunulabilmektedir. Geleneksel medyada maliyet yüksek ve yükselmeye devam ederken yeni medyada maliyet daima düşüktür. Son olarak da geleneksel medya da sunulan enformasyonların analizleri ölçümlemeleri kesin değilken yeni medya da sunulan ölçümlemeler ve varsayımlar daima kesin bilgilere dayanmaktadır.

Yeni Medyanın Avantajları Nelerdir?

Yeni medya nedir geleneksel medyadan farkı avantajları nelerdir diye incelediğimizde ise karşımıza internet bağlantısı olan herkesin blog, sosyal medya, web siteleri vb. kanalların kullanımı ile birlikte birçok kitleye ulaşabilme imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda yeni medya maliyet açısında da oldukça düşüktür. Tüm bunların yanı sıra yeni medya nedir diye sorulduğunda birçok kişi tarafından özgürlüktür cevabı gelmektedir. Bu da gösteriyor ki yeni medya sayesinde düşüncelerin direkt olarak paylaşıldığı ve geri bildirimlerin kısa süre içerisinde alınıyor olması bireyleri yeni medya araçlarını kullanmaya itmektedir.

Yeni medya kullanıcılarına çift kanallı iletişim söz konusu olduğu için anlık olarak bir haber veya reklama olumlu-olumsuz yorum yapabilme imkanı sunmaktadır. Yeni medyada tüketici ve üretici birbiri ile etkileşim sağlamada daima eşittir. Ticari firmaların satış yapmak amacıyla oluşturduğu reklamları yeni medya aracılığıyla istediği hedef kitleye anlık olarak sunabilmektedir.

Reklamlarda veya içeriklerde yaş, şehir, cinsiyet, ilgi alanı veya anahtar kelimeler ile birçok hedefleme kriterlerini yeni medya ile oluşturabiliyorsunuz. Yeni medya aracılığı ile oluşturulan hatalı enformasyonların anlık düzenlemelerini yapabilirsiniz. Geleneksel medyada hatalı bilgiyi düzeltmek için ertesi günü beklemeniz gerekmeyecektir. Teknolojinin yeni medyaya kazandırdığı bir diğer avantaj ise anlık gelişmelerden haberdar olabilme imkanı sunuyor olması. Üstelik gündemi takip etmek için televizyon karşısında saatlerce haber saatini beklemeniz de gerekmez. Günümüzde sıkça kullanılan kişisel markalaşma çalışmaları da yeni medya kanallarının sunmuş olduğu avantajlardan bir tanesidir. Yeni medya nedir denildiğinde akıllara gelen kişisel markalaşma kavramı da günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Yeni medya sayesinde kişisel markalaşma hem kolay hem de düşük bütçe ile yapılabilmektedir.

Yeni Medyanın Riskleri Nelerdir?

Yeni medya nedir denildiğinde akıllara sadece avantajları gelse de yeni medyanın ciddi riskleri de bulunmaktadır. Dijitalleşmenin arttığı günümüze en iyi ayak uyduran kuşak olarak Z Kuşağını örnek verebiliriz. Z kuşağı gençlerinin daha konuşma beceri dahi kazanamamış çocukların yeni medya araçlarını yetişkinlerden daha iyi kullandığını gözlemliyoruz. Birçok yetişkin bireyin geleneksel medya araçlarına hakim ama yeni medya araçlarını kullanırken zorluk çektiği gözlemlenmektedir. Hatta ve hatta yeni medya nedir diye sorulduğunda cevapsız kalan bireyler bile mevcut.

Toplumsal açıdan incelendiğinde etkileşime bu kadar açık kanallarda yetişkinlerin kontrolünün az olması ve savunmasız bireyler yetiştirmenin önünü açmaktadır. Toplumsal olarak henüz yeterli farkındalığa sahip olmayan çocuk ve gençlerin yeni medya araçlarını kullanırken uyuşturucu satıcılarının, çocuk istismarcılarının ve hatta kadın tacirlerinin tuzağına düşmek oldukça kolaydır. Bu nedenle bireylerin yeni medya konusunda oldukça bilinçli, dikkatli ve iyi bir medya okuryazar niteliğinde olması gerekir.

Yeni Medya Okuryazarlığı Nedir?

Yeni medya okuryazarlığı yeni medya nedir denildiğinde akıllara pek gelmese de aslında birbiriyle bütün iki kavramdır. İnternet platformlarında veya diğer dijital yeni medya araçlarında oluşturulan içeriklere ulaşabilme, anlayabilme, yorumlayabilme ve paylaşabilme gibi imkanların bireyler tarafından kullanılıyor olmasıdır. Yeni medyada paylaşılan içeriklerin hangi amaç ile üretildiği ve yayına sunulduğunu anlayan kişilerdir. Dolayısıyla yeni medya okuryazarına sunulan içeriği anlayıp yorumlayıp ve hatta farklı kişilerle de paylaşabilir. Tüm bu becerilere sahip bireyler kendilerini yeni medyanın olası durumlardan da koruyabilmektedir.

Yeni Medya Terimleri Nelerdir
Yeni Medya Terimleri Nelerdir

Yeni Medya Terimleri Nelerdir?

Dijitalleşmenin beraberinde yeni medya kullanımı ve medya okuryazarlığının da önemi arttıkça yeni terimler de ortaya çıkmaktadır. Yeni medya nedir sorusuna medya terimleri ile cevap verenler de mevcut. Bu cevaplara göz attığımızda ve yeni medya terimlerini sıralarsak, arama motoru, tıklama, blog, dijital reklamlar, sosyal medya, trend, dijital pazarlama veya takipçi gibi birçok yeni medya terimleri bulunmaktadır. Gündemin akışını takip eden yeni medya kullanıcılarının da bu terimler hakkında bilgi sahibi olması tavsiye edilir. Yeni medya nedir denildiğinde akıllara bu terimlerin kolaylıkla gelmesi ve cevapların net bir şekilde olması gerekir.

Yeni Medya Araçları Nedir?

Geleneksel medya araçlarının işlevlerinin yanı sıra karşılıklı iletişim ve etkileşim sağlamak amacıyla da yeni medya araçları dijitalleşmenin getirilerinden olmuştur. Dergi gazete ve televizyon gibi geleneksel medya araçlarının karşılıklı etkileşim konusunda yetersiz olmasıyla yeni medya araçları ortaya çıkmıştır. Tüketici ile üretici arasında karşılıklı iletişim olanağı sağlayan yeni medya araçları tüketiciye de üretim yapabilme imkanı sunmaktadır.

İnternet aracılığıyla kişisel web sitesi oluşturan ve bu sitede sosyal paylaşım, haber veya bloglar paylaşarak etkileşim sağlamaktadır. Yeni medya araçları sosyal medya, haber ve blog sitelerinden oluşmakla birlikte zaman içerisinde yeni araçlar da eklenecek gibi gözüküyor. Tüm bunların yanı sıra yeni medya araçları bireylere özgürlük, düşündüğünü anlık aktarabilme veya sorgulayan bireyler haline gelme gibi imkanlar da sunmaktadır.

Yeni Medya Terimleri Nelerdir
Yeni Medya Terimleri Nelerdir

Yeni Medyanın Gelecekteki Yeri Nedir?

Dijital platformların sıkça kullanıldığı günümüzde küresel bir yıkım ile karşılaşmadığımız sürece araştırmalar ve raporlamalar yeni medya ortamının giderek büyüyecek ve büyük ölçüde artış gösterecektir. Gelecek dönemlerde yeni medya mevcut olan kullanıcıların nitelikleri artacak ve yeni internet kullanıcıları da eklenerek büyüme sağlanacağı söz konusudur. Gelişen teknoloji beraberinde yeni medya araçlarında çeşitlenme de sağlayacaktır. Yapay zeka, giyilebilir teknolojiler veya sanal gerçeklik gibi teknolojilerin insan hayatına girmeye devam ettiği sürece de yeni medya nedir tanımı da tam anlamıyla bilinir hale gelecektir.

İlginizi Çekebilir: Kitle İletişim Araçları Nedir?

.

Gulcan Saglam makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Yeni Medya Nedir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.