1. Tarih
Trianon Antlaşması, 1. Dünya savaşının ardından Macaristan Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma Macaristan devletinin resmi olarak Avusturya’dan ayrı imzaladığı ilk antlaşmadır. 1.Dünya Savaşı Öncesi Tarafların Durumu Avrupa 19. Yüzyılın sonunda Doğu ve Batı olmak üzere siyasi olarak iki parçaya bölünmüştür. Batı kanadını oluşturan İngiltere ve Fransa, yanlarına Hollanda’yı da alarak […]
 1. Sosyal
İnsan kendi dışında nesneleri algıladığı gibi, kendi iç dünyasını da algılar. İnsandaki bu tanıma ve algılama etkinliğine “bilme”, elde edilene de “bilgi” denir. Gelin bilgi türlerini açıklayalım.. Bilgi Nedir? Bilgi, insanın kendisini ve çevresini anlamasını şekillendiren zihinsel süreçtir. Bilginin kullanıldığı alana ve bakış açılarına göre değişiklik göstermektedir. Bilgi felsefesinde, süje (özne) ile obje (nesne) arasındaki […]
 1. Sosyal
Maya Uygarlığı Bu içerikte Maya Uygarlığı’nın tarihçesi, kültürel özellikleri, ekonomi faaliyetleri, siyasi yapısı ve daha birçok bilginin yer almaktadır. Okyanus ötesi bir kıtada yaşamış ve çağın gerisinde bir yaşam sürmüş bu uygarlığı tanımak, insanlık tarihine olduğu kadar uygarlıklar tarihine bakış açımıza etki edeceği su götürmez bir gerçektir. Maya Uygarlığı, kendi kıtasında uzun yıllar, kıtanın keşfine […]
 1. Tarih
Vestfalya Antlaşması, Avrupa tarihinde son büyük mezhep savaşı olan 30 yıl savaşları ardından, Kutsal Roma İmparatorluğu ve İttifak Devletler arasında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşma Avrupa’nın siyasi, demografik ve güç yapısını tamamen değiştirmiştir. Avrupa’nın Mutlak İhtiyacı: Barış 17.Yüzyıl Avrupası alanında araştırma yapan tarihçiler, Ortaçağın kargaşa ve yıkımının Avrupa adına 17. yüzyılda acısını tamamen gösterdiğinden bahseder. 17. […]
 1. Sanat
1950’li yıllarda Amerika ve İngiltere’deki sanatçılar sanat merkezlerinde ve müzelerde gördükleri eserleri hem almış oldukları sanat eğitiminden hem de halktan oldukça ayrı buluyor ve bu soyut sanat soruna bir çözüm arıyorlardı. 1960’lara gelindiğinde ise sorunu gündelik hayatta kullandığımız eşyalara sanatı yansıtarak çözümlemeye karar verdiler ve aynı sene birçok ambalaj paketi, çizgi roman ve reklam pop art akımının […]
 1. Tarih
30 Yıl Savaşları, 1618-1648 yılları arasında Avrupa’da yaşanmış büyük çaplı bir savaştır. Orta Avrupa merkezinde ortaya çıkan bu savaşa Avrupalı devletlerin hemen hepsi müdahil olmuşlardır. Avrupa’da meydana gelen mezhep savaşlarının en kanlı ve uzun süreci olarak kabul gören 30 Yıl Savaşları Modern Avrupa’nın düşünce ve fikir yapısını oluşturmakta etkili olmuştur. 30 yıl Savaşları, Avrupa’nın din […]
 1. Sosyal
 2. Girişimcilik
Merhabalar. 2020’den beridir herkes bir ekstra gelişme derdinde. İnsanlık belki de hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde belirli konularda yetkin olmak istiyor. O insanlar yetkin ola dursun benim size bir sorum var. Sizce yetkinlik nedir? Yetkinlik Nedir? Yetkinlik, TDK açıklamasında şöyle tanımlanıyor; Yetkinlik, olgunluk demektir. TDK Bence yetkinlik, belirli bir takım konularda, belirli bir süre […]
 1. Sanat
 2. Sosyal
 Şehir Tiyatroları veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tıpkı sloganında belirtildiği gibi geçmişten günümüze uzanan, şehrin sakinlerine büyük bir hizmet, sanatçılarına ise bereketli ve geniş bir çatı sağlayan kurumdur. Eğer “Şehir Tiyatroları nedir?” şeklinde bir soruya sahipseniz öğrenmek için lütfen okumaya devam edin. Şehir Tiyatrolarının Geçmişi Şehirlinin genel kültürüne ve ilgisine hitap eden ve geliştiren […]
 1. Tarih
Yüzyıl savaşları, dünya tarihinde kayıtlara geçmiş en uzun savaş silsilesini oluşturan savaştır. Resmi kayıtlarda 116 yıl gibi uzunca bir süre devam eden bu savaş, aslında tek bir savaşı yahut muharebeyi kapsamamaktadır. 1337-1453 yılları arasında yaşanan bu savaş tarihte o zamana kadar yaşanmış en uzun soluklu savaş olmuştur. Bu bilgiler ışığında tarih ve aynı zamanda psikoloji […]
 1. Tarih
Haçlı seferleri tarihsel gelişim ve oluşum aşaması açısından dünya tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Haçlı seferleri tanımı gereği, Hristiyan âleminin genellikle Müslüman devletler ve topraklar üzerinde hâkimiyet ve ganimet arzusunu oluşturmaktır. Haçlı seferleri, Hristiyan dünyasının başı ve lideri olan papa tarafından, başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki Hristiyanları tek bir sancak altında toplayıp, İslam […]
 1. Sosyal
İnsanlar topluluklar halinde yaşamaya başladığı zamandan beridir duygu ve düşüncelerini aktarmak için iletişim kavramına ihtiyaç duymuşlardır. Bu nedenle insan içinde yaşadığı toplumun kural ve dilini öğrenerek birbirleriyle etkileşim halinde kalmaya başlamışlardır. Toplumun meydana gelebilmesi ve ilerleyebilmesi için iletişim son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle de iletişime verilen değer zamanla artmıştır. Kişilerarası iletişimin birçok çeşidi […]
 1. Tarih
Batı Roma İmparatorluğu Döneminden kalan en önemli miraslardan biri Roma Katolik Kilisesidir. Batı Romalı İmparatorluğu döneminde görülen diğer özelliklerde şunlardır; ilk büyük kölecilik ve ilk soyad uygulaması. Batı Roma İmparatorluğu döneminde insanlar Patriciler (Soylular), Plebler (Sonradan Gelenler) ve Köleler olarak üç sınıfa ayrılıyorlardı. Peki Batı Roma İmparatorluğu tarihi nasıl? Batı Roma İmparatorluğu Nasıl Kuruldu? Batı […]
 1. Sosyal
Paleontoloji Bilimi Nedir? Taşıl bilimi ya da diğer bilinen adıyla fosil bilimi paleontoloji nedir? Fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini anlama ve yazma amacı güden bir bilim dalıdır. Yunanca palaios (eski) onto (varlık) ve logos (bilim) kelimelerinden türemiştir. Eski varlık bilimi olan Paleontoloji; Stratigrafi, Sedimantoloji, Tarihsel Jeoloji, Biyoloji, Ekoloji, Coğrafya, Klimatoloji ve Evrim ile […]
 1. Tarih
 2. Sosyal
Sanayi devrimi tarihi süreçler içerisinde insanlığın önemli atılımlar ve ilerlemeler gerçekleştirdiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni ve yakın çağın en büyük olaylarından olan sanayi devrimi emek, meta, haklar ve ideolojik çatışmaların merkezinde olmuş, insanlığı gerek fizyolojik gerek mental açıdan yeni bir döneme taşımıştır.  Sanayi Devrimi Avrupa’da 18. Yüzyılın sonlarına doğru gelişimini tamamlamıştır. Sanayi Devrimi […]
 1. Tarih
 2. Sosyal
1848 İhtilali, 1848 yılında Avrupa genelinde ortaya çıkan ve günümüz politikasını da oldukça derinden etkileyen bir kitlesel ayaklanmadır. Temelinde özgürlük, bağımsızlık, cumhuriyetçilik ve işçi hakları yatmaktadır. En çok İtalya, Almanya, Avusturya, Fransa, Polonya, Romanya ve Macaristan’ın etkilendiği görülürken bu süreci Rusya, Osmanlı, Birleşik Krallık ve Hollanda öbürlerine kıyasla daha sakin geçirmişlerdir. Sanayi Devrimi ve İşçiler […]
 1. Tarih
Truva Savaşı Truva Savaşı ne zaman oldu? Truva Savaşı kimler arasında yapıldı? Truva Savaşı gerçek mi efsane mi? Truva Savaşı’nda bulunan önemli kişiler kimlerdi? Bu ve birçok sorunun cevabı bu yazımda yer almaktadır. Truva Savaşı ve Bilinmeyenleri Savaşın, efsanelere konu olduğu ve anlatımının da efsaneler temelli olduğunu görmekteyiz. Temeli efsanelere dayandırılsa da sonuç itibariyle birçok […]

Sosyal Medya Hesaplarımız

TwitterInstagramPinterestLinkedIn Company

Arşivler

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Login

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.